Izvršna direktorka

Violeta Jovanović
Izvršna direktorka


Violeta od 1998. gradi ekspertizu u oblasti lokalnog razvoja kao stručnjak i tim lider na USAID-...

Odeljenje za regulatornu reformu

10 godina sa nama

Jelena Bojović
Direktorka za regulatornu reformu


Jelena je, kao stručnjak u oblasti regulatorne reforme i sprovođenja lokalnih politika ekonomsk...

Jasmina Radovanović
Šefica Jedinice za imovinu i investicije


Jasmina je nakon završene I beogradske gimnazije, stekla diplomu Pravnog fakulteta Univerz...

Tisa Čaušević
Šefica Jedinice za poljoprivredu i zdravstvo


Tisa se NALED timu priključila u septembru 2017. godine gde radi na poziciji savetnice za regula...

10 godina sa nama

Slobodan Krstović
Šef Jedinice za životnu sredinu


Slobodan je osnovne studije završio na Ekonomskom fakultetu univerziteta u Beogradu, na sm...

Jelena Rančić
Savetnica za regulatornu reformu


Jelena je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine, smer statisti...

Adis Berberović
Koordinator za regulatornu reformu


Adis je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položio pravosudni ispit pri M...

Sanja Knežević Mitrović
Koordinatorka za regulatornu reformu


Sanja se NALED timu priključila novembra 2019. godine gde radi na poziciji koordinatorke za regu...

Milica Anđelković Đoković
Koordinatorka za analitiku


Milica je odbranom diplomskog rada pod temom „Problemi oporezivanja dohotka od rada u Srbij...

Irena Đorđević
Koordinatorka za istraživanja


Irena je doktorantkinja političkih nauka, angažovana kao saradnica za istraživanja u NALED-u, ...

Ana Milovanović
Saradnica za regulatornu reformu


Ana je osnovne i master studije završila na Fakultetu političkih nauka i stekla zvanje Ma...

Isidora Šmigić
Saradnica za regulatornu reformu


Isidora je osnovne studije međunarodnih odnosa završila na Fakultetu političkih nauka u ...

Đurđija Petrović
Saradnica za regulatornu reformu


Đurđija je osnovne studije političkih nauka završila na Univerzitetu Hamburg u Nemačko...

Miloš Jovanović
Praktikant


Miloš je sudent završne godine osnovnih studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu ...

Odeljenje za dobru upravu

Ana Ilić
Direktorka za dobru upravu


Ana od 2001. godine, radi na poslovima upravljanja i koordinacije EU i druge međunarodne pomoći...

Ivana Bogosavljević Čikić
Menadžerka za regionalni razvoj


Ivana se, nakon završenih osnovnih studija, počev od 2006. godine, aktivno bavi pitanjima...

10 godina sa nama

Marko Marić
BFC menadžer


Marko je rođen u Novom Pazaru, a završio je V Beogradsku gimnaziju, i kasnije diplomirao ...

Stefanos Jokić
Koordinator za regionalni razvoj


Stefanos je osnovne studije završio na Fakultetu političkih nauka 2016. godine, smer Međ...

Uroš Čitaković
Saradnik za dobru upravu


Uroš je počeo praksu u NALED-u u oktobru 2017. kao praktikan...

Odeljenje za komunikacije i razvoj

10 godina sa nama

Milica Stefanović
Direktorka za komunikacije i razvoj


Milica je od 2002. do danas stekla jedinstveno iskustvo radeći sa privatnim, javnim i civilnim s...

Ivan Radak
Šef Jedinice za odnose sa javnošću


Ivan je u tim NALED-a ušao u maju 2012. kao savetnik za medije kako bi dotadašnjim ...

Višnja Račić
Šefica Jedinice za razvoj članstva i CSR


Višnja je osnovne studije završila na Filološkom Fakultetu Univerziteta u Be...

Jovana Ćirić
Marketing menadžerka


Jovana je angažovana u NALED-u od 2012. godine na pozicijama saradnika za marketing i komunikaci...

Marijana Krkić
Menadžerka za odnose sa javnošću


Marijana se NALED-ovom timu pridružila u decembru 2019. godine, na poziciji menadžerke za odnos...

10 godina sa nama

Biljana Milutinović
Koordinatorka za događaje i CSR


Biljana je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu i svoja prva radna  iskustv...

Stefani Kostić
Koordinatorka za članstvo


Stefani je radno iskustvo u civilnom sektoru i privredi sticala tokom više od petnaest god...

Andrea Gašparević
Saradnica za komunikacije


Andrea je osnovne studije novinarstva završila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta...

Ida Trbojević
Saradnica za komunikacije


Ida je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na smeru novinarstvo i komunikologi...

Aleksandra Nedeljković
Saradnica za odnose sa javnošću


Aleksandra se NALED-u priključila kao praktikantkinja za odnose s javnošću i aktivno uč...

Odeljenje za finansije i projekte

Branko Drčelić
Direktor za finansije i projekte


Branko je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine. U periodu od j...

Tatjana Volarev
Šefica Jedinice za projekte


Tatjana je deo NALED-ovog tima od oktobra 2014. godine, najpre kao projektni menadžer a zatim ka...

Jelena Thorogood
Projektna menadžerka


Jelena se NALED-u pridružila 2019. godine kako konsultant na projektu Plan optimizacije mreže u...

Nebojša Ratković
Koordinator za projekte


Nebojša prva profesionalna iskustva stiče u privatnom i državnom sektoru u oblasti lokal...

Bojana Milačić
Saradnica za finansije i administraciju


Bojana je osnovne studije završila 2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beo...

Jovana Lazić
Saradnica za finansije i administraciju


Jovana je apsolvent  Ekonomskog  fakulteta Univerziteta u Beogradu, na smeru Statistika...

Mila Lukić
Saradnica za projekte


Mila je osnovne studije završila na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a potom...

Odeljenje operative

Marko Stanojević
Direktor operative


Marko je dvadesetjednogodišnje profesionalano iskustvo stekao radom u privatnom sektoru i ...

Vladimir Milutinović
Šef Jedinice za nabavke i logistiku


Vladimir prva radna iskustva stiče 2002. godine u Vrhovnom sudu Srbije na poslovima arhive i adm...

Ana Radosavljević
Menadžerka kancelarije


Ana od 2001. godine u visoko profesionalnoj atmosferi hotela Hyatt Regency Belgrade stiče radno ...

Bojana Mančić
Menadžerka za ljudske resurse


Bojana je diplomirala Psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija...

10 godina sa nama

Vladimir Dunđer
Koordinator voznog parka


Vladimir prvo radno iskustvo stiče 2006. godine u preduzeću “Protector Security System&rd...

Tanja Marinković
Saradnica za administraciju


Tanja je apsolvent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Trgovinski marketing i m...

Dejan Nikolić
Saradnik za logistiku i vožnje


Dejan stručno iskustvo stiče na administrativnim poslovima u Kancelariji za IT Vlade Srbije od ...

Jelena Zelić
Saradnica za NALED Lab


Jelena dugogodišnje radno iskustvo stiče od 2002. godine na USAID-ovom projektu SLGRP na ...

Nikola Milivojević
Saradnik za pravne poslove


Nikola je osnovne studije prava završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2019....

Marija Matković
Praktikantkinja


Marija je zvanje diplomiranog pravnika stekla na međunarodno-pravnom smeru Pravnog fakulteta u B...

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE