Izvršna direktorka

10+ godina sa nama

Violeta Jovanović
Izvršna direktorka


Violeta od 1998. gradi ekspertizu u oblasti lokalnog razvoja kao stručnjak i tim lider na USAID-...

Odeljenje za regulatornu reformu

10+ godina sa nama

Jelena Bojović
Direktorka za regulatornu reformu


Jelena je, kao stručnjak u oblasti regulatorne reforme i sprovođenja lokalnih politika ekonomsk...

10+ godina sa nama

Slobodan Krstović
Šef Jedinice za životnu sredinu


Slobodan je osnovne studije završio na Ekonomskom fakultetu univerziteta u Beogradu, na sm...

Marko Danon
Šef Jedinice za konkurentnost


Marko je ekonomista sa preko deset godina radnog iskustva u vodećim domaćim i međunarodnim org...

Jelena Radnović Vukčević
Šefica Jedinice za poljoprivredu i zdravstvo


Jelena je master ekonomista sa 20 godina radnog iskustva u privredi, gde je imala prilike da se s...

Milica Anđelković Đoković
Menadžerka za istraživanja i analitiku


Milica je odbranom diplomskog rada pod temom „Problemi oporezivanja dohotka od rada u Srbij...

Jelena Rančić
Koordinatorka za kvantitativnu analitiku


Jelena je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine, smer statisti...

Sanja Knežević Mitrović
Koordinatorka za regulatornu reformu


Sanja se NALED timu priključila novembra 2019. godine gde radi na poziciji koordinatorke za regu...

Nikola Komšić
Koordinator za regulatornu reformu


Nikola je diplomirao pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2011. godine. Nakon tog...

Ana Milovanović
Specijalistkinja za regulatornu reformu


Ana je osnovne i master studije završila na Fakultetu političkih nauka i stekla zvanje Ma...

Isidora Šmigić
Saradnica za regulatornu reformu


Isidora je osnovne studije međunarodnih odnosa završila na Fakultetu političkih nauka u ...

Miloš Jovanović
Saradnik za analitiku


Miloš je student završne godine osnovnih studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu...

Danilo Radičević
Saradnik za regulatornu reformu


Danilo je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu aprila 2019. godine. Prvi radni...

Sanja Spasojević
Saradnica za regulatornu reformu


Sanja je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2017. godine, na smeru za među...

Jovana Perić
Praktikantkinja za regulatornu reformu


Jovana je studentkinja četvrte godine međunarodnih studija na Fakultetu političkih nauka u Beo...

Predrag Tadić
Praktikant za regulatornu reformu


Predrag je završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, pravno-poslovni smer. Tokom st...

Odeljenje za dobru upravu

Ana Ilić
Direktorka za dobru upravu


Ana od 2001. godine, radi na poslovima upravljanja i koordinacije EU i druge međunarodne pomoći...

10+ godina sa nama

Marko Marić
BFC menadžer


Marko je rođen u Novom Pazaru, a završio je V Beogradsku gimnaziju, i kasnije diplomirao ...

10+ godina sa nama

Ivana Bogosavljević Čikić
Menadžerka za regionalni razvoj


Ivana se, nakon završenih osnovnih studija, počev od 2006. godine, aktivno bavi pitanjima...

Jelena Thorogood
Projektna menadžerka


Jelena se NALED-u pridružila 2019. godine kao konsultant na projektu Plan optimizacije mreže us...

Mirjana Novović Mirilo
Menadžerka za upravljanje projektima


Mirjana poseduje dugogodišnje iskustvo u upravljanju projektima vlade Velike Britanije i S...

Stefanos Jokić
Koordinator za regionalni razvoj


Stefanos je osnovne studije završio na Fakultetu političkih nauka 2016. godine, smer Međ...

Uroš Čitaković
Saradnik za dobru upravu


Uroš je počeo praksu u NALED-u u oktobru 2017. kao praktikan...

Goran Zeljković
Saradnik za dobru upravu


Goran je diplomirao na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Kao student-istraživač, u...

Milica Golubović
Saradnica za dobru upravu


Milica je osnovne studije međunarodnih odnosa završila na Fakultetu političkih nauka u B...

Uroš Đaković
Saradnik za dobru upravu


Uroš je osnovne studije završio 2016. godine na Fakultetu političkih nauka Univerz...

Uroš Anđelković
Praktikant za dobru upravu


Uroš je diplomirao prava na Pravnom fakultetu na Univerzitetu Union. Tokom studija bio je ...

Bojana Bondžić
Saradnica za dobru upravu


Bojana je završila osnovne studije Međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka Uni...

Odeljenje za preduzetništvo i investicije

Dušan Vasiljević


Dušan se od 2001. godine bavi regulatornim reformama u oblasti javne uprave i ekonomskog r...

Jasmina Radovanović
Šefica Jedinice za imovinu i investicije


Jasmina je nakon završene I beogradske gimnazije, stekla diplomu Pravnog fakulteta Univerz...

Oliver Rohrbach
Savetnik za ekonomske politike


Oliver je dugi niz godina radio kao specijalista za ekonomski razvoj na višem nivou menad...

10 godina sa nama

Adis Berberović
Koordinator za regulatornu reformu


Adis je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položio pravosudni ispit pri M...

Irena Đorđević
Menadžerka za regulatornu reformu


Irena je doktorantkinja političkih nauka, angažovana kao menadžerka za regulatornu reformu NAL...

Nevena Janjić
Saradnica za regulatornu reformu


Nevena je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u...

Odeljenje za komunikacije i razvoj

10+ godina sa nama

Milica Stefanović
Direktorka za komunikacije i razvoj


Milica je od 2002. do danas stekla jedinstveno iskustvo radeći sa privatnim, javnim i civilnim s...

Ivan Radak
Šef Jedinice za odnose sa javnošću


Ivan je u tim NALED-a ušao u maju 2012. kao savetnik za medije kako bi dotadašnjim ...

Višnja Račić
Šefica Jedinice za razvoj članstva i CSR


Višnja je osnovne studije završila na Filološkom Fakultetu Univerziteta u Be...

Maja Petrašinović Nikolić
Šefica Jedinice za marketing


Maja je ekonomista sa preko 20 godina radnog iskustva na marketinškim poslovima u domaćim...

Jovana Ćirić
Marketing menadžerka


Jovana je angažovana u NALED-u od 2012. godine na pozicijama saradnika za marketing i komunikaci...

Milica Ožegović
Menadžerka za komunikacije, događaje i CSR


Milica je profesionalno iskustvo u komunikacijama i marketingu sticala tokom višegodi&scar...

Stefani Kostić
Koordinatorka za članstvo


Stefani je radno iskustvo u civilnom sektoru i privredi sticala tokom više od petnaest god...

Andrea Gašparević
Specijalistkinja za komunikacije


Andrea je osnovne studije novinarstva završila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta...

Aleksandra Nedeljković
Saradnica za odnose sa javnošću


Aleksandra se NALED-u priključila 2019, najpre kao praktikantkinja a zatim kao saradnica za odno...

Jelena Jovanović
Saradnica za odnose sa javnošću


Jelena je zvanje diplomirane politikološkinje za međunarodne odnose stekla 2019. godine n...

Anja Mirović
Praktikantkinja za razvoj članstva i CSR


Anja je studentkinja završne godine Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu...

Odeljenje operative

10 godina sa nama

Marko Stanojević
Direktor operative


Marko je dvadesetjednogodišnje profesionalano iskustvo stekao radom u privatnom sektoru i ...

Bojana Mančić
Šefica Jedinice za ljudske resurse


Bojana je diplomirala Psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija...

10+ godina sa nama

Vladimir Milutinović
Šef Jedinice za nabavke i logistiku


Vladimir prva radna iskustva stiče 2002. godine u Vrhovnom sudu Srbije na poslovima arhive i adm...

Ana Radosavljević
Menadžerka kancelarije


Ana od 2001. godine u visoko profesionalnoj atmosferi hotela Hyatt Regency Belgrade stiče radno ...

10+ godina sa nama

Vladimir Dunđer
Koordinator za vozni park


Vladimir prvo radno iskustvo stiče 2006. godine u preduzeću “Protector Security System&rd...

Luka Vakić
Koordinator za ljudske resurse


Luka je apsolvent psihologije na Fakultetu za medije i komunikacije, a prvo radno iskustvo stiče...

Tanja Marinković
Saradnica za administraciju


Tanja je apsolvent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Trgovinski marketing i m...

Dejan Nikolić
Saradnik za nabavke i logistiku


Dejan stručno iskustvo stiče na administrativnim poslovima u Kancelariji za IT Vlade Srbije od ...

Nikola Milivojević
Saradnik za pravne poslove


Nikola je osnovne studije prava završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2019....

Jelena Zelić
Saradnica za NALED Lab


Jelena dugogodišnje radno iskustvo stiče od 2002. godine na USAID-ovom projektu SLGRP na ...

Ana Jakšić
Saradnica za administraciju


Ana je završila Pravno poslovnu školu i time stekla zvanje strukovnog menadžera. P...

Ljubomir Pejković
Saradnik za vožnje i vozni park


Ljubomir je diplomirao ekonomiju na Fakultetu Singidunum i time stekao zvanje dilomiranog ekonomi...

Marija Matković
Saradnica za ljudske resurse


Marija je zvanje diplomiranog pravnika stekla na međunarodno-pravnom smeru Pravnog fakulteta u B...

Cvetko Ristić
Praktikant za logistiku


Cvetko prvo stručno iskustvo stiče u kompaniji Sterling na poziciji magacionera gde su mu zadu...

Odeljenje za finansije i projekte

Branko Drčelić
Direktor za finansije i projekte


Branko je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine. U periodu od j...

Tatjana Volarev
Šefica Jedinice za projekte


Tatjana je deo NALED-ovog tima od oktobra 2014. godine, najpre kao projektni menadžer a zatim ka...

Ivana Zubac
Menadžerka za finansije


Ivana je osnovne studije završila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Halmštadu,...

Bojana Milačić
Saradnica za finansije i administraciju


Bojana je osnovne studije završila 2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beo...

Jovana Lazić
Saradnica za finansije i administraciju


Jovana je apsolvent  Ekonomskog  fakulteta Univerziteta u Beogradu, na smeru Statistika...

Mila Lukić
Specijalistkinja za projekte


Mila je osnovne studije završila na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a potom...

Katarina Jagodnik Vićentić
Saradnica za projekte


Katarina je završila Univerzitet Bayreuth u Nemačkoj, smer filozofija i ekonomija, kao i ...

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE