Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Certifikacija ruralno osetljivih područija

Certifikacija ruralno-osetljivih opština dunavskog regiona" je pilot projekat koji sprovodi NALED u partnerstvu sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Glavni cilj projekta je da se izgradi institucionalizovani okvir za ruralni razvoj (RR) i lokalni ekonomski razvoj (LER) u opštinama Golubac, Sokobanja, Veliko Gradište, Knjaževac, Negotin i Majdanpek, koji podrazumeva dva posebna cilja:
 
1. Promovisanje procesa ruralnog razvoja u targetiranim opštinama;
2. Stvaranje uslova za održivi ekonomski razvoj u ruralnim i slabo razvijenim oblastima Srbije
 
Projektne aktivnosti obuhvataju razvoj certifikacionog softvera i baze, obuku evaluatora i opštinskih predstavnika, osnivanje sistema pružanja konsultantske i tehničke pomoći opštinama kroz angažovanje domaćih i stranih stručnjaka u oblasti ruralnog razvoja, formiranje verifikacione komisije, tri ciklusa evaluacije opština u godini dana i sakupljanje relevantnih podataka sa terena, izveštavanje i analizu prikupljenih informacija, monitoring sprovođenja preporuka i, na kraju, svečanu dodelu certifikata.
 
Metodologija koja se primenjuje u modelu certifikacije ruralno-osetljivih opština uključuje: a) utvrđene indikatore i kriterijume koje je potrebno pratiti tokom sprovođenja projekta, b) usmeravanje kroz proces evaluacije, i c) formiranje i primenu mehanizama za podsticanje ruralnog razvoja i postepeni rad sa opštinama na razvoju tih mehanizama koji predstavljaju ujedno i preduslov za dobijanje certifikata.
 
RSEM predstavlja suštinski deo ovog priručnika jer postavlja metodologiju, kriterijume i indikatore za merenje stepena ruralne osetljivosti svake opštine.
 
RSEM je razvijen i u teoriji i u praksi, po standardima istraživanja koja je sistematizovao Branislav Milić u svojoj magistarskoj tezi. Ovaj novostvoreni inovativni model priznat je od strane međunarodnih akademskih institucija kao mehanizam za praćenje dinamičkih promena i merenja progresa u politici ruralnog razvoja, kao i uloge lokalne samouprave. RSEM je stvoren da pomogne kreiranje okvira za institucionalni i usmereni razvoj ruralnih opština, sa ciljem da omogući opštinama da napreduju prema postavljenim standardima. RSEM ima svoje korene u LEADER (Liaison Entre Actions de Dévelopement Rural) evropskim principima i srodnim ključnim mehanizmima, a sastoji se od tri stepena indikatora ruralne osetljivosti. Nakon što su RSEM model, njegova struktura, zahtevi i metodi primene postavljeni i predstavljeni, model je testiran u četiri opštine istočne Srbije, kako bi se proverila njegova valjanost.