Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava

Efikasno pružanje elektronskih usluga građanima i privredi i prelazak na elektronsko kancelarijsko poslovanje predstavlja ključ u razvoju lokalnih samouprava i unapređenju njihovog poslovanja. One predstavljaju ujedno i prvi kontakt građana sa državnom administracijom, zbog čega je važno da lokalni službenici budu obučeni za pružanje usluga i da imaju razvijene digitalne veštine.

Prepoznajući taj značaj, NALED je u prethodnom periodu sproveo brojne obuke za jačanje kapaciteta lokalnih samouprava. U saradnji sa RATEL-om, u toku 2022, 2023. i 2024. godine sprovedeno je preko 15 obuka u oblasti informacione bezbednosti i obučeno je preko 100 IT stručnjaka i drugih lokalnih službenika. Obuke su sprovođene online i uživo, pri čemu su se polaznici, IT stručnjaci, obučavali za prepoznavanje sajber pretnji i odbranu od sajber napada, kao i za oporavak sistema. Obuke su iskorišćene i za podizanje svesti o značaju informacione bezbednosti među lokalnim službenicima. 

Posebno ističemo aktivnosti u ovom domenu koje su sprovedene u sklopu projekta "Javne nabavke i dobro upravljanje za veću konkurentnost", koji je podržala Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), tokom 2023. i 2024. godine.

U tom kontekstu, organizovan je niz obuka na temu elektronskog upravnog postupanja i korišćenja softvera Pisarnica, čijom masovnijom upotrebom će doći do gotovo potpunog prelaska državnih organa na elektronsko kacnelarijsko poslovanje. Za potrebe sprovođenja obuka izrađena je i prezentacija na temu elektronskog upravnog postupanja, koja službenicima može pomoći u svakodnevnom radu.

Tokom leta 2023. godine organizovano je pet obuka uživo na temu elektronskog upravnog postupanja gde su se službenici upoznali sa korišćenjem Portala eUprava, upotrebom elektronskog potpisa, ali i sa institucionalnim i pravnim razvojem eUprave u Srbiji – posebno sa obavezama službenika po Zakonu o elektronskoj upravi i Zakonu o opštem upravnom postupku, s obzirom da su prethodna istraživanja NALED-a, naročito prilikom uspostavljanja Lokalnog Indeksa eUprave (LEI), pokazala neophodnost jačanja kapaciteta službenika za pružanje elektronskih usluga i za elektronsko upravno postupanje. Obuke su sprovedene u 5 gradova u Srbiji: Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu, Beogradu i Šapcu.

Na obukama je učestvovalo 123 službenika iz 60 jedinica lokalne samouprave, a pored jačanja kapaciteta službenika u domenu elektronskog upravnog postupanja, službenicima je prikazan i softver Pisarnica. Kroz praktičnu obradu postupka, polaznicima je prikazan i način rada u softveru, ali i slanje i prijem dokumenta u eSanduče, prihvatanje dokumenta i praćenje statusa predmeta.

Naredni ciklus obuka sproveden je online, preko platforme Microsoft Teams, kako bi se svim jedinicama lokalne samouprave pružila prilika da učestvuju na obukama i upoznaju se sa softverom Pisarnica. Obuke je pohađalo ukupno 679 lokalnih službenika.

Pored jačanja kapaciteta u ovoj oblasti, pažnja je bila posvećena i temi elektronskog arhiviranja, budući da je od 1. januara 2024. godine to postala zakonska obaveza. Organizovane su 3 obuke za privredu na ovu temu, koju je pohađalo preko 100 privrednih subjekata. 

Pored privrede, obuke na ovu temu organizovane su i kroz 6 terenskih poseta lokalnim samoupravama (Niš, Kragujevac, Novi Sad, Beograd, Čačak i Pirot). Na ovim terenskim posetama, premijerno je prikazan softver eArhiv službenicima iz svih 38 javnih arhiva u Srbiji, a tokom poseta Čačku i Pirotu i predstavnici lokalnih samouprava imali su priliku da se upoznaju sa ovim novim softverom sa skladištenje dokumenata.

U sklopu istog projekta, organizovani su i okrugli stolovi sa zainteresovanim stranama - predstavnicima lokalnih samouprava i privrede, što je iskorišćeno i za umrežavanje sa predstavnicima Ministarstva informisanja i telekomunikacija i Kancelarije za IT i eUpravu, kao i za konstitutisanje radnih grupa Saveza za eUpravu.

NALED je u sklopu spomenutog projekta uradio i analizu "Koncept jezera podataka i mogućnost primene u javnom sektoru u Republici Srbiji", koja je za cilj imala da predstavi jezera podataka kao tehnološko rešenje za skladištenje i upravljanje podacima, sa svim prednostima i nedostacima koje ona nude. Otkriven je veliki potencijal koji implementacija jezera podataka ima u unapređenju analitike i donošenja odluka na osnovu velikih podataka u javnom sektoru, doprinoseći efikasnosti, transparentnosti i boljem pružanju usluga građanima.

 

Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava
Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava
Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava
Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE