Razvoj eUprave

NALED se od svog osnivanja zalaže za optimizaciju i digitalizaciju administrativnih procedura, a prateći najbolje svetske prakse u ovoj oblasti u cilju modernizacije javne uprave, zajedno sa stručnjacima iz IBM-a 2016. godine objavljen je prvi Strateški okvir za razvoj elektronske uuprave u našoj zemlji, nakon čega je 20-ak ICT kompanija osnovalo tematski Savez za eUpravu sa ciljem da daje predloge za donošenje i zaokruživanje budućeg regulatornog okvira, te da kontinuirano prati, unapređuje i podstiče dalji razvoj elektronske uprave i elektronskog poslovanja u Srbiji.

Kako je jedna od prvih preporuka Saveza bila da se formira centralno telo na nivou države koje bi upravljalo i nadgledalo proces razvoja eUprave, 2017. godine je na inicijativu Saveza Vlada Republike Srbije osnovala Kancelariju za IT i eUpravu, a potom i Koordinacioni savet za eUpravu, oba sa zadatkom da kontinuirano prate i usmeravaju dalji razvoj eUprave. NALED je angažovan u Koordinacionom savetu za razvoj elektronske uprave i učestvovao je u izradi Programa razvoja eUprave i pratećeg Akcionog plana 2020-2022, kao i u evaluaciji efekata ovog strateškog dokumenta i planiranju novog, pod pokroviteljstvom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

KLJUČNE INICIJATIVE I REZULTATI

NALED i Savez za eUpravu su do danas pokrenuli brojne inicijative za usvajanje regulatornog okvira i unapređenje praksi u ovoj oblasti kroz razvoj i promovisanje veće upotrebe elektronskih servisa. U nastavku su izlistane neke od ključnih inicijativa i rezultata.

ZAOKRUŽEN REGULATORNI OKVIR U OBLASTI E-UPRAVE

NALED je inicirao i učestvovao u donošenju ključnih propisa u oblasti elektronske uprave i elektronskog poslovanja, kao što su Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju sa pratećim podzakonskim aktima, Zakon o elektronskoj upravi i pratećim podzakonskim aktima, kao i Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti kojim se po prvi put uvodi mogućnost elektronskog arhiviranja dokumentacije. NALED je učestvovao u donošenju drugih propisa od značaja za ovu oblast kao što je Zakon o informacionoj bezbednosti, ali i u izradi strateških dokumenata Vlade kao što je Program razvoja elektronske uprave sa pratećim Akcionim planom, Strategija razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti i dr. Uključeni smo u sve ključne propise koji se tiču ove oblasti i članovi radnih grupa Vlade za usvajanje novih propisa koji uređuju oblast elektronske uprave i elektronskog poslovanja, ali i telekomunikacija (elektronske komunikacije, širokopojasni internet, izgradnja mreže baznih stanica mobilne telefonije i sl).

UKIDANJE PEČATA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

Uz podršku Britanske ambasade, a u okviru projekta Ka administraciji bez suvišnih papira, NALED je inicirao i učestvovao u donošenju izmena Zakona o privrednim društvima kojima je ukinuto korišćenje pečata za privredna društva.

DIGITALIZACIJA U OBLASTI FINANSIJA – ELEKTRONSKO I BEZGOTOVINSKO PLAĆANJE, ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I DIGITALNA FISKALIZACIJA

NALED i Savez su kroz više projekata promovisali i promovišu razvoj elektronskog i bezgotovinskog plaćanja. Od osnivanja Saveza zalažemo se za ukidanje obaveze dostavljanja dokaza o uplati, što je od aprila 2021. omogućeno razvojem sistema ePlati za MUP-ove, ali i usluge drugih organa. Takođe, zalažemo se za omogućavanje i širenje bezgotovinskog plaćanja u javnoj upravi kroz podsticanje takmičenja između opština i gradova u broju transakcija putem POS terminala (Šampioni bezgotovinskog plaćanja), ali i u privatnom sektoru, te smo ovakve inicijative podržali kroz više projekata od kojih je najveći projekat koji upravo sprovodimo sa kompanijama Visom i MasterCard (Bolji način) gde je cilj promocija bezgotovinskog plaćanja kroz raspodelu POS terminala u javnom i privatnom sektoru i davanje olakšica trgovcima radi podsticanja veće upotrebe POS-ova.

NALED uz podršku Britanske ambasade i kompanije Philip Morris kroz projekat Star Tech sprovodi i projekat podrške Ministarstvu finansija u uvođenju novog sistema za elektronsko fakturisanje, kao i digitalnu fiskalizaciju, što su ujedno i dva dugogodišnja prioriteta Saveza za eUpravu. U oba projekta je cilj da se krajnji korisnici i obveznici oba propisa što bliže upoznaju sa obavezama i što lakše pripreme za novi model poslovanja. U okviru projekta podrške uvođenju eFaktura održano je preko 20 obuka za korisnike sistema - subjekte javnog i privatnog sektora, ali i radionice za udruženja računovođa i samostalne računovođe kao i dve radionie za ERP provajdere. Kroz obuke je prošlo gotovo 700 polaznika. Sa druge strane, u okviru projekta podrške uvođenju sistema fiskalizacije obišli smo preko 500 malih privrednika sa ciljem da im se daju pravovremene informacije o aktuelnostima u oblasti elektronskog poslovanja i elektronskog plaćanja, ali i da im se pomogne da svoje usluge i proizvode učine vidljivijim tako što će se Google mapirati. Pored toga, organizovane su obuke i radionice, radi se na izradi Vodiča za elektronsku trgovinu, a krajnji cilj projekta jeste razvoj sajta Mali Biznis Informator na kojem će se naći sve relevantne informacije i edukativni materijal za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća.

ELEKTRONSKA DOSTAVA I OBAVEZNA REGISTRACIJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA NA PORTALU E-UPRAVA

Jedan od dugogodišnjih prioriteta NALED-a i Saveza za eUpravu jeste omogućavanje elektronske dostave akata građanima i privredi od strane organa javne uprave i obrnuto. Kroz projekat jačanja elektronske dostave koji je finansirala Evropska banka za obnovu i razvoj, urađena je sveobuhvatna analiza regulatornog okvira, date su preporuke za unapređenje, kao i konkretni predlozi za izmenu 15 relevantnih propisa. Kao rezultat zajedničke inicijative, Republički geodetski zavod je otpočeo elektronsku dostavu rešenja o upisu prava svojine nad nepokretnostima u eSanduče na Portalu eUprava. Kao direktan rezultat NALED-ove inicijative u okviru projekta unapređenja elektronske dostave, izmenjen je krovni propis za privredna društva – Zakon o privrednim društvima, gde se uvodi obavezna registracija privrednih drušava na Portalu eUprava. Sem toga, u okviru iste inicijative usvojene su i izmene Zakona o postupku registracije u APR kojima se uvodi dostava radi informisanja u eSanduče registrovanim korisnicima Portala eUprava.

ŠALTERI ZA ELEKTRONSKU IDENTIFIKACIJU

NALED i Savez su učestvovali u brojnim inicijativama koje se tiču razvoja elektronskih usluga za građane i privredu, a u toku 2021. radili smo i na uspostavljanju šaltera za registraciju građana na Portalu eUprava. Kroz projekat koji je finansirala Evropska banka za obnovu i razvoj, a koji je NALED sproveo u saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu, otvoreno je preko 140 šaltera za eID širom Srbije, dok je više od 800 službenika obučeno da pružaju podršku građanima u registraciji na Portal eUprava. Na ovaj način omogućeno je omasovljenje broja eGrađana i promovisana je veća upotreba elektronskih usluga.

INFORMACIONA BEZBEDNOST

Počev od 2018. godine Savez za eUpravu i Radna grupa za cloud, podatke i informacionu bezbednost u saradnji sa RATEL-om, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i MUP-om sprovodi obuke za informacionu bezbednost u lokalnim samoupravama. Prvobitno su u deset lokalnih samouprava sprovedeni pen-testovi bezbednosti IT sistema, sajtva i aplikacija, te organizovane radionice za rukovodstvo u opštinama i službenike u sektoru IT kako bi se upoznali sa obavezama u okviru Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o informacionoj bezbednosti. Nakon toga, usledio je novi ciklus obuka 2019. godine koji je rezultirao i opsežnim istraživanjem stanja i Analizom informacionih sistema i informacione bezbednosti u lokalnim samoupravama koju je NALED sačinio i objavio u januaru 2020. U 2022. planiran je nastavak tehničkih obuka za sistem i mrežne administratore u lokalnim samoupravama. Obuke će se realizovati na platformi za simulaciju sajber napada, a održaće je treneri Nacionalnog CERT-a uz podršku NALED-a.

LOKALNI INDEKS E-UPRAVE

U toku je sprovođenje dvogodišnjeg projekta koji finansira Evropska unija a koji ima za cilj uspostavljanje indeksa koji će meriti razvoj elektronske uprave na nivou opština i gradova u Srbiji. Rezultati će biti javno dostupni. Više o projektu možete pronaći OVDE.


Povezani Sadržaji

Stranica


Savez za eUpravu

U julu 2016. godine 20 kompanija iz ICT sektora osnovalo je Savez za eUpravu, koji trenutno broji 80 članova. Formiran je u cilju...Pročitaj više
Vesti

Održana sednica Saveza za eUpravu

30.07.2021

Presek NALED-ovih tekućih i aktuelnih projekata u oblasti elektronske uprave, predstavljanje novog rukovodstva i stepen realizacije...Pročitaj vest
Vesti

Digitalna transformacija javne uprave počinje od eGrađana

28.09.2021

Nakon četiri meseca od lansiranja usluge eGrađanin u gotovo 140 gradova i...Pročitaj vest
Vesti

Privreda tri puta više koristi e-upravu od građana

29.10.2021

Iako je tri četvrtine građana upoznato sa mogućnostima e-uprave, svega 14%...Pročitaj vest
Vesti

Održan susret predsedništva Saveza za eUpravu sa direktorom Kancelarije za ITE

01.10.2021

Na tradicionalnom susretu Predsedništva Saveza za eUpravu sa direktorom...Pročitaj vest
Vesti

Održano strateško planiranje Saveza za eUpravu

01.10.2021

Na hibridnom sastanku Saveza za eUpravu kreirane su osnove za strateški plan rada Saveza do 2025 godine kroz analizu eksternih...Pročitaj vest
Vesti

Primena eFaktura startuje 1. maja

01.12.2021

Obavezna primena elektronskog fakturisanja u transakcijama unutar javnog sektora (G2G) i privatnog sektora ka javnom (B2G) startovaće 1....Pročitaj vest
Vesti

Održan završni sastanak Saveza za e-Upravu u 2021. godini

20.12.2021

Poslednji ovogodišnji sastanak Saveza za e-Upravu održan je u onlajn...Pročitaj vest
Stranica


Lokalni indeks eUprave

Uz podršku Evropske unije, NALED radi na uvođenju novog indeksa čiji je cilj merenje napretka opština i gradova u razvoju...Pročitaj više

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE