Kako NALED radi

NALED povezuje sve delove društva u prepoznavanju zajedničkih problema i prepreka ekonomskom razvoju, predlaže praktična rešenja i pruža podršku državi u sprovođenju reformi. Raznovrsno članstvo osigurava objektivnost u zagovaranju politika zasnovanih na istraživanjima i analizama.

NALED utiče na promene tako što: 

Posreduje i omogućava stručni dijalog između ključnih aktera u društvu
NALED kreira prostor za otvorenu debatu i usaglašavanje stavova predstavnika državnih institucija, lokalnih samouprava, privrede i građanskog društva radi nalaženja primenljivih i održivih rešenja. Glavna uloga Izvršne kancelarije je posredovanje u javno-privatnom dijalogu i uobličavanje konkretnih predloga za bolje uslove poslovanja.

Pruža podršku Vladi pri dizajniranju i sprovođenju javnih politika
NALED podržava institucije u kreiranju programa reformi, pisanju predloga zakona i podzakonskih akata, pripremi amandmana, izradi softvera i organizaciji obuka i treninga za efikasniju javnu upravu. Do 2023 godine NALED je učestvovao u više od 130 stručnih i radnih grupa Vlade Srbije. Cilj NALED-a je da u saradnji sa institucijama izgradi održiv sistem javne uprave koji će moći da kontinuirano pruža kvalitetne usluge građanima i privredi.

Prati sprovođenje javnih politika za unapređenje poslovnog okruženja
Monitoring funkcija zasniva se na komparativnim analizama najboljih praksi, istraživanjima, prikupljanju originalnih podataka, i konsultacijama sa članovima i drugim stranama na koje će reforme uticati. NALED je razvio čitav set originalnih alata i metodologija  za analizu performansi i monitoring rada javne uprave, kao što su Sertifikacija opština i gradova po meri privrede u jugoistočnoj Evropi, Regulatorni indeks Srbije, Kalkulator lokalnih taksi i naknada, Barometar propisa i Kvartalni izveštaj o statusu regulatorne reforme. 

Pored ove tri ključne funkcije, NALED takođe prepoznaje važne teme i postavlja ih na dnevni red, čini ih aktuelnim i otvara diskusije o njima. Neke od tema koje je NALED do sada uspešno pokrenuo su: elektronske građevinske dozvole, reforma katastra, parafiskalni nameti, siva ekonomija i elektronska prijava sezonskih radnika. NALED radi i na promovisanju i legitimizaciji novih ideja i načina rada u široj javnosti kroz kampanje i medijske objave.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE