Stručni tim

Realizaciju programskih ciljeva, kao i razvoj interne strukture i kapaciteta NALED-a, prate i podržavaju upravna tela, a sprovodi Izvršna kancelarija zajedno sa saradnicima, kao uigran stručni tim koji okuplja preko 40 profesionalaca posvećenih misiji udruženja.