Izvršna direktorka

Violeta Jovanović
Izvršna direktorka


Violeta od 1998. gradi ekspertizu u oblasti lokalnog razvoja kao stručnjak i tim lider na USAID-...

Odeljenje za regulatornu reformu

Jelena Bojović
Direktorka za regulatornu reformu


Jelena je, kao stručnjak u oblasti regulatorne reforme i sprovođenja lokalnih politika ekonomsk...

Tatjana Volarev
Šefica Jedinice za projekte


Tatjana je deo NALED-ovog tima od oktobra 2014. godine, najpre kao projektni menadžer a zatim ka...

Adis Berberović
Koordinator za regulatornu reformu


Adis je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položio pravosudni ispit pri M...

Slobodan Krstović
Menadžer za regulatornu reformu


Slobodan je osnovne studije završio na Ekonomskom fakultetu univerziteta u Beogradu, na sm...

Dragana Ilić
Šefica Jedinice za konkurentnost


Dragana poseduje više od 11 godina stručnog iskustva u pravnim poslovima, kako u javnom t...

Tisa Čaušević
Savetnica za regulatornu reformu


Tisa se NALED timu priključila u septembru 2017. godine gde radi na poziciji savetnice za regula...

Jasmina Radovanović
Savetnica za regulatornu reformu


Jasmina je nakon završene I beogradske gimnazije, stekla diplomu Pravnog fakulteta Univerz...

Jelena Rančić
Savetnica za regulatornu reformu


Jelena je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine, smer statisti...

Sanja Knežević Mitrović
Koordinatorka za regulatornu reformu


Sanja se NALED timu priključila novembra 2019. godine gde radi na poziciji koordinatorke za regu...

Nataša Paunić
Saradnica za regulatornu reformu


Nataša je završila osnovne i master studije na Fakultetu političkih nauka, smer &n...

Ana Milovanović
Saradnica za regulatornu reformu


Ana je osnovne i master studije završila na Fakultetu političkih nauka i stekla zvanje Ma...

Isidora Šmigić
Saradnica za regulatornu reformu


Isidora je osnovne studije međunarodnih odnosa završila na Fakultetu političkih nauka u ...

Đurđija Petrović
Saradnica za regulatornu reformu


Đurđija je osnovne studije političkih nauka završila na Univerzitetu Hamburg u Nemačko...

Mila Lukić
Saradnica za projekte


Mila je osnovne studije završila na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a potom...

Odeljenje za dobru upravu

Ana Ilić
Direktorka za dobru upravu


Ana od 2001. godine, radi na poslovima upravljanja i koordinacije EU i druge međunarodne pomoći...

10 godina sa nama

Ivana Bogosavljević Čikić
Projektna menadžerka


Ivana se, nakon završenih osnovnih studija, počev od 2006. godine, aktivno bavi pitanjima...

Marko Marić
BFC koordinator


Marko je rođen u Novom Pazaru, a završio je V Beogradsku gimnaziju, i kasnije diplomirao ...

Uroš Čitaković
Saradnik za dobru upravu


Uroš je počeo praksu u NALED-u u oktobru 2017. kao praktikan...

Ivana Lazarovski
Saradnica za Dobru upravu


Ivana je diplomirala 2015. godinea na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na smeru za Međunar...

Odeljenje za komunikacije i razvoj

Milica Stefanović
Direktorka za komunikacije i razvoj


Milica je od 2002. do danas stekla jedinstveno iskustvo radeći sa privatnim, javnim i civilnim s...

Ivan Radak
Šef Jedinice za odnose sa javnošću


Ivan je u tim NALED-a ušao u maju 2012. kao savetnik za medije kako bi dotadašnjim ...

Višnja Račić
Menadžerka za razvoj članstva


Višnja je osnovne studije završila na Filološkom Fakultetu Univerziteta u Be...

Jovana Ćirić
Koordinatorka za marketing


Jovana je angažovana u NALED-u od 2012. godine na pozicijama saradnika za marketing i komunikaci...

Marijana Krkić
Menadžerka za odnose sa javnošću


Marijana se NALED-ovom timu pridružila u decembru 2019. godine, na poziciji menadžerke za odnos...

Andrea Gašparević
Saradnica za komunikacije


Andrea je osnovne studije novinarstva završila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta...

Aleksandra Nedeljković
Praktikantkinja


Aleksandra se NALED-u priključila kao praktikantkinja za odnose s javnošću i aktivno uč...

Ida Trbojević
Praktikantkinja


Ida je dipomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na smeru novinarstvo i komunikologij...

Odeljenje operative

Marko Stanojević
Direktor operative


Marko je dvadesetjednogodišnje profesionalano iskustvo stekao radom u privatnom sektoru i ...

Biljana Milutinović
Koordinatorka za događaje


Biljana je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu i svoja prva radna  iskustv...

Ana Radosavljević
Koordinatorka kancelarije


Ana od 2001. godine u visoko profesionalnoj atmosferi hotela Hyatt Regency Belgrade stiče radno ...

Branko Drčelić
Savetnik za finansije


Branko je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine. U periodu od j...

Bojana Mančić
Menadžerka za ljudske resurse


Bojana je diplomirala Psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija...

10 godina sa nama

Vladimir Milutinović
Koordinator za nabavke i događaje


Vladimir prva radna iskustva stiče 2002. godine u Vrhovnom sudu Srbije na poslovima arhive i adm...

Vladimir Dunđer
Koordinator voznog parka


Vladimir prvo radno iskustvo stiče 2006. godine u preduzeću “Protector Security System&rd...

Stefani Kostić
Koordinatorka za članstvo


Stefani je radno iskustvo u civilnom sektoru i privredi sticala tokom više od petnaest god...

Jovana Pantelić
Koordinatorka za pravne poslove


Jovana je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pravosudni ispit položila je...

Bojana Milačić
Saradnica za finansije i administraciju


Bojana je osnovne studije završila 2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beo...

Tanja Marinković
Saradnica za projekte i administraciju


Tanja je apsolvent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Trgovinski marketing i m...

Dejan Nikolić
Saradnik za logistiku i vozni park


Dejan stručno iskustvo stiče na administrativnim poslovima u Kancelariji za IT Vlade Srbije od ...

Jelena Zelić
Saradnica za NALED Lab


Jelena dugogodišnje radno iskustvo stiče od 2002. godine na USAID-ovom projektu SLGRP na ...

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE