Strateški cilj 10: Unapređen proces EU integracija u oblastima od značaja za privredu

Indikatori: Godišnji izveštaji o napretku Evropske komisije ukazuju na umeren/dobar napredak u ispunjavanju ekonomskih kriterijuma za članstvo i spremnosti za članstvo u poglavljima relevantnim za poslovno okruženje, 2018-2021.

Rezultat Indikator Aktivnost Godina
1. Proces pregovora za članstvo u EU i usklađivanja propisa sa evropskim zakonodavstvom reflektuje preporuke javno-privatnog dijaloga o poslovnom okruženju Najmanje 20% preporuka datih kroz rad radnih grupa za poglavlja 8, 11, 12, 13, 16 i 20 su uzete u obzir od strane nadležnih institucija, u periodu 2018-2021.
1.1 Koordiniranje radom radnih grupa za politiku konkurencije (poglavlje 8) i oprezivanje (poglavlje 16), u okviru Nacionalnog konventa o EU - NKEU. 2020, 2021
1.2 Učešće na sastancima između civilnog društva i Vlade u okviru radnih grupa NKEU u poglavljima 16 (Porezi) i 20 (Preduzetništvo i industrijska politika) i 22 (regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata). 2020, 2021
1.3 Učešće u radu radne grupe NKEU za poglavlja 11, 12 i 13 (poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo). 2020, 2021
1.4 Učešće u konsultacijama o Programu ekonomskih reformi - ERP. 2020, 2021
1.5 Izrada nezavisnog monitoring izveštaja za ERP. 2020, 2021
1.6 Izrada najmanje tri analize ili policy brifa u vezi sa poglavljima 8 i 16, kojim NALED Koordinira. 2020
1.7 Redovna medijska promocija tema u okviru poglavlja 8 i 16. 2020
2. Unapređeno izveštavanje EU institucija o ekonomskim reformama Godišnji izveštaji o napretku Evropske komisije reflektuju 20% komentara dato od strane NALED-a u period 2019-2021.
2.1 Održavanje brifinga i sastanaka sa predstavnicima Delegacije EU u Beogradu, Evropske komisije i drugih EU institucija. 2020, 2021
2.2 Priprema i dostavljanje evropskim institucijama monitoring izveštaja o radu Vlade Srbije i Narodne skupštine RS (Regulatrni indeks Srbije), kao i drugih inputa i priloga o poslovnom okruženju u Srbiji i regionu. 2020, 2021
2.3 Priprema inputa za godišnje izveštaje Evropske komisije o napretku Srbije ka EU za poglavlja 8 (konkurencija), 16 (porezi). 2020, 2021
2.4 Učestvovanje na konferencijama, seminarima i diskusijama organizovanih od strane EU institucija, kao i događajima organizovanim u okviru Berlinskog procesa za zapadni Balkan. 2020, 2021

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE