Strateški cilj 7: Unapređeni uslovi za zaštitu životne sredine

Unapređen sistem upravljanja posebnim tokovima otpada, ambalažnim otpadom i otpadom od hrane. Unapređen i usvojen strateški okvir za upravljanje životnom sredinom, strategija za upravljanje otpadom, Program za cirkularnu ekonomiju i bolje definisane naknada u oblasti životne sredine

Rezultat Indikator Aktivnost Godina
1. Unapređeni uslovi za sakupljanje i tretman proizvoda koji nakon upotrebe postaju električni i elektronski otpad Preko 95% obveznika plaćanja naknade za posebne tokove otpada izveštava SEPA o obavezama, proizvedenim i uvezenim količinama proizvoda do kraja 2021.
1.1. Priprema preporuka za unapređenje i podrška razvoju sistema NRIZ (Nacionalni registar izvora zagađivanja) i sistema za finansijske instrumente Ministarstva ZZS. 2020, 2021
1.2. Promocija i zagovaranje sistema "kolektivnih operatera" za upravljanje posebnim tokovima otpada. 2020, 2021
2. Unapređeni uslovi za sakupljanje i upravljanje otpadnim baterijama i sijalicama Ukupno sakupljene i tretirane količine baterija i sijalica povećane za 20% do kraja 2021.
2.1. Prirema analize stanja prikupljanja i reciklaže baterija i sijalica sa preporukama za unapređenje sistema i sa mapiranim najvećim generatorima. 2020, 2021
2.2. Sprovedena targetirana kampanja podizanja svesti za najveće generatore otpada, građane i decu po školama. 2020, 2021
2.3. Definisanje najoptimalnijeg modela za sakupljanje baterija i sijalica i njihovo pilotiranje u selektovanim lokalnim samoupravama. 2020, 2021
3. Unapređni uslovi za sakupljanje i tretman otpada od hrane Usvojen pravilnik kojim se definiše sakupljanje i tretman otpada od hrane 2021.
3.1. Priprema predloga i zagovaranje za usvajanje Pravilnika o pravilnom upravljanju otpadom od hrane. 2020, 2021
3.2. Podizanje svesti generatora o značaju pravilnog sakupljanja i upravljanja otpadomod hrane. 2020, 2021
3.3. Pilotiranje model/opreme za sakupljanje otpada od hrane u privredi i institucijama. 2020, 2021
4. Uspostavljanje održivog lanca upravljanja otpadom od stakla Ukupno sakupljene i reciklirane količine stakla povećane za 15% do 2021.
4.1. Izrada analize trenutnog stanja sakupljanja stakla i ispitivanje mogućnosti za uvođenje depozitnog sistema. 2020, 2021
4.2. Razvijanje opštinskih modela i njihovo pilotiranje u najmanje dve opštine različitih karakteristika. 2020, 2021
4.3. Sprovođenje kampanje diseminacije modela po opštinama koje nisu pilotirane. 2020, 2021
4.4. Definisanje biznis modela za razvoj infrastrukture za sakupljanje stakla. 2020, 2021
5. Uvođenje koncepta Cirkularne ekonomije u pravni okvir Usvojen program i Akcioni plan za Cirkularnu ekonomiju, do kraja 2021. Program sadrži ključne oblasti - EE otpad, ambalažni otpad, bio otpad, zelene javne nabavke, energetska efikasnost
5.1 Priprema predloga dela Programa za cirkularnu ekonomiju ( food waste, EE otpad i ambalazni otpad). 2020
5.2. Savez za zaštitu životne sredine uključen u izradu sveobuhvatnog Programa za uvođenje cirkularne ekonomije. 2020, 2021
6. Unapređenje zakonskog okvira za zaštitu životne sredine Uspostavljena najmanje jedna zajednička radna grupa Vlade i privrede za unapređenje propisa u oblasti zaštite životne sredine u 2020. Izmenjen zakon o naknadama za korišnjene javnih dobara kroz unapređenje kriterijuma koji definišu 8 naknada iz oblasti životne sredine do kraja 2021.
6.1. Koordinacija rada Saveza za zaštitu životne sredine i njegovih stručnih grupa u cilju definisanja politika i preporuka za unapređenje propisa i praksi u ovoj oblasti - najmanje 4 sastanka godišnje. 2020, 2021
6.2 Iniciranje uspostavljanja radne grupe za izmenu propisa koji regulišu naknade u ovoj oblasti. 2020
6.3 Priprema i zagovaranje predloga i održivog rešenja za izmenu naknada u oblasti životne sredine kroz dijalog sa privredom, lokalnom samoupravom i resornim institucijama. 2020, 2021
6.4 Savez za zaštitu životne sredine publikuje najmanje jednu analizu ili predlog praktične politike godišnje. 2020, 2021

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE