Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Istraživanja stavova privrede i građana

Istraživanje stavova građana (jednom godišnje) na uzorku od 1000 ispitanika i istraživanje stavova privrede (3 puta godišnje) na uzorku od 250 privrednika na teritoriji cele Srbije, sprovode sa ciljem da se dobije što bolja slika posledica sive ekonomije na svakodnevni život i isprate promene u stavovima o štetnosti sive ekonomije.

Preuzmite rezultate istraživanja:
Siva ekonomija, stavovi građana - mart 2014.
Siva ekonomija, stavovi građana - novembar 2014.
Siva ekonomija, stavovi građana - novembar 2015.
Siva ekonomija, stavovi građana - februar 2017.

Siva ekonomija, stavovi privrede - maj 2014.
Siva ekonomija, stavovi privrede - avgust 2014.

Siva ekonomija, stavovi privrede - decembar 2014
Siva ekonomija, stavovi privrede - april 2015.

Siva ekonomija, stavovi privrede - jul 2015.
S
iva ekonomija, stavovi privrede - decembar 2015.
S
iva ekonomija, stavovi privrede - januar 2017.