Strateški cilj 8: Unapređena znanja i institucionalni okvir za lokalni ekonomski razvoj

Indikatori: Najmanje 60% ispitanih predstavnika privrede zadovoljno uslugom i podrškom koju dobija od lokalne samouprave i državnih institucija, u 2021.

Rezultat Indikator Aktivnost Godina
1. Unapređen nivo znanja i veština javnih službenika u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja Najmanje 500 javnih službenika na državnom i lokalnom nivou prošlo je neki vid stručnog usavršavanja (obuke, studijske posete) u oblasti ekonomskog razvoja do kraja 2021. Nacionalna akademija za javnu upravu sprovodi najmanje pet programa obuke za podsticanje ekonomskog razvoja u periodu 2020-2021.
1.1 Podrška radu Nacionalne akademije za javnu upravu kroz učešće u Programskom savetu i sprovođenje obuka za koje je NALED akreditovan. 2020, 2021
1.2 Organizovanje studijskih poseta, obuka, onlajn seminara za predstavnike javne uprave u saradnji sa ambasadama i kroz projekte / programe finansirane iz međunarodnih izvora. 2020, 2021
1.3 Održavanje i razvoj onlajn baze međunarodnih programa obuke i treninga za stručno usavršavanje javnih službenika. 2020, 2021
1.4 Uspostavljanje e-trening centra sa onlajn seminarima na NALED-ovom sajtu. 2021
1.5 Organizovanje Foruma stručnjaka za povoljno poslovno okruženje na godišnjem nivou. 2020, 2021
1.6 Jačanje kapaciteta LS da koriste eksterne izvore finansiranja (EU i bilateralni fondovi, donacije iz privrede i sl) za oporavak od krize izazvane COVID-19. 2020
1.7 Učešće na najmanje dve međunarodne konferencije posvećene lokalnom ekonomskom razvoju u svojstvu partnera ili gosta. 2020, 2021
1.8 Uspostavljanje i razvoj onlajn riznice znanja o poslovnom okruženju na bfc-see.org platformi. 2021
2. Unapređeni uslovi za lokalni ekonomski razvoj Najmanje 30 lokalnih samouprava u Srbiji je unapredilo uslove poslovanja kroz program certifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC SEE) u periodu 2020-2021. Opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem aktivno učestvuju u kreiranju politika lokalnog razvoja u 2020-2021. Objavljen je indeks i rang lista opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u Srbiji 2021.
2.1 Uključivanje i edukacija najmanje 10 lokalnih samouprava godišnje o programu certifikacije i primeni BFC standarda povoljnog poslovnog okruženja. 2020, 2021
2.2 Evaluacija poslovnog okruženja i izrada preporuka za opštine koje su uključene u program certifikacije. 2020, 2021
2.3 Promocija certifikovanih opština u Srbiji i na nivou regiona. 2020, 2021
2.4 Uspostavljanje Saveza opština i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem kao radnog tela NALED-a koje se bavi primenom i razvojem BFC standarda, definisanjem mera za opravak LS od COVID-19, i unapređenjem zakonskog okvira za lokalni ekonomski razvoj . 2020, 2021
2.5 Pozicioniranje BFC certifikata kao pokazatelja/reference prilikom dodele sredstava državnih i međunarodnih institucija, namenjenih lokalnom ekonomskom razvoju. 2020, 2021
2.6 Razvoj i objavljivanje indeksa povoljnog poslovnog okruženja za ocenu i rangiranje lokalnih samouprava. 2020, 2021
2.7 Razvijanje novih on-line alata za samoprocenu kvaliteta poslovnog okruženja namenjenih lokalnim samoupravama. 2021
2.8 Podrška zapošljavanju na lokalu kroz javne radove u cilju smanjenja negativnih efekata COVID-19 na socijalno ranjive grupe. 2020
2.9 Uspostavljanje onlajn platforme za donacije lokalnim samoupravama i realizacija najmanje jedne kampanje godišnje - u 2020 fokus na prikupljanju sredstava od privrede i donatora za borbu protiv COVID-19. 2020
2.10 Izrada preporuka za ukidanje administrativnih prepreka humanitranim i in-kind donacijama. 2020, 2021

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE