Savez za zdravstvo

Cilj Saveza je podrška u razvoju zdravstvene zaštite u Srbiji kroz izradu strateškog dokumenta koji definiše dugoročnu zdravstvenu politiku, finansiranje, prioritete i precizne merljive ciljeve zdravstvene zaštite kao i učešće u postupku donošenja sistemskih zakona iz oblasti zdravstva.

Savez čine: AsterFarm, AstraZeneca, Farmalogist, Hemofarm, Inpharm Co, Lekovit, Merck, MSD Merck Sharp & Dohme, Novartis Pharma Services, Pfizer HCP Corporation, Represent Communications, Roche, Grad Leskovac, Grad Niš, Grad Šabac, Grad Sremska Mitrovica i Grad Vranje.