Savez za fer konkurenciju formirali su u maju 2014. NALED i društveno odgovorne kompanije, najveći poslodavci i poreski obveznici u Srbiji. Cilj Saveza je podrška Vladi u definisanju i sprovođenju konkretnih mera i politika za uspostavljanje fer konkurencije i suzbijanje sive ekonomije, kao i kreiranje i jačanje svesti šire i stručne javnosti o uzrocima i posledicama nelegalnog poslovanja i trgovine. Savez je zadužen za razvoj i podršku implementaciji Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.

Savez čine: Arriva Litas, Atlantic grupa, Bambi concern, BAT, Coca Cola HBC, CRH, DIS, Ernst&Young, Erste banka, Gomex, Imperial Tobacco, JT International, KPMG, Mastercard, Mercator-S, Metro Cash&Carry, MK Group, MOJ KIOSK Group, Nelt Co, Philip Morris Services, Schneider Electric Srbija, Societe Generale Banka, Strauss Adriatic, Telenor, Tigar Tyres, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Voda Voda.

Prioritetne aktivnosti Saveza za fer konkurenciju su:

  1. Usvajanje Nacionalnog programa na Vladi i izrada i usvajanje akcionog plana za 2019.
  2. Finalizacija nacrta zakona o fiskalizaciji radi unapređenja sistema fiskalizacije i proširenja obuhvata fiskalizacije
  3. Nominacija 100 administrativnih postupaka za optimizaciju i digitalizaciju u cilju smanjenja administrativnog opterećenja privrede koja posluje legalno
  4. Lansiranje sistema e-inspektor za četiri pilot inspekcije – tržišna, upravna, sanitarna, radna
  5. Reforma parafiskala – finalizacija Nacrta zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Dodatne aktivnosti Saveza tiču se sveobuhvatne analize kapaciteta republičkih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, analize modela smanjenja poreza i doprinosa na zarade u saradnji sa MMF-om, podrške u sprovođenju transformacije Poreske uprave, kao i finalizacije Nacrta zakona o javnim nabavkama.

Goran Pitić

Societe Generale banka, predsednik Upravnog odbora

Predsednik Saveza za fer konkurenciju


...

Vladimir Tipsarević

Coca Cola HBC, direktor za odnose s javnošću i komunikacije

Potpredsednik Saveza za fer konkurenciju


...

Igor Lončarević

KPMG, partner i rukovodilac odeljenja za poreske i pravne poslove

Potpredsednik Saveza za fer konkurenciju


...