NALED Working groups Database

Kao jedan od ključnih sagovornika Vlade i Parlamenta u definisanju regulatornih prioriteta, NALED pruža neposrednu stručnu podršku u izradi i unapređenju zakonskog okvira za poslovanje. NALED je formalno član u više od 50 radnih grupa za izradu zakona, uredbi, pravilnika, strategija i drugih podzakonskih akata, i aktivno učestvuje u konsultativnom procesu za još nekoliko desetina propisa od značaja za privredu. Nosilac je Stručne grupe Koordinacionog tela Vlade Srbije za suzbijanje sive ekonomije, Koordinacionog Saveta Vlade Srbije za razvoj eUprave, kao i Zajedničke grupe za unapređenje pozicije Srbije na Doing business listi Svetske banke. Osnivač je Ekonomskog kokusa u Narodnoj Skupštini kroz koji je podneto i usvojeno više od 100 amandmana na zakone.
# Area Working group Line institution Established Status

This website uses cookies to ensure the best user experience. By continuing to browse the site, you consent to the use of cookies.

CONTINUE LEARN MORE