Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Projekat prekogranične saradnje za promociju investicijaO projektu

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) je u partnerstvu sa Opštinom Gradište u julu 2012. godine otpočela implementaciju Projekta prekogranične saradnje za promociju investicija (EU CBC IP). Ukupna vrednost projekta sa obe strane granice je 594.608,31 evra od čega Evropska unija finansira 505.417,06 evra.
Projekat u trajanju od dve godine se sprovodi u saradnji sa Uredom za međunarodnu saradnju (TINTL), opštinama iz Republike Hrvatske (Opština Gradište, Opština Lovas, Grad Ilok) i opštinama iz Republike Srbije (Opština Odžaci, Opština Kula).
Opšti cilj projekta je da se poboljša konkurentnost i osigura održivi ekonomski rast pograničnog regiona. Projekat će podstaći stvaranje povoljnog ambijenta za investicije i promociju saradnje između hrvatskih i srpskih preduzeća i opština u pograničnom području.
Projekat će doprineti pozicioniranju i prepoznatljivosti pograničnog regiona kao povoljnog poslovnog regiona na evropskom tržištu, što između ostalog podrazumeva kreiranje uslova za privlačenje investicija i jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za identifikaciju i promociju investicionih mogućnosti.

Očekivani rezultati  
 
  • Jačanje lokalnih kapaciteta za privlačenje, upravljanje investicijama i promociju investicionih mogućnosti regiona i lokalnih samouprava
  • Razvoj alata za privlačenje i upravljanje investicijama prema potrebama lokalne zajednice i investitora
  • Poboljšanje poslovne i investicione klime na lokalnom nivou

Ciljne grupe

Ciljne grupe projekta su lokalne samouprave u pograničnom regionu (Vukovarsko-srijemska županija i Zapadno-bački okrug), dvadeset pripravnika zaposlenih u lokalnim samoupravama koji će biti osposobljeni za upravljanje investicionim procesom, postojeći investitori i lokalne kompanije.

Krajnji korisnici

Krajnje korisnike projekta čine građani, lokalne zajednice, javne institucije koje su nadležne za privlačenje investicija i njihovo sprovođenje, budući investitori, kao i kompanije koje u ovom momentu posluju u pograničnom regionu.

Preuzmite:
Analiza sektora hemije u zapadno-bačkom okrugu
Analiza sektora poljoprivrede i prehrambene industrije u zapadno-bačkom okrugu
Investiciona strategija zapadno-bačkog okruga

Uberite profit u opštini Kula - zapandobački okrug

Ottenete i profitti nel comune di Kula - il disretto di bačka occidentale
Ernten sie profit in der gemeinde Kula bezirk west-batschka
Harvest profits in Kula West-Bačka district

Uberite profit u opštini Odžaci - zapadnobački okrug

Ottenete i profitti nel comune di Odžaci - il disretto di bačka occidentale
Ernten sie den profit in der gemeinde Odžaci bezirk west-batschka
Harvest profits in Odžaci West-Bačka district