Skupština NALED-a: Materijali za sednicu i glasanje

Digitalno zasedanje 16. godišnje Skupštine NALED-a održano je u periodu od 11. do 18. maja putem NALED-ove elektronske platforme.
Svi članovi i partneri imali su mogućnost uvida u materijale i učešća u godišnjoj anketi kako bi uticali na prioritete NALED-a, do 18. maja u 11h.

O tačkama dnevnog reda izjasnilo se 61,45% od 288 punopravnih članova sa pravom glasa, odnosno 177 kompanija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva. Jedan član je dostavio glasove nakon isteka roka koji iz tih razloga nisu prihvaćeni. Ovim su ispunjeni i daleko premašeni uslovi za odlučivanje koji podrazumevaju učešće najmanje trećine punopravnih članova na Skupštini, i sve odluke su donete uz neophodni kvorum bez glasova protiv (u nastavku je detaljan pregled glasanja po tačkama).

U godišnjoj anketi članstva učestvovala je trećina članova – koji su rad i rezultate NALED-a u prethodnoj godini ocenili prosečnom ocenom 4,5 od maksimalnih 5. Čak 99% anketiranih članova iskazalo je spremnost da nastavi da podržava NALED i u narednom periodu, a kao prioritete za narednih godinu dana članovi su izdvojili sprovođenje zelene agende, unapređen kvalitet i process donošenja propisa, razvoj eUprave i ePoslovanja, unapređenje javnih finansija i smanjenje sive ekonomije. Pogledajte zaključke u Izveštaju o rezultatima članske ankete.

Rezultati glasanja predstavljeni su u okviru svečanog zaključenja Skupštine, 18. maja u 11h uživo u u hotelu Hyatt Regency u Beogradu – pogledajte vest i galeriju fotografija sa događaja.

1. Predloženi program rada

Predloženi program rada Skupštine uključuje usvajanje odluka i izveštaja, izjašanjavanje o strateškim prioritetima, diskusiju o drugim pitanjima koja pokrenu članovi i svečano zaključenje sednice. Predloženi program rada usvojen je sa 177 glasova “za”, bez glasova “uzdržan” i “protiv”.

Preuzmite

2. Odluka o izboru predsedavajućeg

Upravni odbor predlaže da ovu ulogu nastavi da obavlja dosadašnji predsedavajući Skupštine - Dragan Penezić, direktor regulatornih poslova u BAT-u. Odluka o izboru predsedavajućeg usvojena je sa 176 glasova “za”, 1 glasom “uzdržan” i bez glasova “protiv”.

Preuzmite

3. Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine

Zapisnik sa prethodne sednice sadrži detalje odluka koje je donela Skupština NALED-a 2021. godine. Zapisnik je usvojen sa 177 glasova “za”, bez glasova “uzdržan” i “protiv”.

Preuzmite

4. Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2021.

Prema izveštaju nezavisne revizorske kuće BDO, priloženi finansijski izveštaji (bilans stanja i bilans uspeha) prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsku poziciju Udruženja na dan 31. decembra 2021. godine i rezultate njegovog poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. Neraspoređeni neto višak prihoda nad rashodima ostvaren u 2021 godini iznosi 258.725,30 dinara. Izveštaji o finansijskom poslovanju u 2021. godini usvojeni su sa 176 glasova “za”, 1 glasom “uzdržan” i bez glasova “protiv”.

Preuzmite

5. Predlog izmena Statuta NALED-a

Predloženim izmenama Statuta precizira se trajanje mandata članova Upravnog i Nadzornog odbora. Predlog izmena Statuta usvojen je sa 171 glasom “za”, 6 glasova “uzdržan” i bez glasova “protiv”.

Preuzmite

6. Izveštaj o radu za 2021/22 i sprovođenju Strateškog plana 2018-2021.

NALED je uspešno sproveo Strateški plan za 2018-2021. Ostvaren je veliki uticaj na niz politika koje se tiču unapređenja regulatornog i institucionalnog okvira za poslovanje, jačanja kapaciteta i odgovornosti javne uprave, a NALED je organizaciono značajno porastao i dodatno učvrstio svoju poziciju na tržištu. U prethodne četiri godine sprovedeno je u potpunosti ili delimično 74% svih ciljeva, kao i 88% rezultata. U proseku po godinama je realizovano 92% svih planiranih aktivnosti, uprkos eksternim izazovima poput COVID-19 pandemije. Tokom 2021. i u prvom kvartalu 2022. godine, 316 članova i 88 stalno angažovanih u Izvršnoj kancelariji uz podršku međunarodnih donatora radilo je na sprovođenju čak 44 projekta za podsticanje ekonomskog razvoja i unapređenje poslovnog okruženja. Pokrenute su i inicijative od nacionalnog značaja za podršku inovacijama i preduzetništvu, suzbijanje sive ekonomije i podsticanje bezgotovinskog plaćanja, digitalizaciju zdravstva, upravljanje otpadom i drugo. Izveštaj o radu za 2021/22 godinu i sprovođenju strateškog plana usvojen je sa 175 glasova “za”, 2 glasa “uzdržan” i bez glasova “ protiv”.

Preuzmite

7. Predlog strateškog okvira – NALED 2022-2025.

Na osnovu niza radionica, sprovedenih anketa, analiza i diskusija sa članovima, partnerima iz međunarodnih organizacija i državnih institucija, zaposlenima, medijima i ekspertskom zajednicom, NALED je definisao nove programske i organizacione ciljeve, očekivane rezultate i indikatore za naredni četvorogodišnji period (2022-2025), koji će poslužiti kao strateški okvir i vodilja za dalji rad našeg udruženja. Predlog novog strateškog okvira NALED-a do 2025. godine usvojen je sa 176 glasova “za”, 1 glasom “uzdržan” i bez glasova “protiv”.

Preuzmite

Napomena: Ispunjenost kvoruma utvrđuje se na osnovu broja članova Skupštine koji su se registrovali elektronskim putem i glasali putem NALED Platforme. Za odlučivanje je potrebno da u skupštinskom zasedanju učestvuje najmanje trećina ukupnog broja punopravnih članova

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE