Skupština NALED-a: Materijali za sednicu i glasanje

Digitalno zasedanje 18. godišnje Skupštine NALED-a održano je u periodu od 16. do 22. maja putem NALED-ove elektronske platforme. Svi članovi i partneri imali su mogućnost uvida u materijale i učešća u godišnjoj anketi kako bi uticali na prioritete NALED-a, do 22. maja u 12h.

O tačkama dnevnog reda izjasnilo se 46% od 326 punopravnih članova sa pravom glasa, odnosno 150 kompanija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva. Ovim su ispunjeni uslovi za odlučivanje koji podrazumevaju učešće najmanje trećine punopravnih članova na Skupštini, i sve odluke su donete uz neophodni kvorum bez glasova protiv (u nastavku je detaljan pregled glasanja po tačkama).

U godišnjoj anketi članstva učestvovalo je 43 člana. Čak 97,7% anketiranih članova iskazalo je spremnost da nastavi da podržava NALED i u narednom periodu. Članovi su izdvojili najznačanije strateške prioritete za organizaciju u narednoj godini: unapređenje uslova za razvoj eUprave i ePoslovanja, unapređenje uslova za investiranje i gradnju i sprovođenje zelene agende. Pogledajte zaključke u Izveštaju o rezultatima članske ankete.

Rezultati glasanja predstavljeni su u okviru svečanog zaključenja Skupštine, 23. maja u 17h u hotelu Hyatt Regency u Beogradu – pogledajte vestgaleriju fotografija i video sa događaja.

1. Odluka o izboru predsedavajućeg

Upravni odbor predlaže da ovu ulogu nastavi da obavlja dosadašnji predsedavajući Skupštine - Dragan Penezić, direktor regulatornih poslova u BAT-u. Odluka o izboru predsedavajućeg usvojena je sa 148 glasova “za”, 2 glasa “uzdržan” i bez glasova “protiv”.

Preuzmite

2. Predloženi program rada

Predloženi program rada Skupštine uključuje usvajanje odluka i izveštaja, izjašanjavanje o strateškim prioritetima, diskusiju o drugim pitanjima koja pokrenu članovi i svečano zaključenje sednice. Predloženi program rada usvojen je sa 149 glasova “za”, 1 glasom “uzdržan” i bez glasova “protiv”.

Preuzmite

3. Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine

Zapisnik sa prethodne sednice sadrži detalje odluka koje je donela Skupština NALED-a 2023. godine. Zapisnik je usvojen sa 148 glasova “za”, 2 glasa “uzdržan” i bez glasova “protiv”.

Preuzmite

4. Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2023.

Prema izveštaju nezavisne revizorske kuće BDO, priloženi finansijski izveštaji (bilans stanja i bilans uspeha) prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsku poziciju Udruženja na dan 31. decembra 2023. godine i rezultate njegovog poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. Neraspoređeni neto višak prihoda nad rashodima ostvaren u 2023 godini iznosi 186.684,90 dinara. Izveštaji o finansijskom poslovanju u 2023. godini usvojeni su sa 148 glasova “za”, 2 glasa “uzdržan” i bez glasova “protiv”.

Preuzmite

5. Izveštaj o radu i sprovođenju Strateškog plana za 2023/24 sa revizijom

Izveštaj o radu za 2023/24 godinu i sprovođenju strateškog plana usvojen je sa 148 glasom “za”, 2 glasa “uzdržan” i bez glasova “ protiv”.

Preuzmite

Napomena: Ispunjenost kvoruma utvrđuje se na osnovu broja članova Skupštine koji su se registrovali elektronskim putem i glasali putem NALED Platforme. Za odlučivanje je potrebno da u skupštinskom zasedanju učestvuje najmanje trećina ukupnog broja punopravnih članova.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE