Strateški cilj 9: Unapređen proces donošenja i kvalitet propisa

Indikatori: Regulatorni indeks Srbije povećan za najmanje 25% u 2020/2021 u odnosu na vrednost iz 2016/17. Lokalne samouprave za 30% više konsultuju privredu u procesu donošenja odluka prema indikatoru BFC SEE certifikacije do 2021.

Rezultat Indikator Aktivnost Godina
1. Unapređena odgovornost institucija i analitička osnova za donošenje propisa od značaja za privredu Sprovedeno u proseku 10% preporuka Sive knjige za unapređenje poslovnog ambijenta na godišnjem nivou u periodu 2018-2021. Najmanje pet sistemskih reformi pokrenuto je na osnovu NALED-ovih istraživanja i analiza u periodu 2018-2020. Efikasnost i odgovornost Vlade i Parlamenta u donošenju propisa unapređena za 10 pp prema Regulatornom indeksu Srbije u periodu 2018-2021. Zadovoljstvo privrede kvalitetom i procesom donošenja propisa u Srbiji je poraslo za barem 10 pp u odnosu na 2018. godinu
1.1 Izrada i objavljivanje Sive knjige propisa (100 preporuka privrede za smanjenje birokratije) i njeno upućivanje Vladi i nadležnim institucijama. 2020, 2021
1.2 Izrada nove specijalne edicije sive knjige propisa posvećene konkretnom sektoru. 2021
1.3 Izrada najmanje 50 analiza propisa, istraživanja i prikaza praktičnih politika od značaja za poslovno okruženje u cilju zagovaranja reformi i/ili učestvovanja u procesu izrade propisa, na godišnjem nivou. 2020, 2021
1.4 Sprovođenje istraživanja i analiza o problemima privrede i opština usled COVID-19 i izrada seta prioritetnih preporuka za smanjenje negativnih posledica pandemije. 2020
1.5 Priprema kvartalnih izveštaja o statusu regulatorne reforme i distribucija donosiocima odluka i zainteresovanim stranama iz državnih institucija, međunarodne zajednice i medija. 2020, 2021
1.6 Priprema doprinosa o COVID-19 za kvartalni izveštaj o statusu reformi tokom vanrednog stanja. 2020
1.7 Pokretanje i redovno ažuriranje onlajn baze inicijativa NALED-a za izmenu propisa. 2020, 2021
1.8 Monitoring rada Vlade i Parlamenta na donošenju propisa od značaja za privredu i objavljivanje godišnjeg izveštaja Regulatorni indeks Srbije - RIS. 2020, 2021
1.9 Ažuriranje on-line Barometra propisa koji daje uvid u status donošenja podzakonskih akata za najmanje 20 ključnih zakona koji uređuju poslovni ambijent. 2020, 2021
2. Uspostavljen održiv javno-privatni dijalog za unapređenje uslova poslovanja Više od 70% propisa kojima se uređuje poslovno okruženje se donosi uz javnu raspravu, u skladu sa Poslovnikom o radu Vlade do 2021. Više od 50% radnih grupa Vlade za izradu / izmenu sistemskih propisa u oblasti ekonomije i poslovnog okruženja uključuju predstavnike privrede i stručne javnosti do 2021. Uspostavljen novi funkcionalan saziv Ekonomskog kokusa Narodne skupštine do kraja 2021. Najmanje 50 lokalnih samouprava uspostavilo je privredne savete kao mehanizam konsultacija o lokalnim odlukama do 2021. Broj organizacija/udruženja i javnih institucija koje učestvuju u javno-privatnom dijalogu povećan za 10% do 2021.
2.1 Unapređenje i dopuna programa obuka i metodologije za javno-privatni dijalog koju je izradio NALED. 2020
2.2 Organizovanje najmanje tri obuke i studijske posete godišnje za predstavnike javne uprave, organizacije civilnog društva i privredu sa ciljem uspostavljanja JPD. 2020, 2021
2.3 Pružanje podrške malim poslovnim udruženjima (sektorskim, strukovnim) i nevladinim organizacijama u zagovaranju reformi. 2020, 2021
2.4 Priprema i publikovanje vodiča za JPD sa modelima (npr. Privredni saveti na lokalu, Ekonomski kokus u Parlamentu, Zajedničke grupe u Vladi). 2020
2.5 Učestvovanje u radu najmanje 30 radnih grupa za izradu propisa od značaja za poslovno okruženje. 2020, 2021
2.6 Podrška uspostavljanju i radu novog saziva Ekonomskog kokusa Narodne skupštine - izrada najmanje 5 amandmana na propise od značaja za poslovni ambijent godišnje. 2020, 2021
2.7 Uključivanje Univerziteta u Beogradu i relevantnih fakulteta u javno-privatni dijalog i proces izrade istraživanja, analiza i praktičnih politika NALED-a.
2.8 Najmanje 50% konferencija i okruglih stolova koje organizuje NALED uključuju predstavnike privatnog, javnog i civilnog sektora. 2020, 2021
2.9 Uspostavljanje i razvoj onlajn platforme za javno-privatni dijalog o problemima privrede usled COVID-19 i mogućim rešenjima za prevazilaženje negativnih posledica pandemije po privredu i širu društvenu zajednicu - nedeljno komuniciranje problema i rešenja ka Kriznom štabu i Vladi za vreme vanrednog stanja. 2020

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE