Projekti

Na godišnjem nivou, NALED sprovodi više od 15 projekata uz podršku domaćih i međunarodnih institucija, usmerenih na podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja, unapređenje poslovnog okruženja, jačanje kapaciteta i efikasnosti u radu državnih institucija i lokalnih samouprava.

Br. Aktuelni projekti 2017/18. Donator