COVID-19: Problemi i rešenja

Prikupljeni predlozi poslužiće za definisanje preporuka i mera koje će NALED komunicirati ka Kriznom štabu i institucijama Republike Srbije. Pozivamo i Vas da se uključite u izbor prioriteta i njihovo dalje zagovaranje, tako što ćete glasati za najrelevantnije predloge i podeliti ih na društvenim mrežama.

Uključite se u dijalog

Redni broj: 1 Trgovina 19.03.2020 u 10:12

Nemogućnost izvoza lekova i snabdevanja tržišta u regionu lekovima za hronične bolesti za koje ne postoji nestašica

Opis problema

Odlukom o zabrani izvoza lekova onemogućeno je snabdevanje susednih tržišta “redovnim” lekovima za kardiovaskularne bolesti, dijabetes i sl, koji se često preko teritorije Srbije izvoze dalje u Crnu Goru ili BiH. U ovim slučajevima Srbija predstavlja samo zemlju tranzita, ili regionalni hab što znači da se lekovi carine u Srbiji a zatim na osnovu komercijalnih ugovora izvoze u region na manja tržišta.

Predlog rešenja

Izmeniti Odluku o zabrani izvoza lekova donetu usled krize izazvane pojavom COVID-19 tako da se i domaćim firmama omogući otpremanje lekova koji se namenski uvoze u Srbiju i za područje Crne Gore i BiH.


Prosečna ocena: 4.72 Broj ocena: 7

Redni broj: 2 Zaštita zdravlja 19.03.0020 u 11:05

Problemi sa nabavkom zaštitnih maski i opreme za privredu čiji zaposleni nisu u mogućnosti da rade od kuće zbog prirode posla

Opis problema

Za privredu koja nastavlja da radi propisana je obavezna upotreba zaštitinih maski, a nije omogućena nabavka u adekvatnoj količini, posebno u proizvodnom sektoru gde je potrebno više hiljada maski.

Predlog rešenja

Omogućiti prioritetnu nabavku zaštitnih maski za privredu gde je to neophodno.


Prosečna ocena: 4.5 Broj ocena: 6

Redni broj: 3 Poreski podsticaji i olakšice 19.03.2020 u 11:30

Neizvesnost poslovanja preduzetnika zbog primene testa samostalnosti

Opis problema

Imajući u vidu da je je u uputstvu za primenu testa samostalnosti većina stavki ostavljena na slobodnu procenu poreskom inspektoru, preduzetnici često nisu sigurni da li bi “prošli” test zbog čega su i pre pandemije postojale naznake gašenja oko 30,000 preduzetničkih radnji. Odlaganje primene testa samostalnosti bi imalo pozitivan efekat na kontinuitet poslovanja domaće ekonomije i celokupno stanje u državi, posebno imajući u vidu da veliki broj preduzetnika posluje u IT sektoru i rade sa inostranstvom, i time direktno doprinose povećanju deviznih rezervi zemlje.

Predlog rešenja

Odlaganje (ili ukidanje) primene testa samostalnosti za preduzetnike, i produženje roka za ostvarivanje prava na poreske olakšice prilikom prelaska sa paušalnog angažovanja na ugovor o radu.


Prosečna ocena: 4.5 Broj ocena: 6

Redni broj: 4 Pristup finansiranju 20.03.2020 u 10:11

Problemi sa likvidnošću MSP usled krize

Opis problema

Privredna aktivnost je usporila, manji je obim posla, padaju prihodi, a poreske i druge obaveze ostaju na istom nivou što dovodi do nemogućnosti njihovog servisiranja.

Predlog rešenja

Obezbediti pristup beskamatnim kreditima za likvidnost po pojednostavljenoj proceduri i  sa nižim zahtevima u pogledu sredstava obezbeđenja, na rok od  5-10 godina sa grejs periodom od dve godine, privrednim društvima i preduzetnicima koji su bili aktivni u 2019. Uz to, propisati da se rokovi plaćanja dugovanja prema javnom sektoru produže ili odlože. Takođe rešenje može biti da se razmotri mogućnost upotrebe dela deviznih rezervi, kao i budžetskih sredstava za plasiranje likvidnih sredstava ka MSP sektoru i najugroženijim kompanijama koje su bile prinuđene da u potpunosti obustave rad.


Prosečna ocena: 3 Broj ocena: 3

Redni broj: 5 Pristup finansiranju 20.03.2020 u 11:45

Otežana naplata potraživanja u privredi

Opis problema

Otežana je naplata usled smanjene likvidnosti privrede. Naplata je i do sada trajala u proseku 19 meseci te će pandemija ove rokove dodatno produžiti. Produbljenje problema se očekuje zbog redukovanog rada sudova i izvršitelja.

Predlog rešenja

Država treba da hitno izmiri svoje obaveze prema privredi, posebno ka malim firmama, angažovanim na infrastrukturnim projektima kako bi se ublažili negativni efekti krize i na taj način „upumpala“ sredstva u privredu. Pored toga, osigurati da sudovi i izvršitelji daju prioritet preduzetnicima i MSP sektoru u naplati svojih potraživanja.


Prosečna ocena: 3.75 Broj ocena: 4

Redni broj: 6 Poreski podsticaji i olakšice 20.03.2020 u 12:27

Odloženo plaćanje ili smanjenje poreza

Opis problema

U situaciji kada obim posla opada, za malu privredu plaćanje poreskih obaveza predstavlja veliko opterećenje. Privreda je i u vanrednom stanju obavezna da plati PDV u zakonskom roku, čak i kada posao nije završen odnosno naplaćen.

Predlog rešenja

Omogućiti da se PDV plaća tek po naplaćenoj fakturi, da se omogući fleksibilniji rok za plaćanje poreza ili dozvoli reprogram duga za porez. Smanjiti akontaciju za plaćanje poreza na dobit za 2020. za 50%, ukinuti zateznu kamatu za kašnjenje ili omogućiti plaćanje na kraju godine, smanjiti porez na imovinu za 2020. i odložiti plaćanje. Uvesti poreske kredite ili „raspuste“ (tax holidays)


Prosečna ocena: 4.3 Broj ocena: 23

Redni broj: 7 Pristup finansiranju 20.03.2020 u 20:00

Podrška privredi kroz zamrzavanje ili odlaganje plaćanja kredita

Opis problema

Brojne preduzetničke radnje i preduzeća će biti ili su prinuđena da potpuno ili delimično obustave rad što ih onemogućava da uredno isplaćuju kreditne obaveze.

Predlog rešenja

Prolongiranje obaveza prema bankama i lizing kućama, bez zaračunavanja kamata i evidencije o docnji.


Prosečna ocena: 4.83 Broj ocena: 6

Redni broj: 8 Poreski podsticaji i olakšice 20.03.2020 u 12:54

Odlaganje plaćanja taksi i naknada

Opis problema

Pored plaćanja poreskih obaveza, privrednici koji se suočavaju sa otežanim uslovima poslovanja obavezni su da plate i prispele obaveze za neporeske namete.

Predlog rešenja

Radnje i firme koje su prinuđene da obustave rad trebalo bi osloboditi svih taksi i naknada od lokalnih i republičkih nivoa ili odložiti rokove za njihovo plaćanje. Smanjiti komunalne takse za isticanje firme i oslobađanje ili smanjenje za 50% ostalih komunalnih taksi, bez zaračunavanja zatezne kamate za kašnjenje. Za sektor ugostiteljstva i turizma je važno smanjiti i taksu za SOKOJ, svetleće reklame, naknade za korišćenje zaštićenih područja.


Prosečna ocena: 4.33 Broj ocena: 3

Redni broj: 9 Poreski podsticaji i olakšice 20.03.2020 u 13:15

Podrška kod isplate zarada i odlaganje ili smanjenje poreza i doprinosa

Opis problema

U situaciji obustave rada ili smanjenog prometa preduzetnici i mali privrednici se posebno suočavaju sa poteškoćama da isplate zarade i uplate pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene što za posledicu može imati otpuštanja i rast nezaposlenosti.

Predlog rešenja

Privremeno smanjiti visinu poreza i doprinosa na zarade ili omogućiti odloženo plaćanje, bez zateznih kamata, za preduzetnike, sektor MSP i najosetljivije grane privrede. Privremeno ukinuti obavezu plaćanja poreza i doprinosa za kafiće, restorane, frizere i sve koji nemaju bilo kakav priliv novca usled obustave rada. Kroz smanjenje zarada i troškova u javnom sektoru obezbediti minimalnu zaradu za sva lica koja su izgubila posao tokom vanrednog stanja.


Prosečna ocena: 3.8 Broj ocena: 5

Redni broj: 10 HR i organizacija rada 01.01.1970 u 01:00

Podrška privredi čiji zaposleni odsustvuju s posla

Opis problema

Odsustvovanje s posla i rad od kuće nameće, posebno malim poslodavcima, problem da održe produktivnost i finansiraju zarade.

Predlog rešenja

Omogućiti da odsustvovanje s posla zbog izolacije od prvog dana ide na teret države. Uvesti pomoć države koja bi finansirala trošak odsustvovanja zaposlenog koji mora da ostane sa decom. Obezbediti pomoć u finansiranju zarada u delatnostima koje beleže velike gubitke (neprehrambeni proizvodi, kozmetika, transport, turizam, ugostiteljstvo, poslovne usluge i dr). Uvesti poreske olakšice za poslodavce koji plaćaju 100% naknade zarade zaposlenima koji koriste bolovanje.


Prosečna ocena: 4.33 Broj ocena: 3

Redni broj: 11 Trgovina 01.01.1970 u 01:00

Olakšati izvoz i prekogranični transport proizvoda

Opis problema

Privrednici koji izvoze imaju problem zbog zatvaranja granica i zabrane izvoza pojedinih proizvoda. Problem je i transport robe jer se profesionalni vozači zaustavljaju na granicama i prolaze rigorozne kontrole ili ne žele da voze u rizične zemlje.

Predlog rešenja

Dodatnim merama omogućiti brži i jednostavniji prolaz robe na granici, u uvozu i izvozu. Intervencijama iz robnih rezervi sprečiti rast cena životnih namirnica. Dozvoliti izvoz šećera i pšenice uz posebne mere i izvozne kvote po tržištima jer se prodajom tržišnih viškova ostvaruje devizni priliv iz inostranstva, a lager je u suficitu. Dozvoliti izvoz deterdženata, omekšivača, šampona i kozmetike koja nije direktno dezinfekciono sredstvo. Dozvoliti vozačima koji prevoze robu u nezaražena područja da ne idu u karantin i da država snosi troškove njihovih bruto zarada, ako im je izrečena mera izolacije, dok mera traje.


Prosečna ocena: 3.5 Broj ocena: 2

Redni broj: 12 Poreski podsticaji i olakšice 01.01.1970 u 01:00

Olakšati administrativne procedure

Opis problema

Privreda u otežanim uslovima poslovanja ne može da poštuje rokove za brojne administrativne procedure što povlači problem izricanja novčanih kazni.

Predlog rešenja

Produžiti rok za dostavljanje finansijskih izvestaja za 2019, poreskog bilansa, studije o transfernim cenama, prijava za porez na imovinu. Odložiti inspekcijske nadzore i olakšati ispunjavanje administrativnih obaveza elektronskim putem. Ne kažnjavati prekoračenje rokova za podnošenje poreskih prijava.


Prosečna ocena: 3.5 Broj ocena: 2

Redni broj: 13 Zaštita zdravlja 20.03.2020 u 14:14

Olakšati obezbeđivanje zaštitne opreme za privredu

Opis problema

Preduzetnici i privrednici su naročito izloženi pritisku svojih zaposlenih i javnosti da obezbede zaštitne maske, rukavice, zaštitna odela, dezinfekciona sredstva u procesu proizvodnje.

Predlog rešenja

Država da osigura prioritetno snabdevanje proizvodnih pogona zaštitnim sredstvima ili obezbedi dobavljače zaštitne opreme preko kojih će se raditi kontrolisana nabavka tih artikala.


Prosečna ocena: 4 Broj ocena: 2

Redni broj: 14 HR i organizacija rada 01.01.1970 u 01:00

Efikasnija procedura za izdavanje radnog naloga radnicima tokom trajanja policijskog časa

Opis problema

Trenutna procedura podrazumeva da poslodavci upućuju zahteve Ministarstvu privrede koji ih zatim prosleđuju MUP-u na saglasanost, a poslodavac je dužan da svakom zaposlenom koji se nalazi na spisku izda radni nalog za svaki pojedinačni izlazak u periodu od 20 do 5 časova. Interne potvrde koje izdaje poslodavac, a koje je preporučio državni sekretar, MUP ne priznaje. Ovo predstavlja ogroman administrativni teret ali i povećava rizik od širenja zaraze korona virusom jer iziskuje frekventnije kontakte među zaposlenima, predaju papira iz ruke u ruku, povratak administracije u kancelariju i u nekim slučajevima dostavu na kućne adrese. Dodatno ovakav princip dnevnog izdavanja radnih naloga je nemoguće ostvariti za vozače kamiona koji vrše transport robe a naročito u međunarodnom saobraćaju jer, u postojećim uslovima zadržavanja na granicama, nemoguće je predvideti kada će se vozač vratiti iz inostranstva i da li će mu biti potreban radni nalog za putovanje noću.

Predlog rešenja

Izuzeti vozače kamiona i dostavnih vozila, kao i autobusa i kombija koji služe za prevoz radnika u vremenu kada je ograničeno kretanje, od obaveze pribavljanja dozvole kretanja ukoliko se u vozilu nalazi validan i zakonom propisan putni nalog koji već sadrži podatke i o vozaču i o vremenu utovara i o vrsti angažovanja. Za ostala lica, predlog je uvođenje dugoročnijeg naloga, npr. na mesečnom nivou, za zaposlene koji obavljaju posao u vremenu od 20 do 5. Alternativno, mogla bi se uvesti elektronska baza podataka u koju bi poslodavci unosili informacije o zaposlenima angažovanim tokom policijskog časa, ili se odrediti odgovorna lica koja bi dežurala tokom policijskog časa i telefonski mogla da potvrde spisak zaposlenih.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 15 HR i organizacija rada 20.03.2026 u 20:00

Povezivanje staža za zaposlene na neplaćenom odsustvu.

Opis problema

Mnoge organizacije su prisiljene da pošalju svoje radnike na plaćeno ili neplaćeno odsustvo, zbog čega radnici mogu imati problema sa upisom radnog staža.

Predlog rešenja

Omogućiti privredi povezivanje staža radnicima za kritičan period. Dodatno, u slučaju lokalnih samouprava - s obzirom na to da se deo sredstava od doprinosa vraća JLS, predlog je da Vlada Srbije iz ove stavke predvidi subvenciju za lokalne samouprave koje bi mogle da sredstva upotrebe za namirenje obaveza prema radnicima.


Prosečna ocena: 4 Broj ocena: 1

Redni broj: 16 Pristup finansiranju 01.01.1970 u 01:00

Odlaganje plaćanja obaveza za lokalne samouprave

Opis problema

Lokalne samouprave će u kriznoj situaciji biti opterećene zbog smanjenih prihoda iz privrede, pa može doći do problema sa izmirivanjem obaveza na vreme po osnovu faktura registrovanih u Centralnom registru faktura.

Predlog rešenja

Omogućiti pomeranje obaveza po osnovu faktura u CRF.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 17 HR i organizacija rada 01.01.1970 u 01:00

Odlaganje roka za licenciranje profesionalnih vozača

Opis problema

Transportna privreda Srbije ima veliki problem nedostatka profesionalnih vozača koji je posebno izražen i alarmantan od kraja 2019, kada je u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisana obaveza stručne profesionalne kompetencije i periodičnih obuka, za koju ne postoje uslovi. U uslovima krize drumski transport biće veoma važan i potreban je dovoljan broj vozača.

Predlog rešenja

Doneti Uredbu kojom bi se obezbedilo prolongiranje roka pristupa profesiji profesionalnog vozača licima koji su stekli vozačku dozvolu C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E kategorije, najmanje do kraja 2021. godine.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 18 Ostalo 01.01.1970 u 01:00

Zamrzavanje DOO po uzoru na preduzetnike

Opis problema

Razvoj situacije će tražiti hitne i trenutne mere na dnevnom nivou, da bi se privredi omogućilo preživljavanje, posebno kada je reč o plaćanju obaveza državi.

Predlog rešenja

Odobriti model zamrznutog stanja za društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), po uzoru na model koji imaju preduzetničke radnje.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 19 Trgovina 01.01.1970 u 01:00

Tretirati kioske kao prehrambene prodavnice i dozvoliti im rad u kriznoj situaciji

Opis problema

U vanrednoj situaciji lokalna samouprava je obustavila rad svih trgovinskih objekata osim apoteka i prehambenih prodavnica, a kioscima naložila zatvaranje, iako se oni i po klasifikaciji delatnosti vode kao specijalizovane male prodavnice prehrambenih proizvoda, a pored toga prodaju i sredstva za higijenu i dezinfekciju, kao i novine kao sredstvo informisanja za mnoge sugrađane, te bi trebalo da ostanu otvoreni.

Predlog rešenja

Izmeniti lokalnu odluku tako da se omogući rad i kioscima tokom trajanja krizne situacije.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 20 Poreski podsticaji i olakšice 01.01.1970 u 01:00

Omogućiti proširenje poreskih podsticaja na zaposlene kod stranog poslodavca

Opis problema

Fizička lica koja su državljani i rezidenti Srbije, a zaposleni su u stranim firmama nerezidentima, moraju sami kao obveznici poreza raditi elektronsku prijavu PPO za sve poreze i doprinose. Ukoliko bi oni otvorili sopstvenu firmu i zaposlili sami sebe, mogli bi da ostvare poreske podsticaje za novozaposlene radnike u skladu sa poslednjim izmenama Zakona o o porezu na dohodak. Međutim, to bi zahtevalo raskid ugovora sa poslodavcem i potpisivanje ugovora u novom formatu u svojstvu konsultanta, što u nastaloj krizi predstavlja veliki rizik. Trebalo bi omogućiti ovim licima da koriste poreske podsticaje čak i kada je poslodavac strana firma.

Predlog rešenja

Omogućiti fizičkim licima koja su zaposlena kod nerezidenta korišćenje olakšice za poreze i doprinose koja važi za novokvalifikovane zaposlene od 01.01.2020.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 2

Redni broj: 21 E-uprava i e-poslovanje 01.01.1970 u 01:00

Prilagođavanje rada Poreske uprave tokom krize

Opis problema

Privreda je obavezna da i tokom krize podnosi raznu dokumentaciju (poput informacija o robi kojoj je istekao rok upotrebe zarad oslobođenja PDV-a, finansijskih izveštaja, studije o transfernim cenama), a imajući u vidu kriznu situaciju, lično predavanje dokumentacije bi bilo dobro izbeći.

Predlog rešenja

Omogućiti podnošenje dokumentacije Poreskoj upravi putem e-maila tako da obveznik dobije potvrdu prijema i taj datum računa kao datum prijema. Pored toga, produžiti rokove za predaju finansijskih izveštaja, poreskog bilansa, studije o transfernim cenama, primedbe na zapisnike, žalbe na prvostepena rešenja itd.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 22 Poreski podsticaji i olakšice 01.01.1970 u 01:00

Mirovanje obaveze plaćanja poreza za prevodioce-paušalce

Opis problema

Konferencijski prevodioci bili su među prvim delatnostima na udaru s obzirom na to da su svi poslovi do daljeg otkazani već početkom marta zbog epidemije Covid-19, i biće potrebno dosta vremena da se nadoknade izgubljeni prihodi. Prevodioci su uglavnom registrovani kao preduzetnici paušalci i u ovoj situaciji nisu u stanju da plaćaju poreze i doprinose na prihode od samostalne delatnosti pošto su ostali bez prihoda.


Predlog rešenja

Omogućiti pogođenim sektorima da u periodu krize ne plaćaju paušalno utvrđen porez.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 23 HR i organizacija rada 01.01.1970 u 01:00

Nemogućnost dolaska radnika na posao zbog redukovanja gradskih i ukidanja međugradskih autobuskih linija

Opis problema

Pojedina preduzeća u oblasti poljoprivrede i prehrambene proizvodnje se suočavaju sa problemima jer zbog revidiranja i ukidanja međugradskog prevoza radnici ne mogu da dođu na posao, a ovaj posao ne bi trebalo da nailazi na prepreke, kako zbog toga što se radi o proizvodima od velike važnosti, tako i zbog činjenice da se radi sa životinjama i ne mogu se prosto zaustaviti procesi i briga o njima.

Predlog rešenja

Obezbediti prevoz radnicima, ili namenskim autobusima ili uz revidiranje linija koje koriste radnici.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 24 Trgovina 20.03.2020 u 20:46

Ograničenje cene „žive vage“ za meso

Opis problema

Uredbom Vlade ograničena je cena svežeg mesa i prerađevina, ali nije cena “žive vage”. Ukoliko ne bude bio moguć uvoz sirovina zbog logističkih problema na granicama, cena “žive vage” će eksplodirati u Srbiji.

Predlog rešenja

Ograničiti i cenu „žive vage“ za meso.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 2

Redni broj: 25 Poreski podsticaji i olakšice 20.03.2020 u 21:09

Obustavljanje izmirenja poreza za javne beležnike

Opis problema

Rad sudova i javnih tužilaštava u značajnoj meri je redukovan za vreme trajanja vanrednog stanja, dok javni beležnici nastavljaju da i dalje obavljaju svoju redovnu delatnost. Namet od 30% za bruto prihod javnog beležnika predstavlja veliki teret za sve javnobeležničke kancelarije pod ovakvim okolnostima.

Predlog rešenja

Obustaviti obavezu koja je ustanovljena samo kod javnih beležnika. Ova mera je neophodna u cilju očuvanja radnih mesta u javnobeležničkim kancelarijama tokom i nakon pandemije korona virusa.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 26 Trgovina 20.03.2020 u 21:12

Omogućiti dostavu lekova i drugih medicinskih sredstava na kućnu adresu

Opis problema

Usled zabrane kretanja, građanima je, a naročito starijima, ograničena mogućnost kupovine lekova i drugih medicinskih sredstava u apotekama.

Predlog rešenja

Odobriti dostavu lekova, određenih vrsta medicinskih sredstava kao i drugih artikala, shodno potrebama građana i pacijenata koji svoje terapije preuzimaju u apotekama, na njihovu kućnu adresu, poštujući model saradnje koji je osmišljen na nivou lokalnih samouprava.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 2

Redni broj: 27 Trgovina 20.03.2020 u 21:19

Sprečiti nestašicu maski i dezinfekcionih sredstava uvođenjem ograničenja broja proizvoda po osobi

Opis problema

Pravljenje zaliha i kupovina više proizvoda nego što je neophodno po osobi dovelo je do nestašice zaštitnih maski i dezinfekcionih sredstava.

Predlog rešenja

Na isti način kao su produžene postojeće terapije na dodatna tri meseca, određen broj maski i dezinfekcionih sredstava mogao bi biti prepisan kao terapija, tako da bude moguće preuzeti ove proizvode samo uz zdravstvenu knjižicu, bez mogućnosti kupovine istih kako bi na taj način obezbedilo da svi budu u ravnopravnom položaju.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 3

Redni broj: 28 E-uprava i e-poslovanje 21.03.2020 u 12:20

Uvesti obavezno slanje e-faktura za vreme trajanja COVID-19

Opis problema

Iako zakon prepoznaje e-fakture, mnoge kompanije i dalje zahtevaju slanje papirnih faktura poštom što stvara dodatne probleme tokom vanrednog stanja – zaposleni moraju da dolaze u sedište firmi, umesto da sav posao obave od kuće.

Predlog rešenja

Vlada ili nadležne institucije mogle bi doneti odluku o obavezi slanja e-fakture - računa za vreme trajanja vanrednog stanja. Ovim bi se privredi koja masovno radi od kuće olakšalo poslovanje, izbegli bi se nepotrebni odlasci u sedišta firme, smanjio bi se kontakt između ljudi i olakšao rad poštarima.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 2

Redni broj: 29 Trgovina 01.01.1970 u 01:00

Nemogućnost izvoza vlažnih maramica koje ne sadrže biocidna sredstva

Opis problema

Prema Odluci Vlade o zabrani izvoza zabranjen je izvoz proizvoda u kategoriji sapuna i proizvoda za toaletnu upotrebu, u okviru koje se nalaze i vlažne maramice za bebe koje ne sadrže biocidna sredstva. Mnoge firme koje posluju u inostranstvu proizvode ove vlažne maramice pod privatnom robnom markom inostranih kupaca i kao takve ne mogu da se plasiraju na tržište.

Predlog rešenja

Izmeniti Odluku o zabrani izvoza tako da se domaćim firmama omogući izvoz kategorije vlažnih maramica tokom trajanja COVID-19.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 2

Redni broj: 30 Trgovina 01.01.1970 u 01:00

Rad specijalizovanih prodajnih mesta – prodavnica za kućne ljubimce i veterinarskih apoteka tokom vanredne situacije

Opis problema

U pojedinim lokalnim samoupravama i zemljama u okruženju donete su odredbe o zatvaranju specijalizovanih prodavnica za prodaju hrane za kućne ljubimce i veterinarske apoteke, što može dovesti do neželjenih posledica. Ukoliko se onemogući redovno snabdevanje hranom koju ljubimci uobičajeno koriste, to će se odraziti na opšte zdravstveno stanje ljubimaca, izazvati promene u njihovom ponašanju i time stvoriti paniku kod njihovih vlasnika. Osim toga, predstojeći prolećni period donosi povećanje parazitskih organizama koje mogu ugroziti zdravlje ljubimaca, a ektoparaziti i lekovi za zaštitu i lečenje mogu se nabaviti u veterinarskim apotekama, koje u Srbiji najčešće funkcionišu u okviru specijalizovanih prodavnica.

Predlog rešenja

Omogućiti rad specijalizovanih prodajnih mesta – prodavnica za kućne ljubimce i veterinarskih apoteka tokom trajanja pandemije COVID-19.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 31 HR i organizacija rada 01.01.1970 u 01:00

Nedoumice oko modela za vođenje odsustva zaposlenih

Opis problema

Mnogi poslodavci nisu sigurni kako da vode odsustva zaposlenih prouzrokovana aktuelnom situacijom – da li u formi godišnjeg odmora, bolovanja ili na drugi način, kao i da li će država pružiti pomoć u vidu snošenja dela troškova.

Predlog rešenja

Treba definisati postupak određivanja kolektivnog godišnjeg odmora od strane poslodavca u slučajevima kada je potpisan kolektivni Ugovor sa reprezentativnim sindikatom, koji na primer ne zeli da da saglasnost na novu odluku jer je godišnji kalendar vec potvrđen pre ove situacije. Takođe postoji i problem sa vođenjem odsustva za hronične bolesnike, gde su poslodavci dužni da ih udalje sa posla, ali oni formalno pravno nisu na bolovanju, pa se postavlja pitanje kako će se regulisati troškovi.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 2

Redni broj: 32 Poreski podsticaji i olakšice 01.01.1970 u 01:00

Mere podrške privredi po uzoru na druge zemlje

Opis problema

Imajući u vidu kriznu situaciju i uticaj epidemije na ekonomiju, mogu se razmotriti mere koje su predložene u drugim zemljama kao podsticaj za privredu.

Predlog rešenja

Produženje roka za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2019, roka za plaćanje poreskih i ostalih obaveza državi i lokalnim samoupravama, roka plaćanja dugovanja ka javnim preduzećima. Poreske olakšice za poslodavce koji su doneli odluku da plaćaju 100% naknade zarade zaposlenima koji koriste bolovanje zbog koronavirusa. Odlaganje inspekcijskog nadzora u nadležnosti Poreske uprave i Inspekcije rada, podrška poljoprivrednicima u vidu preporuke maloprodajnim objektima da kupuju domaće prehrambene proizvode i voće i povrće, posebnih beskamatnih zajmova poljoprivrednicima, otkupa žita za robne rezerve po tržišnim cenama. Prodaja evra od strane Narodne banke Srbije sa ciljem jačanja domaće valute, zajmovi bankama od strane Narodne banke Srbije.


Prosečna ocena: 4 Broj ocena: 1

Redni broj: 33 Poreski podsticaji i olakšice 01.01.1970 u 01:00

Mirovanje obaveze plaćanja poreza za paušalce

Opis problema

Mnogi preduzetnici koji paušalno plaćaju porez a u uslovima vanrednog stanja ne mogu da rade zbog zabrane ili prirode posla, će ostati bez prihoda uz poteškoće da izmire obaveze prema državi.

Predlog rešenja

Omogućiti pogođenim sektorima da u periodu krize ne plaćaju paušalno utvrđen porez.


Prosečna ocena: 4.5 Broj ocena: 2

Redni broj: 34 Zaštita zdravlja 01.01.1970 u 01:00

Sprečavanje rizika od trgovine na crno proizvoda sa isteklim rokom usled primene elektronske procedure rashodovanja robe sa Poreskom Uprvom.

Opis problema

Nakon Zaključka Vlade o obustavljanju neposrednog kontakta službenika sa strankama Poreska uprava nas je obavestila da ne postoje smetnje u primeni poreskih propisa i da obveznici, koji su u nadležnosti CVPO, u slučaju rashoda koji je nastao zbog proteka trajanja roka proizvoda, mogu podneti zahtev i prateće dokumente elektronski (skenirane) putem mail-a. Usled ove procedure povećava se rizik od zloupotrebe proizvoda sa protekom roka odnosno postoji mogućnost da lakše završe na crnom tržištu i da organizacije koje preuzimaju otpisane proizvode nezakonito trguju takvim proizvodima. Renomirane kompanije koje svoje proizvode legalno rashoduju na ovaj način su ugrožene jer neke organizacije mogu da zloupotrebe olakšan način otpsivanja i onda plasiraju proizvode na crno a time ugrožavaju brendove proizvođača a može doći i do ugrožavanja javnog zdravlja.

Predlog rešenja

Predlog je da se u saradnji sa Poreskom Upravom, proizvodi iz rashoda koji su rizični za zloupotrebu na crnom tržištu ili mogu ugroziti javno zdravlje zbog isteka roka trajanja, proslede na bezbedno zbrinjavanje odnosno tretman gde će biti propisano uništeni bez rizika od moguće dalje upotrebe. Postoje kompanije koje izvršavaju navedeni tretman, ne samo bezbedno već uz privođenje nameni svog otpisa za korišćenje u obnovljivim izvorima energije. Na ovaj način svi rizici su minimalni, nema opasnosti da će se proizvodi naći na crnom tržištu, nema opasnosti po životnu sredinu, nema opasnosti po zdravlje, otpisani proizvodi su privedeni nameni za proizvodnju zelene energije, tačnije struje, a bezbednost i očuvanje elektro snabdevanja za vreme vanrednog stanja je jedan od strateških značaja za Srbiju. 


Prosečna ocena: 4 Broj ocena: 2

Redni broj: 35 HR i organizacija rada 01.01.1970 u 01:00

Unapređenje procedure za izdavanje dozvole/radnih naloga zaposlenima za kretanje

Opis problema

Kompanija koja posluje u oblasti kurirske dostave je u zahtevanom formatu poslala Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja, kao i na e-mail adresu vanrednostanje@privreda.gov.rs, spisak zaposlenih koji se zbog prirode posla moraju kretati u zabranjenom periodu. U međuvremenu je dobijen dopis - instrukcija od državnog sekretara Minitarstva privrede Dragana Stevanovića da su kompanije dužne da svakom zaposlenom izdaju potvrdu tj. radni nalog, što je i urađeno. Međutim sinoć na terenu prilikom zaustavljanja naših vozila ili radnika, policija je drugačije reagovala, rekli su da povrda ne važi, da MUP izdaje potvrdu, i da nas više neće puštati. Od MUP-a nismo dobili nikakvu informaciju u vezi ovoga, za večeras i ubuduće ne znamo kako će odvijati. Proširenje zabrane kretanja će drastično uticati na naš rad, ne zbog smanjenja posla, već smatramo da je izuzetno važno da u nastalim okolnostima kurirske službe rade. Ako dođe do eventualnog dodatnog skraćenja dozvoljenog vremena izlaska, trebaće nam još više zaposlenih koji moraju imati dozvolu, pa može biti problem ako se nastavi različito tumačenje.

Predlog rešenja

MUP bi trebalo da svojim zaposlenima na terenu sugeriše da nama ne trebaju dozvole od njih već dozvola na način kako je propisao državni sekretar, ili da nam što pre izda svoje dozvole - ovako imamo problem. U međuvremenu uz dozvole mi ćemo spremiti i dopis od državnog sekretara kako bi naši zaposleni to imali kod sebe. Eventualno bi se mogla uvesti praksa da se rad kuriskih službi tretira na neki drugi način, mi trenutno dozvole radimo na dnevnom nivou, a pored toga ne možemo uvek tačno znati kad će se koji kurir vratiti sa terena, a naročito sad u ovim okolnostima, sve pošiljke se moraju uručiti.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 36 Poreski podsticaji i olakšice 01.01.1970 u 01:00

Nemogućnost proizvodnje, uvoza izvoza i isplata zarada za predstojeće mesece

Opis problema

Kompanija posluje u opštini koja predstavlja nerazvijeno područje, bavi se proizvodnjom, uvozom i izvozom nameštaja i zapošljava više od 100 radnika. Od početka epidemije korona virusa postoje veliki problemi što se tiče uvoza, izvoza, otkazivanja narudžbina nameštaja, smanjenog obima proizvodnje. Trenutno radimo sa smanjenim radnim vremenom ali do sredine iduće nedelje moraćemo radnike da pošaljemo na prinudni odmor. Svu robu koja je planirana za izvoz smo skladištili jer su nam firme iz inostranstva otkazale porudžbine, potreba za nameštajem je stala, i na stranim i na domaćem tržistu. Plašimo se da će i nakon okončanja epidemije platežna moć stanovništva biti niska, da će ljudi odustati od kupovine nameštaja kojeg će smatrati luksuzom tako da će potražnja i nakon prolaska krize biti vrlo niska. Prihod je slab celog meseca te će nastati problem u isplaćivanju martovske zarade kao i plaćanju poreza i doprinosa. Smatramo da će epidemija štetno uticati na nas jer smo specifična grana privrede i bojimo se da posle prolaska epidemije nećemo biti likvidni.

Predlog rešenja

Firmama koje su doživele smanjen obim proizvodnje i koje su pogođene korona virusom pomoći nakon završetka epidemije, u vidu subvencija od strane države, kredita sa niskom kamatom, u vidu oslobađanja ili odlaganja plaćanja PDV-a, pomoći oko isplate poreza i doprinosa, odobravanja subvencije za izvoznike... U nadi da će Republika Srbija imati u vidu i nas mala i srednja preduzeća, nadamo se da će u skorije vreme izaći s nekom uredbom o pružanju pomoći privredi.


Prosečna ocena: 3.5 Broj ocena: 2

Redni broj: 37 Pristup finansiranju 01.01.1970 u 01:00

Podrška privrednicima u oblasti turizma

Opis problema

Po procenama srpskih privrednika u oblasti turizma, biće potrebno bar 2 do 3 godine da se poslovanje vrati na nivo iz 2019. godine, a do tada treba preživeti, plaćati obaveze državi i javnim preduzećima. Mera koja bi predviđala bespovratnu pomoć po zaposlenom radniku u ovoj sferi ne bi imala pun efekat jer je u turizmu 80% radnika angažovano samo tokom sezone. Takođe, mera povećanja broja besplatnih vaučera neće dati efekta jer će zbog straha naši ljudi u ovoj godini putovati u veoma, veoma malom procentu. 

Predlog rešenja

Turizam i ugostiteljstvo će zajedno sa saobraćajem pretrpeti najveće ekonomske štete, i zato bi država trebalo da ovim sektorima posveti veliku pažnju, i da kompanijama iz ovih oblasti obezbedi pristup beskamatnim kreditima, sa pojednostavljenom procedurom i smanjenim sredstvima obezbeđenja, na rok od  5-10 godina sa grejs periodom od 2 godine i to pravnim licima i preduzetnicima koji su bili aktivni u 2019. godini. Ova mera bi pomogla da se prevaziđe kritični period od 2 godine, nakon čega bismo mogli da očekujemo da se turizam vrati na nivo iz 2019. Istovremeno bi trebalo smanjiti parafiskalne namete koji se odnose na SOKOJ, komunalne takse, svetleće reklame, naknade za korišćenje zaštićenih područja, koje u znatnoj meri otežavaju poslovanje, pogotovo u ovom periodu kada uopšte nema gostiju.


Prosečna ocena: 3 Broj ocena: 1

Redni broj: 38 Zaštita zdravlja 01.01.1970 u 01:00

Angažovanje privrede koja se bavi biootpadom na drugim aktivnostima tokom krize - higijenizacija

Opis problema

Firme koje se bave sakupljanjem otpada od hrane, poput ulja, zbog vanrednog stanja nemaju posla, pa bi mogli da preusmere svoje aktivnosti na pomoć lokalnim samoupravama pri dezinfekciji gradskih površina.

Predlog rešenja

Angažovati firme koje imaju cisterne i kamione kao pomoć pri sprovođenju pojačane dezinfekcije, tj. higijenizacije ulica.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 39 Trgovina 01.01.1970 u 01:00

Omogućiti izvoz svinjskog mesa usled prestanka opasnosti od afričke kuge

Opis problema

Zbog afričke (svinjske) kuge zaustavljen je izvoz svežeg svinjskog mesa iz Srbije kao i trajnih proizvoda. U međuvremenu je u Srbiji objavljeno da više ne postoji svinjska kuga i nastavljeno je normalno i redovno snabdevanje tržišta u našoj zemlji, ali problem je što ova objava o prestanku opasnosti od svinjske kuge nije objavljena u službenom glasniku, pa zemlje iz okruženja nisu dale dozvolu za uvoz svežeg mesa i trajnih proizvoda iz Srbije.

Predlog rešenja

Ovo je birokratski previd koji treba hitno ispraviti i omogućiti mesnoj industriji da nastavi trend izvoza preko svojih distributera u zemlje iz okruženja. U aktuelnoj situaciji treba pomoći mesnoj industriji da poveća svoj izvoz jer ako iste proizvode i sveže meso koristimo u Srbiji ne postoji ni jedan validan razlog zašto se ista roba i ne izvozi.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 2

Redni broj: 40 Poreski podsticaji i olakšice 23.03.2020 u 12:12

Povraćaj plaćenih doprinosa kao mera podrške

Opis problema

Privreda će se suočiti sa velikim gubicima pri isplati zarada zaposlenima koji zbog krizne situacije nisu mogli da rade, a ne žele da otpuštaju. Država bi mogla da pomogne kroz povraćaj doprinosa za zaposlene.

Predlog rešenja

Predlog je da sva pravna lica i preduzetnici koji nisu smanjivali broj zaposlenih imaju u narednih godinu dana povraćaj plaćenih doprinosa za 20%. Mehanizam bi funkcionisao kao kod novozapošljavanja, gde se odnese papir iz CROSO sa brojem zaposlenih na dan stupanja vanrednog stanja sa brojem zaposlenih prvi put kada se podnosi prijava za povrat, a zatim kod svakog povrata poreza i doprinosa izvod o isplaćenim porezima i doprinosima za zaposlene. Poreska uprava bi naravno kontrolisala da li su svi porezi plaćeni. Ako uzmemo da je sadašnje opterećenje zarada 60%, poslodavac bi praktično za 8-9 meseci povratio neto zaradu za 1 mesec kada zaposleni nije radio. Na osnovu ove matematike bi se izračunalo i vreme trajanja ovih olakšica.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 41 Zaštita zdravlja 01.01.1970 u 01:00

Proizvodnja delova za medicinsku ili zaštitnu opremu kroz 3D štampu

Opis problema

Generalno je prisutna nestašica različitih proizvoda za zaštitu ili medicinsku negu, u čemu bi mogla da pomogne domaća proizvodnja, posebno 3D štampa.

Predlog rešenja

Po uzoru na slične inicijative u drugim državama, privreda koja se bavi 3D štampom bi mogla da pomogne u proizvodnji potrošnih delova za respiratore ili druge zaštitne opreme. Bilo bi dobro da se uključe druge organizacije, privreda, ministarstvo, kako bi se bolje koordiniralo definisanje potrebnih proizvoda i nabavka materijala za njihovu proizvodnju.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 42 Poreski podsticaji i olakšice 01.01.1970 u 01:00

Podrška privatnim vrtićima kroz nastavak subvencija

Opis problema

Imajući u vidu da je zbog vanrednog stanja zabranjen rad vrtića – i državnih i privatnih – privatni vrtići ne znaju šta da očekuju kada je reč o podršci države ili grada pri isplati zarada. Naime, u Gradu Beogradu postoji skoro 400 privatnih vrtića, od čega je oko 350 subvencionisano od Grada Beograda, što njihov status na neki način čini poludržavnim. Grad Beograd kroz refundaciju učestvuje sa čak 80% sredstava za boravak dece u ovim ustanovama, a procenjuje se da više od 17,000 dece ide u privatne vrtiće. Ukoliko nemaju pomoć države slično kao državne institucije, privatni vrtići neće moći da isplate plate a mnogi će biti prinuđeni da se zatvore, što bi negativno uticalo na već nedovoljne kapacitete za boravak dece.

Predlog rešenja

Predlog je da privatni vrtići tokom vanrednog stanja ne naplaćuju roditeljima boravak dece u vrtiću, a da Grad Beograd doprinese sredstvima manjim od standardnih 80%, tako što bi se redovna suma doprinosa umanjila za troškove realnog boravka dece (potrošni materijali, ketering i slično), a obuhvatila realne, fiksne troškove svake ustanove (zakupnine, plate zaposlenih, računi i sl.). Takođe bi bilo poželjno da se porezi i doprinosi u ovom periodu smanje, ili idealno ne naplaćuju od aprila. Na ovaj način sačuvala bi se radna mesta i održali kapaciteti vrtića koji će biti neophodni pri povratku na redovan režim rada.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 2

Redni broj: 43 HR i organizacija rada 01.01.1970 u 01:00

Problem sa 180 dana za sezonsku radnu snagu

Opis problema

S obzirom da se nalazimo u kriznoj situaciji, trenutno radimo sa manjim brojem sezonskih radnika a iste moramo da prijavimo svaki dan, dok učinak nije isti kao i sa većim brojem radnika. Da li možemo da utičemo da se broj dana za angažovanu radnu snagu za firmu produži sa 180 na više od toga? Takođe, s obzirom da radimo sa manjim brojem istih ljudi samim tim ćemo potrošiti i 120 dana za koje imamo pravo da ih prijavimo. Taj broj dana bi bilo korektno takođe povećati.

Predlog rešenja

Predlog rešenja je da ukupan broj angažovanja sezonske radne snage za firmu bude 9 meseci u toku tekuće godine kao i 6 meseci za pojedinačnog sezonskog radnika.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 44 HR i organizacija rada 01.01.1970 u 01:00

Efikasniji transport robe uz specijalna pravila za vozače

Opis problema

Obavezna samoizolacija za vozače koji prevoze robu predstavlja veliki problem za održavanje redovnog transporta, zbog manjka vozača.

Predlog rešenja

Sa okolnim zemljama dogovoriti isporuke gde su vozači dužni da u roku od npr. 60 minuta napuste zemlju, gde uz ispunjenje tog uslova ne bi bila nametnuta obaveza izolacije. Isporuke bi se mogle vršiti dopremanjem prikolice s robom u susednu zemlju, raskačivanjem prikolice od dovoznog kamiona i i zakačivanjem prikolice za odvozni kamion. Ovakve isporuke bi mogle biti najavljene carinskim organima radi efikasnosti.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 45 Pristup finansiranju 01.01.1970 u 01:00

Opredeliti sredstva iz budžeta za pomoć sektoru transporta koji trpi velike gubitke

Opis problema

Poslodavci koji obavljaju delatnost javnog prevoza putnika su u veoma teškoj situaciji imajući u vidu da je njihova delatnost zabranjena merama za suzbijanje virusa. Prestankom delatnosti, 90% autobusa (od 9.100) je parkirano a finansijski tokovi su zaustavljeni. Tekući priliv ne postoji ali i naplata potraživanja je otežana, a bez mogućnosti naplate potraživanja i bez tekućeg priliva, u najvećem problemu je 21.550 zaposlenih u sektoru transporta putnika, zato što poslodavci nemaju finansijskih sredstava na svojim tekućim računima za isplatu zarada. Istovremeno, distributeri goriva, naftne kompanije vrše pritisak na prevoznike za naplatu potraživanja za dizel gorivo i energente koji dospevaju na naplatu. U ovakvim uslovima, poslodavci kojima je zabranjen rad, imaju ogromne probleme koje ne mogu da reše bez pomoći države.

Predlog rešenja

Zamrznuti sadašnji dug za energente i prolongirati njihovu naplatu beskamatno bar za 90 dana nakon ukidanja vanrednog stanja. Dodatno, imajući u vidu da i kada ne obavljaju delatnost poslodavci imaju fiksne troškove u nivou od 45% prihoda, što na osnovu podataka APR za 2018. iznosi 20 miliona evra mesečno, država bi trebalo da iz sredstava za pomoć ugroženoj opredeli iznos od 20 miliona evra, od čega bi 13 miliona evra bilo namenjeno privatnim poslodavcima a 7 miliona evra bi bila direktna pomoć javnim preduzećima.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 2

Redni broj: 46 Poreski podsticaji i olakšice 26.03.2020 u 20:00

Omogućiti odlaganje plaćanja naknade za proizvode koji postaju posebni tokovi otpada

Opis problema

Odlukom o proglašenju vanrednog stanja  poslovanje svih kompanija se značajno usložilo, partneri kasne sa plaćanjem i javljaju se problemi u likvidnosti. Kompanije koje su u obavezi da plaćaju naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada imaju dodatnu obavezu ka državi, čije odlaganje bi pomoglo u održavanju likvidnosti.

Predlog rešenja

Kompanijama kojima ova obaveza dospeva 15. aprila odložiti  plaćanje naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, tako da naknadu mogu da plate nakon prestanka vanrednog stanja.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 48 Poreski podsticaji i olakšice 26.03.2020 u 20:00

Omogućiti refundaciju plaćenih poreza i drugih obaveza privredi koja ne otpušta zaposlene

Opis problema

Kako kriza izazvana koronavirusom imati veliki uticaj na poslovanje privrede i problem s gubicima, isplatama zarada I sl, potrebna je pomoć države u vidu poreskih podsticaja.

Predlog rešenja

Predlažemo da se svim privatnim firmama koje nisu smanjivale broj zaposlenih za vreme vanrednog stanja refundiraju dažbine u iznosu od 30%.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 49 Poreski podsticaji i olakšice 26.03.2020 u 20:00

Ukinuti naplatu PDV-a za donacije hrane i druge robe ili usluga

Opis problema

Godišnje se u Srbiji baci oko 240.000 tona jestive hrane, koja može biti donirana. Međutim, na donacije u vidu hrane, ali i donacije druge robe I usluga plaća se porez na dodatnu vrednost. U kriznoj situaciji, potrebno je podstaći privredu da bez dodatnih opterećenja usmeri viškove ka najugroženijim kategorijama stanovništva.

Predlog rešenja

Privremeno obustaviti obračun PDV-a na robu i usluge datu u humanitarne svrhe, retroaktivno počev od dana uvođenja vanrednog stanja u Srbiji, zaključno sa 90-tim danom nakon prestanka vanrednog stanja.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 50 Pristup finansiranju 01.01.1970 u 01:00

Jačanje likvidnosti kroz otkup korporativnih obveznica

Opis problema

Za jačanje likvidnosti privrede treba uvesti dugoročne mere podrške na nivou države, kako bi se osiguralo ne samo preživljavanje već i nastavak rada privrede u kasnijem periodu.

Predlog rešenja

Predlažemo da Centralna banka nakon ukidanja vanrednog stanja prioritetno kupi korporativne obveznice koje bi izdala srednja i velika preduzeća, pri čemu bi se obveznice mogle izdati na 1-7 godina, sa najviše do 50% kreditne zaduženosti i prinosom od 1%. Obveznice bi bile dinarske i Narodna banka Srbije bi ih otkupila samo od kompanija koje nisu otpuštale radnike za vreme trajanja vanrednog stanja i koje nemaju zaposlene koji ostvaruju minimalnu zaradu.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 51 Poreski podsticaji i olakšice 26.03.2020 u 20:00

Odlaganje plaćanja poreza na imovinu, PDV-a, akontacije poreza na dobit

Opis problema

Podrška privredi bi trebalo da bude prioritet za državu, da bi se osigurala likvidnost kompanija i njihov nastavak sa radom nakon krizne situacije.

Predlog rešenja

Predlažemo da Vlada Srbije usvoji hitnu privremenu meru o odlaganju plaćanja poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica do isteka vanrednog stanja, kao i da u periodu vanrednog stanja ukine sve komunalne takse i slične parafiskalne namete. Takođe bi trebalo omogućiti odlaganje predaje poreske prijave za PDV i plaćanje dugovanog poreza do isteka 30 dana nakon ukidanja vanrednog stanja. Još jedan predlog je da se privredni subjekti oslobode plaćanja akontacije poreza na dobit za celu 2020, odnosno da se uplata poreza na dobit pravnih lica za 2020. izvrši po konačnom obračunu i sačinjavanju poreskog bilansa za 2020. godinu.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 52 Pristup finansiranju 26.03.2020 u 20:00

Namenski subvencionisani krediti za male i srednje proizvodne firme

Opis problema

U Srbiji postoji veliki broj malih i srednjih firmi koje se bave proizvodnjom, koja može biti manje ili više ugrožena tokom trajanja krize, u zavisnosti od delatnosti. Da bi se osigurao kontinuitet proizvodnje, potrebna je podrška u vidu povoljnih kredita.

Predlog rešenja

Kao pomoć malim i srednjim proizvođačima, Vlada Srbije bi mogla da uvede srednjeročne namenske subvencionisane kredite za održavanje kontinuiteta proizvodnje/distribucije ili uvoz sirovina sa minimalnim rokom od 18 meseci i moratorijumom od minimalno tri meseca, kao i grejs periodom na glavnici dodatnih tri meseca po isteku moratorijuma. Takođe bi bilo značajno uvođenje subvencija za uvoz proizvodnih sirovina za prioritetne kategorije proizvoda.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 53 Poreski podsticaji i olakšice 01.01.1970 u 01:00

Poreski podsticaji i olakšice

Opis problema

Podrška privredi u zadržavanju radnih mesta kroz podsticaje.

Predlog rešenja

Privrednim subjektima koji za vreme trajanja vanrednog stanja i 3 meseca nakon njegovog ukidanja ne smanje broj zaposlenih za više od 5% u odnosu na broj zaposlenih pre vanrednog stanja, omogućiti otpis poreskog duga za porez i doprinose na zarade i druga lična primanja u visini 50% poreskog duga, za sve isplate u periodu trajanja ove mere.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 54 Ostalo 26.03.2020 u 20:00

Produžiti rok za predaju pazara

Opis problema

U uslovima vanrednog stanja privreda se suočava sa poteškoćama pri ispunjavanju zakonskih rokova za pojedine aktivnosti, poput uplate pazara.

Predlog rešenja

Produžiti rok za predaju pazara na 10 radnih dana, zbog otežanog funkcionisanja saobraćaja i skraćenog radnog vremena banaka.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 54 Pristup finansiranju 26.03.2020 u 20:00

Refinansiranje kreditnog zaduženja za malu i mikro provredu po povoljnijim uslovima

Opis problema

Maloj privredi potrebna je podrška u omogućavanju jeftinijih izvora finansiranja.

Predlog rešenja

Usvojiti meru koja omogućava malim i mikro preduzećima refinansiranje 100% kreditnog zaduženja sa 1% kamate, sa 1 godinom od početka otplate i kamate i glavnice, uz uslov da nemaju zaposlenih na minimalcu i da nisu otpuštali radnike.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 55 Poreski podsticaji i olakšice 01.01.1970 u 01:00

Zarada za vreme bolovanja na teret države

Opis problema

Pomoći privredi kroz preuzimanje dela tereta za isplatu zarada zaposlenima tokom odsustva.

Predlog rešenja

Po uzoru na druge zemlje, uvesti praksu da isplata zarade zaposlenima za vreme bolovanja od početka ide na teret države, umesto aktuelne prakse gde prvih 30 dana ide na teret poslodavca.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 56 E-uprava i e-poslovanje 27.03.2020 u 00:00

Elektronsko upravljanje dokumentima

Opis problema

U situaciji vanrednog stanja i organičenog kretanja, teško je i rizično fizički razmenjivati dokumenta koja treba da potpišu dve strane (zaposleni i kompanija) ili dva poslovna partnera. Elektronsko potpisivanje dokumenata zahteva kvalifikovan elektronski potpis koji nemaju sva pravna niti fizička lica. Takođe, problem je potpisivanje dokumenata sa inostranstvom gde naš kvalifikovan elektronski potpis ne važi.

Predlog rešenja

Predlog je da se prihvate kao legalna dokumenta koja se potpisuju putem softvera koji se koriste u svetu za elektronsko potpisivanje koji ispunjavaju ISO 27001 po pitanju informacione bezbednosti i imaju bankarski nivo sigurnosti i konzistentnosti informacija, a pri tom ne zahtevaju kvalifikovan elektronski potpis. Primer je DocuSign software.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1