Inicijativa NALED-a za elektronsko izdavanje poreskih uverenja

U utorak, 18. decembra 2018, NALED je uputio inicijativu Ministarstvu finansija da se omogući elektronsko izdavanje poreskih uverenja o plaćenom porezu od strane Poreske uprave, što će uticati na značajno administrativno rasterećenje privrede u Srbiji, kao i Poreske uprave.

Trenutno, sva pravna i fizička lica po izvršenoj uplati naknade za izdavanje uverenja o plaćenom porezu, odlaze u filijale Poreske uprave da predaju zahtev i čekaju do 15 dana da dobiju potvrdu u papiru. Ovakav način izdavanja uverenja privredu košta više od milion evra na godišnjem nivou, zahteva veliko angažovanje zaposlenih u Poreskoj upravi i otežava postupak brisanja privrednih društava i preduzetnika iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre (APR).

Iako postoje tehnički preduslovi da se preko portala ePorezi obveznicima omogući dobijanje uverenja o plaćenom porezu elektronskim putem, Poreska uprava trenutno ne izdaje ova elektronska uverenja zbog nepovoljnog tumačenja propisa da se ovakvo uverenje može izdati tek nakon plaćene takse.

Međutim, plaćanje takse i donošenje uverenja o plaćenoj taksi nije moguće elektronskim putem i zahteva odlazak na šalter Poreske uprave, što ovu elektronsku uslugu čini izlišnom, pa samim tim i nemogućom, ukoliko se ne promeni tumačenje propisa.

S tim u vezi, preporuka NALED-a je da se ovaj problem prevaziđe pravnim tumačenjem koje će omogućiti izdavanje elektronskog uverenja bez plaćanja takse, imajući u vidu da je članom 2, stav 6. Zakona o republičkim administrativnim taksama propisano da se ne smatra spisom ili radnjom uvid u podatke organa koji se vode u elektronskom obliku, odnosno preuzimanje tih podataka putem sredstava elektronske komunikacije.