Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Uloga NALED-a u zakonodavnom procesu i regulatornoj reformi

Zahvaljujući podršci članova i međunarodnih partnera, NALED je postao jedan od ključnih sagovornika Vlade i Parlamenta u definisanju regulatornih prioriteta i zakonskih rešenja kojima se uređuje poslovni ambijent. Od 2012. do danas, NALED je učestvovao u više od 20 radnih grupa za izradu zakona i pripremio više od 100 amandmana u saradnji sa Ekonomskim kokusom Narodne skupštine što je direktno doprinelo reformama u oblasti planiranja i izgradnje, ulaganja, zapošljavanja i rada, inspekcijskog nadzora, izvršenja i obezbeđenja i drugim oblastima.
 
Na čelu Stručne grupe za suzbijanje sive ekonomije NALED je učestvovao u izradi prvog Nacionalnog programa sa 68 mera za rešavanje problema nelegalne trgovine, poreske evazije i rada na crno. U svojstvu koordinatora Zajedničke grupe za unapređenje pozicije Srbije na Doing Business listi Svetske banke i uvođenjem elektronskih građevinskih dozvola, NALED je doprineo da se Srbija plasira među prvih 50 zemalja sveta po lakoći poslovanja što je najbolji rezultat u proteklih 10 godina.
 
Stručna i tehnička podrška Vladi

NALED pruža stručnu i tehničku podršku Vladi kao član i/ili koordinator međuresornih stručnih grupa za izradu nacionalnih strategija i akcionih planova i član radnih grupa za izradu zakona:
 
 • Zajednička grupa za unapređenje pozicije Srbije na Doing Business listi
 • Stručna grupa za izradu i implementaciju Nacionalnog programa i akcionog plana za suzbijanje sive ekonomije
 • Radna grupa za Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Radna grupa za Zakon o stečaju
 • Radna grupa za pripremu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi
 • Radna grupa za Zakon o elektronskoj upravi
 • Radna grupa za Zakon o socijalnom preduzetništvu
 • Radna grupa za Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti
 • Radna grupa za Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom
 • Radna grupa za razmatranje i operacionalizaciju pitanja pravno-finansijskog statusa javnih urbanističkih
  preduzeća i organizacija u Republici Srbiji
 • Stalna stručna grupa za podršku Savetu za mala i srednja preduzeća
              
Stručna i tehnička podrška Parlamentu
NALED pruža stručnu i tehničku podršku Parlamentu kao osnivač i koordinator Ekonomskog kokusa Narodne Skupštine. Ekonomski kokus je jedna od najefikasnijih parlamentarnih grupa koju čini 14 poslanika iz 9 stranaka pozicije i opozicije koji rade zajedno na izgradnji političkog konsenzusa oko važnih ekonomskih pitanja i zakonskih rešenja od značaja za privredni ambijent. Ekonomski kokus se sastaje u proseku 12 puta godišnje u cilju diskusije o zakonskim rešenjima u skupštinskoj proceduri i pripremi amandmana.
 
Međunarodni partneri
Od 2012. do 2016. aktivnosti NALED-a na unapređenju poslovnog ambijenta kroz saradnju sa Vladom i Parlamentom su podržali: GIZ, SDC, USAID, IRI. Od 2016. NALED je uspostavio saradnju sa Ambasadom Velike Britanije koja podržava rad Zajedničke grupe za unapređenje pozicije Srbije na DB i GCI listama.