Strateški cilj 1: Smanjena siva ekonomija i unapređen poreski sistem

Učešće sive ekonomije u BDP-u smanjeno za 2 procentna poena do kraja 2021. u odnosu na 2017. Ukinuto/modifikovano najmanje 10 parafiskalnih nameta do kraja 2021. Optimizovano najmanje 15 administrativnih procedura do 2021.

Rezultat Indikator Aktivnost Godina
1. Obezbeđen kontinuitet u sprovođenju Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije 60% mera iz Akcionih planova za suzbijanje sive ekonomije je sprovedeno do 2021.
1.1 Pružanje stručne i tehničke podrške radu Koordinacionog tela i stručne grupe za suzbijanje sive ekonomije. 2020, 2021
1.2 Učešće u ažuriranju Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije koji se revidira jednom u dve godine. 2020
1.3 Koordiniranje izrade godišnjeg Akcionog plana Vlade za suzbijanje sive ekonomije sa posebnim fokusom na otklanjanje posledica COVID-19 na legalnu privredu. 2020, 2021
1.4 Praćenje rada državnih organa na sprovođenju Akcionog plana Vlade za suzbijanje sive ekonomije na kvartalnom nivou i izveštavanje o efektima. 2020, 2021
1.5 Izrada najmanje tri analize i istraživanja godišnje, koje podržavaju sprovođenje mera iz Akcionog plana. 2020, 2021
1.6 Izrada predloga za optimizaciju najmanje pet administrativnih procedura koje opterećuju legalno poslovanje. 2020, 2021
2. Unapređen inspekcijski nadzor i procesuiranje prekršaja i krivičnih dela u oblasti sive ekonomije Najmanje 75% republičkih inspekcija koristi e-Inspektor do 2021. Uspostavljen modul za analizu rizika u okviru e-Inspektora koji koriste najmanje četiri inspekcije do kraja 2020. Procenat najavljenih kontrola 20% u 2020, i 22% u 2021. godini. Najmanje osam inspekcija je uvelo sporazum o priznanju prekršaja do kraja 2021.
2.1 Pružanje podrške Koordinacionoj komisiji Vlade za inspekcijski nadzor kroz Jedinicu za podršku inspekcijskom nadzoru pri MDULS i učešće u najmanje deset radnih grupa u okviru Komisije. 2020, 2021
2.2 Pružanje stručne podrške unapređenju softvera za e-Inspektora, uključujući modul za analizu rizika i povezivanje sa SIPRES-om i ePisarnicom. 2020, 2021
2.3 Pružanje podrške uvođenju instituta sporazuma o priznanja prekršaja u tri nove inspekcije u saradnji sa prekršajnim sudovima. 2020
2.4 Izmena odredaba Zakona o državnoj upravi radi omogućavanja poveravanja poslova inspekcijskog nadzora i izmena odredaba Zakona o državnim službenicima radi uvođenja službeničkog zvanja inspektor. 2021
2.5 Uspostavljanje jedinstvenog kontakt centra za podnošenje predstavki i pritužbi republičkim inspekcijama u cilju sprečavanja zloupotreba na tržištu i nelojalne konkurencije tokom i nakon COVID-19. 2020
2.6 Uspostavljanje ChatBot aplikacije za automatizaciju i unapređenje rada kontakt centra za inspekcije. 2020, 2021
2.7 Posebno uređenje položaja inspektora u sistemu javne uprave i javnih službenika u okviru organizacije i sistematizacije rada institucija u kojima su zaposleni. 2020
2.8 Uspostavljanje javno dostupne Baze akata o primeni zakona i drugih republičkih propisa. 2020
2.9 Realizacija najmanje četiri otvorene sednice RG Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor za medije i privredu. 2020, 2021
2.10 Izmene i dopune Zakona o inspekcijskom nadzoru (organizacija inspekcija, položaj inspektora, eInspektor...) i Izrada novog vodiča o primeni Zakona o inspekcijskom nadzoru. 2020
2.11 Informisanje privrede i javnosti o radu inspekcija - održavanja portala inspektor.gov.rs, eBilten o inspekcijama, medijska promocija. 2020, 2021
3. Podignut stepen svesti građana i privrede o štetnosti sive ekonomije, kao i motivacije za poštovanje propisa Prema istraživanju, i nakon krize izazvane COVID-19, najmanje 80% građana podržava borbu protiv sive ekonomije do kraja 2021. Naplata poreskih prihoda u 2021. godini veća za 4% u odnosu na 2018, i pored krize izazvane COVID-19. Zastupljenost bezgotovinskog plaćanja je porasla za 20% u 2021. u odnosu na 2018.
3.1 Sprovođenje nacionalne kampanje za promociju unapređenog sistema fiskalizacije i borbe protiv sive ekonomije. 2021
3.2 Organizovanje konferencije o poreskom moralu. 2020
3.3. Promocija bezgotovinskog plaćanja kao vida borbe protiv sive ekonomije i bezbednijeg i lakšeg načina plaćanja. 2020, 2021
3.4 Organizovanje godišnje konferencije o sivoj ekonomiji. 2021
3.5 Održavanje nacionalnog portala o sivoj ekonomiji www.uzmiracun.rs. 2020, 2021
3.6 Podrška promociji uvođenja sistema e-faktura. 2021
3.7 Sprovođenje istraživanja o sivoj ekonomiji i bezgotovinskom plaćanju 2020, 2021
4. Unapređena predvidivost uslova poslovanja i smanjeno poresko i neporesko opterećenje privrede Ukinuto najmanje 10 parafiskalnih nameta za privredu do 2021. Uspostavljen elektronski registar neporeskih nameta do kraja 2021. Donet zakon o naknadama koji uvodi transparentnost u neporesko opterećenje privrede do kraja 2020. Poresko rešenje za paušalce donosi se za 15 dana od početka poslovne godine, odnosno od registracije subjekta, do 2021. Poresko opterećenje neto zarade smanjeno za 1p.p.
4.1 Izrada predloga za unapređenje Zakona o naknadama. 2020
4.2 Učestvovanje u izradi podzakonskih akata Zakona o naknadama. 2020, 2021
4.3 Učešće u radnim grupama i izrada predloga za unapređenje poreskih propisa i transformaciju Poreske uprave. 2020, 2021
4.4 Izrada predloga za unapređenje Zakona o Republičkim administrativnim taksama - ukidanje obaveznosti dostavljanja dokaza o uplatama. 2020, 2021
4.5 Analiza lokalnih poreskih i neporeskih prihoda i izrada predloga za unapređenje i obezbeđivanje predvidivih i održivih izvora finansiranja JLS, posebno u svetlu krize izazvane COVID-19. 2020, 2021
4.6 Izrada analize efekata fiskalnih mera za smanjenje negativnih posledica COVID-19 na privredu. 2020, 2021
4.7 Iniciranje izrade onlajn Registra mišljenja nadležnih organa. 2021
4.8 Izrada analiza za pojednostavljeno angažovanje sezonskih radnika u kućnim poslovima. 2020
4.9 Izrada analize i preporuka za unapređenje zakonskog okvira za zapošljavanje (regulisanje fleksiblinih oblika zapošljavanja, freelance i dr). 2021
4.10 Izrada analize efekata na budžet reforme sistema finansiranja zdravstva (ukidanje doprinosa). 2020, 2021
4.11 Uspostavljen onlajn sistem za pružanje pravne pomoći privredi tokom COVID-19. 2020
5. Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništvu Pokrenut je program podrške biznis transformacije MSP do kraja 2020. Najmanje 1.000 preduzetnika je startovalo legalno koristeći meru poreskog oslobođenja do kraja 2020. Broj MSP koji su uveli mogućnost bezgotovisnkog plaćanja je skočio za 5% 2020-2021.
5.1 Podsticanje inovacija kod MSP kroz program finansijske i stručne podrške za biznis transformaciju u saradnji sa PMI. 2020, 2021
5.2 Pružanje stručne podrške MSP i preduzetnicima u primeni propisa. 2020, 2021
5.3 Izrada modela on-line Kalkulatora lokalnih nameta za MSPP. 2021
5.4 Podrška MSP da uvode bezgotovinsko plaćanje i onlajn prodaju. 2021
5.5. Sprovođenje edukativno-promotivnih aktivnosti za podršku preduzetništvu na lokalu i početnicima da startuju legalno. 2020

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE