Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Revitalizacija braunfilda


Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i NALED pokrenuli su u decembru 2013. godine dvogodišnji Projekat jačanja konkurentnosti u Srbiji koji je usmeren na dva goruća problema domaće ekonomije – revitalizaciju braunfilda i sivu ekonomiju.
 
U okviru prve komponente projekta NALED i USAID su otvorili prostor kreativnim idejama i uz podršku lokalnih samouprava pomoći u transformisanju odabranog napuštenog javnog prostora (braunfild lokacije) u mesto inspirativnog preduzetničkog delovanja i okupljanja mladih, talentovanih ljudi iz svih sfera društvenog života kao što su umetnost, kultura i obrazovanje.Kroz projekat će biti podržana revitalizacija jedne braunfild lokacije izabrane na konkursu koji će biti otvoren za sve zainteresovane lokalne samouprave. Na ovaj način, dobijeni su primeri najbolje prakse koji mogu da posluže kao inspiracija i vodič za druge opštine i gradove u Srbiji kako da napuštene fabrike, industrijska postrojenja, skladišta, kasarne i slične objekte stave u funkciju ekonomskog i društvenog razvoja, i čineći to– u potpunosti promene sliku svog grada i opštu percepciju o razvojnoj perspektivi lokalne zajednice. Na ovaj način NALED dodatno je popularizovan koncept revitalizacije braunfilda kao jednog od nedovoljno iskorišćenih instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja.

Aktivnosti u okviru ove komponente odvijaju se u nekoliko faza: 
 
1. Mapiranje braunfild koji se mogu revitalizovati i odgovarajućih projektnih ideja.

U okviru ove projektne aktivnosti NALED je u Mikser Hausu organizovao inicijalnu konferenciju na kojoj su predstavljene dobre prakse revitalizacije braunfild lokacija u državama u okruženju i Srbiji kao i inovativne ideje čije bi sprovođenje moglo značajno doprineti razvoju lokalnih zajednica u Srbiji. Vest sa konferencije možete preuzeti ovde. Materijale sa konferencije možete preuzeti na sledećim linkovima:

Art inkubatori
Brodogradilište - Vahali grupa
Granične karaule
Grupa Kobra - primer lokalne inicijative

Kampus univerziteta u Rijeci
Napuštene lokacije kao lokacije za snimanje filmova

Opština Savski venac -podrška incijativama revitalizacije
The story of Mixer
Poslovni inkubator Novi Sad

NALED je potom raspisao konkurs, pozivajući sve lokalne samouprave u Srbiji da kandiduju projektne ideje za revitalizaciju braunfild lokacija. Tekst konkursa možete preuzeti ovde. Komisija za ocenu projektnih ideja, sačinjena od stručnjaka iz oblasti prava, ekonomije i arhitekture ocenila je projektne ideje i donela svoju prvu odluku, kada je suzila izbor na tri projektne ideje koje su podnele opštine Vršac, Mladenovac i Smederevo. Prvu odluku Komisije možete preuzeti ovde. Konačnom odlukom komisiije odlučeno je da je pobednik konkursa Projekat revitalizacie Doma Vojske u opštini Vršac. Konačnu odluku Komisije možete preuzeti ovde. NALED je paralelno otpočeo i analizu regulatornog okvira za revitalizaciju braunfild lokacija, fokusirajući se na ulogu lokalnih samouprava u ovom procesu. 
 
2. Revitalizacija braunfild lokacije- korak po korak

NALED i opština Vršac potpisali su memorandum o sporazumevanju. Vest sa svečanog potpisivanja Memoranduma kojim je formalno Projekat revitalizacije bivšeg Doma vojske u opštini Vršac otpočeo možete pogledati ovde. Kroz izradu biznis plana, izradu potrebnih pravnih dokumenata i ciljane obuke, buduće rukovodstvo i korisnici revitalizovane lokacije će osnažiti svoje kapacitete i usmeriti svoje aktivnosti ka ostvarivanju najboljeg poslovnog i programskog modela. Istovremeno sa ovim aktivnostima će se raditi na razvijanju i sprovođenju odgovarajućeg dizajna revitalizacije. 
Predstavnici lokalnih samouprava Vršca, Mladenovca i Smedereva, kao i predstavnici privatnog i civilnog sektora iz opštine Vršac učestvovali su u studijskoj poseti koja se održala u novembru u Holandiji. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa dobrim i inspirativnim praksama revitalizacije napuštenih objekata, koje su sada centri kulturne i preduzetničke aktivnosti. Više o studijskoj poseti Holandiji možete pročitati ovde. Tokom posete uspostavljena je saradnja sa arhitektom Gabrijelom Raulom Penjom, specijalistom za revitalizaciju napuštenih objekata, koji će pružiti podršku Vršcu u osmišljavanju rešenja za revitalizaciju Doma vojske. U nastavku možete pogledati prezentaciju koju je Penja održao u januaru 2015. godine, na treningu  za lokalne samouprave u Vršcu. Na samom kraju projekta, revitalizovana lokacija - stari Dom vojske - predstavljena je najširoj javnosti na svečanom otvaranju, kao inspiracija i vodič za druge opštine i gradove u Srbiji. Izveštaj sa svečanog otvaranja starog Doma vojske - Kreativnog generatora, možete pogledati ovde.

3.  Zagovaranje regulatornih promena i uvođenja dodatnih državnih podsticaja za revitalizaciju braunfilda, na osnovu iskustava stečenih u postupku revitalizacije

NALED će u detaljnom izveštaju predstaviti iskustva stečena kroz proces revitalizacije, i detaljno izložiti razloge koji idu u prilog revitalizaciji napuštenih lokacija i njihovom korišćenju u nove svrhe, u cilju podsticanja lokalnog razvoja. Nadalje, NALED će izraditi i konkretne predloge usmerene na unapređenje državne politike i zakonodavnog okvira, u cilju olakšavanja i podsticanja ponovog korišćenja braunfilda, i predstaviti svoje predloge i zaključke ključnim donosiocima odluka.