Javna rasprava o Nacrtu Zakona o inspekcijskom nadzoru

Do 17. oktobra 2018, traje javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskim nadzoru. Na predlog NALED-a, Nacrt zakona predviđa dodatno unapređenje efikasnosti inspekcija i rasterećenje odgovorne privrede od troškova koje nameću suvišne kontrole.

Sugestije, predlozi i komentari na Nacrt zakona, mogu se dostaviti NALED-u do petka, 12. oktobra na e-mail adresu: policy@naled.rs

U okviru javne rasprave, NALED i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u narednom periodu organizovaće i Okrugli sto na kome će detaljnije biti predstavljen Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzori.

NALED je pripremio i prezentaciju o glavnim novinama i izmenama Zakona o inspekcijskom nadzoru.