Najčešća pitanja

1. Ko može postati član NALED-a?

Članstvo u NALED-u je dobrovoljno. Članovi NALED-a mogu biti privredna društva, lokalne samouprave, organizacije civilnog društva (OCD), nezavisne institucije, javna preduzeća i druga pravna lica koja prihvataju Statut, Etički kodeks i vrednosti udruženja i posluju u skladu sa standardima društvene odgovornosti i kriterijumima definisanim Pravilnikom o uslovima za članstvo. 

2. Da li se NALED finansira iz državnog budžeta?

Ne. NALED se ne može svrstati ni u direktne ni u indirektne korisnike budžetskih sredstava, u smislu Zakona o budžetskom sistemu Srbije. Finansira se dominantno iz fondova međunarodnih organizacija, članskih doprinosa, komercijalnih usluga i domaćih fondova namenjenih za realizaciju projekata.

3. Da li je NALED državna/Vladina institucija?

Ne. NALED je nezavisno, nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje koje na dobrovoljnoj osnovi okuplja privredna društva, jedinice lokalne samouprave i organizacije civilnog društva.

4. Da li je NALED projekat?

Ne. NALED je pravno lice osnovano na neodređeno vreme sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i Statutom.

5. Koja je struktura finansiranja NALED-a?

NALED se najvećim delom finansira iz sredstava međunarodnih organizacija na osnovu dobijenih projekata što čini 47% ukupnih izvora finansiranja. U proteklih 10 godina je uspeo da obezbedi sredstva i sprovede 140 projekta usmerenih na misiju organizacije. Ostala dva primarna izvora su članarine 24% i usluge 1%.

6. Da li je NALED stranačka organizacija?

Ne. NALED je nestranačko udruženje i daje nezavisnu ocenu rada državnih institucija, a sve u cilju poboljšanja poslovne klime i podsticanja ekonomskog razvoja Srbije.

7. Da li se NALED bavi pojedinačnim interesima?

Ne. Struktura članstva i koncept NALED-a onemogućava zastupanje pojedinačnih interesa. NALED okuplja i zastupa interese različitih subjekata nastojeći da kroz saradnju i dijalog dođe do najprihvatljivijih rešenja za sve predstavnike civilnog, javnog i privatnog sektora.

8. Kako se definišu ciljevi i prioriteti u NALED-u?

Članovi NALED-a određuju ciljeve i prioritete na sledeći način:

1. Učešćem na godišnjoj Skupštini – predlažu aktivnosti i glasaju za prioritete NALED-a u predstojećem periodu.
2. Pokretanjem i uključivanjem u rad tematskih Saveza - da bi članovi pokrenuli novu temu, potrebno je da postoji najmanje 7% zainteresovanih članova spremnih da se dodatno angažuju za realizaciju reformi u određenoj oblasti.
3. Davanjem predloga za Sivu knjigu – svake godine članovi navode probleme sa kojima se susreću u svom poslovanju i daju predloge za Sivu knjigu administrativnih prepreka u poslovanju.

9. Kakva je uloga NALED-a u široj društvenoj zajednici?

NALED rešava probleme koji stoje na putu bržeg ekonomskog razvoja Srbije, a koji su posledica neefikasnih javnih politika, korupcije i nedostatka efektivnog dijaloga između privatnog, javnog i građanskog sektora.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE