Izvršni direktor

Violeta Jovanović
Izvršni direktor


Od 1998. gradi ekspertizu u oblasti lokalnog razvoja kao stručnjak i tim lider na USAID-ovim pro...

Odeljenje za regulatornu reformu

Jelena Bojović
Direktor tima za regulatornu reformu


Kao stručnjak u oblasti regulatorne reforme i sprovođenja lokalnih politika ekonomskog razvoja,...

Adis Berberović
Saradnik za građevinske dozvole i ugovore


Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položio pravosudni ispit pri Ministars...

Tatjana Volarev
Projektni koordinator


Tatjana Volarev je projektni  menadžer u NALEDu od oktobra 2014. godine, angažovana na raz...

Nataša Paunić
Saradnik za regulatornu reformu


Završila je osnovne i master studije na Fakultetu političkih nauka, smer – Međunar...

Slobodan Krstović
Saradnik za ekonomske analize


Osnovne studije završio na Ekonomskom fakultetu univerziteta u Beogradu, na smeru "Finansi...

Dragana Ilić
Pravni savetnik za saradnju sa privredom


Dragana poseduje više od 11 godina stručnog iskustva u pravnim poslovima, kako u javnom t...

Aleksandar Jakovljević
Projektni koordinator i CIM ekspert


Aleksandar je u NALED-u od jula 2017. godine unutar Tima za regulatornu reformu. Zadužen je za p...

Tisa Čaušević
Koordinator za regulatornu reformu


Tisa se NALED timu priključila u septembru 2017. godine na poziciji koordinatorke za regulatorna...

Jasmina Radovanović
Pravni savetnik za odnose sa privredom


Nakon završene I beogradske gimnazije, stekla je diplomu Pravnog fakulteta Univerziteta u ...

Aleksandra Sekulović
Savetnik za javno-privatni dijalog


Završila osnovne studije i specijalističke studije za pravo evropske unije na Pravnom fak...

Petar Korać
Praktikant


Student je završne godine sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ka...

Lazar Lunić
Praktikant


Stekao je diplomu međunarodne mature (International Baccalaureate diploma) u Londo...

Odeljenje za lokalni razvoj

Ivana Bogosavljević Čikić
Projektni menadžer


Nakon završenih osnovnih studija, počev od 2006. godine aktivno se bavi pitanjima Sjedinj...

Marko Marić
Saradnik za projekte


Rođen je u Novom Pazaru, a završio je V Beogradsku gimnaziju, i kasnije diplomirao na Pra...

Odeljenje za finansije i administraciju

Marko Stanojević
Direktor finansija i administracije


Dvadesetjednogodišnje profesionalano iskustvo stečeno radom u privatnom sektoru i na međ...

Biljana Milutinović
Saradnik za finansije i administraciju


Biljana je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu i svoja prva radna iskustva sti...

Ana Radosavljević
Administrativni asistent


Od 2001. godine u visoko profesionalnoj atmosferi hotela Hyatt Regency Belgrade stiče radno isku...

Vladimir Milutinović
Saradnik za nabavke i događaje


Prva radna iskustva stiče 2002. godine u Vrhovnom sudu Srbije na poslovima arhive i administraci...

Bojana Mančić
Menadžer za ljudske resurse


Diplomirala Psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija bila stip...

Stefani Kostić
Saradnik za projekte i administraciju


Radno iskustvo u civilnom sektoru i privredi je sticala tokom više od petnaest godina. Sar...

Vladimir Dunđer
Logističar


Prvo radno iskustvo stiče 2006.godine u preduzeću “Protector Security System” doo, ...

Bojana Milačić
Praktikant


...

Tanja Marinković
Praktikant


Tanja je apsolvent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Trgovinski marketing i m...

Odeljenje za komunikacije i razvoj

Milica Stefanović
Direktor za komunikacije i razvoj


Od 2002. do danas Milica je stekla jedinstveno iskustvo radeći sa privatnim, javnim i civilnim s...

Ivan Radak
Savetnik za odnose sa javnošću


U tim NALED-a ušao je u maju 2012. kao savetnik za medije kako bi dotadašnjim iskus...

Višnja Račić
Menadžer za razvoj članstva


Osnovne studije diplomirala na Filološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku sla...

Sanja Milovanović
Marketing menadžer


Nakon završenih osnovnih studija psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogr...

Uroš Čitaković
Praktikant


Uroš je počeo praksu u NALED-u u oktobru 2017. kao praktikan...

Milica Dobrašinović
Saradnik za odnose sa javnošću


Na poziciji Saradnik za odnose sa javnošću, u Marketing timu NALED-a, angažovana je od 2...