COVID19

COVID19

Upitnik o posledicama COVID-19 na privredu i lokalne zajednice

18.03.2020

Pozivamo sve kompanije, lokalne samouprave i organizacije civilnog društva okupljene u ... Pročitaj više

COVID19

COVID-19: Uključite se u dijalog

20.03.2020

Pozivamo sve članove i partnere, predstavnike privrede, lokalnih samouprava i civilnog sektora, relevantnih institucija i akademske zajednice da se uključe u javno-privatni dijalog, ukažu na probleme i predlože rešenja za otklanjanje štetnih posledica pandemije Korona virusa po ekonomiju i zdravstvo.

Pročitaj više

COVID19

COVID-19: Problemi i rešenja

20.03.2020

Prikupljeni predlozi poslužiće za definisanje preporuka i mera koje će NALED komunicirati ka Kriznom štabu i insitucijama Republike Srbije. Pozivamo i Vas da se uključite u izbor prioriteta i njihovo dalje zagovaranje, tako što ćete glasati za najrelevantnije predloge i podeliti ih na društvenim mrežama.

Pročitaj više
COVID19

Najnoviji propisi Republike Srbije u vezi sa sprečavanjem širenja Korona virusa

20.03.2020

Pronađite sve uredbe, odluke, naredbe i rešenja koja regulišu novonastalu ... Pročitaj više

COVID19

Nova organizacija rada NALED-a tokom trajanja COVID-19

16.03.2020

Zbog novonastale situacije povodom pojave COVID-19 u Srbiji, a u cilju zaštite zdravlja naših članova, partnera i zaposlenih, rukovodstvo NALED-a donelo odluku o privremenoj reorganizaciji rada udruženja i Izvršne kancelarije u skladu sa preporukama Vlade Srbije i Svetske zdravstvene organizacije.

Pročitaj više