Strateški cilj 6: Unapređena međunarodna konkurentnost i regionalna saradnja

Indikatori: Srbija je na 30. mestu na Doing Business izveštaju Svetske banke za 2021.

Rezultat Indikator Aktivnost Godina
1. Unapređeni uslovi poslovanja u oblastima koje prati Doing business lista Svetske banke i druge međunarodne liste konkurentnosti Najmanje pet propisa izmenjeno sa ciljem unapređenja uslova poslovanja u 10 oblasti koje prati DB lista do 2021. U najmanje tri oblasti koje prati DB lista unapređena je pozicija Srbije za više od 10 mesta do 2021. Unapređena je transparentnost i efikasnost javnih nabavki po oceni najmanje jedne međunarodne institucije do 2021.
1.1 Priprema inputa za godišnji Akcioni plan Vlade Srbije za ulazak Srbije u top 40 zemalja na Doing business listi i usaglašavanje Programa i Akcionog plana sa članovima Zajedničke grupe za DB. 2020, 2021
1.2 Priprema dugoročnih preporuka za ulazak Srbije u top 10 zemalja na Doing Business listi Svetske banke. 2020
1.3 Monitoring i podrška resornim ministarstvima i institucijama u implementaciji preporuka i Akcionog plana uz izradu scenario analize - najmanje 10 sastanaka godišnje. 2020, 2021
1.4 Učešće na najmanje tri sednice Zajedničke grupe za DB godišnje. 2020, 2021
1.5 Predstavljanje sprovedenih reformi kontributorima - minimum jedan sastanak godišnje sa svakom grupom kontributora (ukupno 10 ekspertskih sastanaka). 2020, 2021
1.6 Organizovanje godišnjih konferencija o Doing Business rezultatima. 2020, 2021
2. Unapređeni uslovi poslovanja na lokalu kroz sprovođenje BFC SEE programa BFC SEE mreža je ojačana sa najmanje pet partnerskih institucija do kraja 2021. Najmanje još jedna zemlja je počela da primenjuje BFC SEE standard do kraja 2021. Program BFC SEE certifikacije sprovodi najmanje 60 opština i gradova u regionu do kraja 2021. (prema edicijama III i IV)
2.1 Obučavanje i akreditovanje institucija/organizacija iz SEE da sprovode certifikaciju u svojoj zemlji po novoj (III i IV) ediciji BFC SEE standarda. 2020, 2021
2.2 Dalji razvoj softvera za e-certifikaciju i modula za automatsko generisanje izveštaja o poslovnom okruženju na lokalnom nivou. 2020, 2021
2.3 Informisanje državnih institucija, lokalnih samouprava, donatora i privrednika u regionu o prednostima BFC SEE programa i promocija analiza / statistika/izveštaja generisanih iz softvera. 2020, 2021
2.4 Održavanje NALED-ovog registra evaluatora i verifikatora za primenu BFC SEE standarda, sa najmanje 70 obučenih i certifikovanih stručnjaka iz zemlje i regiona za povoljno poslovno okruženje. 2020, 2021
2.5 Organizovanje najmanje dva sastanka godišnje Regionalnog saveta i Tehničkih sekretarijata BFC SEE mreže. 2020, 2021
2.6 Revizija BFC SEE standarda kroz konsultacije sa partnerskim institucijama iz regiona i publikovanje Vodiča za primenu IV edicije. 2021
2.7 Razvoj i održavanje regionalne platforme www.bfc-see.org - uvođenje posebne sekcije posvećene COVID-19 za razmenu informacija i najboljih praksi među opštinama i gradovima u regionu. 2020
2.8 Izrada uporedne analize mera podrške privredi u Srbiji, regionu i Evropi kao odgovor na COVID-19. 2020
3.Razmena znanja i replikacija najboljih regulatornih praksi u jugoistočnoj Evropi kroz Regionalnu mrežu za povoljno poslovno okruženje (BFE SEE) Osigurana institucionalna podrška za formalizaciju BFE SEE mreže / platforme u pet zemalja u regionu do kraja 2021. Osnovana regionalna BFE SEE platforma do kraja 2021. Najmanje tri najbolje prakse u radu državne uprave i/ili lokalne samouprave su identifikovane i jedna replicirana u regionu do 2021.
3.1 Na osnovu sprovedene studije izvodljivost u saradnji sa EBRD, promovisati i zagovarati ideju institucionalizacije regionalne platforme za razmenu najboljih regulatornih praksi, usaglašavanje i unapređenje poslovnog okruženja u zemljama jugoistočne Evrope - BFE SEE. 2020
3.2 Registrovanje BFE SEE platforma kao regionalne organizacije, sa obezbeđenim operativnim finansiranjem, uz NALED u ulozi sekretarijata. 2021
3.3 Identifikovanje i promocija najmanje jednog modela najbolje prakse u radu državne uprave i lokalne samouprave u regionu, na godišnjem nivou, kroz Doing business i program certifikacije opština. 2020, 2021
3.4 Učestvovanje u sprovođenju najmanje 5 regionalnih projekata za replikaciju/razmenu najboljih praksi i/ili uspostavljanje razvojnih partnerstava u radu državne uprave i lokalne samouprave.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE