Strateški cilj 2: Unapređena e-uprava i e-poslovanje

Najmanje 40% građana i 85% privrede koristi usluge e-Uprave do 2021.

Rezultat Indikator Aktivnost Godina
1. Unapređen strateški i regulatorni okvir za razvoj i funkcionisanje e-Uprave i e-Poslovanja Najmanje 70% mera predviđenih Akcionim planom za uspostavljanje e-Uprave u Srbiji do kraja 2021. realizovano u planiranim rokovima Najmanje pet procesnih propisa ujednačeno u pogledu dostave sa Zakonom o eUpravi do kraja 2021. Učešće u izmeni propisa radi optimizacije najmanje dva životna događaja
1.1 Učešće u strateškom planiraju i praćenju razvoja e-Uprave kroz članstvo u Koordinacionom savetu za e-upravu i radnih grupa Vlade. 2020, 2021
1.2 Pružanje podrške Vladi i Kancelariji za IT i e-Upravu u praćenju sprovođenja Programa razvoja e-uprave i Akcionog plana za period 2020-2022 nakon usvajanja. 2020, 2021
1.3 Uspostavljanje javno-privatnog dijaloga o razvoju bezgotovinskog plaćanja u Srbiji. 2020
1.4 Priprema analize i preporuka za uklanjanje odredbi o prilaganju dokaza o uplati kao formalnog uslova i zagovaranje rešenja. 2020, 2021
1.5 Učestvovanje u Radnoj grupi za reformu kancelarijskog poslovanja Vlade Srbije sa krajnjim ciljem uspostavljanja ePisarnice i elektronskog kancelarijskog poslovanja javne uprave. 2021
1.6 Podrška uspostavljanju funkcionalne platforme za razmenu eFaktura. 2021
1.7 Koordinacija rada Saveza za e-Upravu i njegovih stručnih grupa koje se bave prioritetima. 2020, 2021
2. Uspostavljeni novi e-servisi države od značaja za privredu i ojačani kapaciteti javne uprave Uvedeno pet novih e-servisa za privredu do kraja 2021. Procenat subjekata koji bezgotovinski plaćaju javne usluge povećan na 30% do kraja 2021. Najmanje 60% privrednih subjekata i 20% građana ima nalog na Portalu eUprava do kraja 2021.
2.1 Izrada i upućivanje predloga Vladi za uspostavljanje najmanje pet e-servisa od značaja za privredu. 2020, 2021
2.2 Učestvovanje u sprovođenju najmanje dva projekta za uvođenje e-servisa (npr. e-prostor, e-javne nabavke) u saradnji sa Kancelarijom za IT i e-Upravu. 2021
2.3. Promovisanje uvođenja i korišćenja POS terminala i bezgotovinskog plaćanja na šalterima javne uprave. 2020, 2021
2.4. Pružanje stručne i tehničke pomoći u popisivanju usluga radi uparivanja uplata i ukidanje obaveze za podnošenjem dokaza o uplati. 2020, 2021
2.5 Pružanje podrške Kancelariji za IT i e-Upravu tokom i nakon vanrednog stanja u razvoju elektronskih servisa u saradnji sa privredom okupljenom u NALED-u i Savezu za e-upravu. 2020
2.6 Analiza zakonskog okvira i izrada predloga izmena najmanje 10 propisa u cilju omogućavanja elektronske dostave. 2020, 2021
2.7 Izrada i zagovaranje preporuka za podizanje kapaciteta javne uprave u oblasti informacione bezbednosti. 2020, 2021

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE