Grey Book of Healthcare

Siva knjiga zdravstva Srbije nastala je po uzoru na najpoznatiju i najuticajniju NALED-ovu publikaciju – Sivu knjigu propisa, koja je u proteklih 12 godina postala svojevrsna regulatorna biblija za donosioce odluka i kreatore javnih politika u našoj zemlji. 

Imajući u vidu specifičnosti zdravstvenog sistema i značaj ovog sektora, članovi Saveza za zdravstvo NALED-a prepoznali su potrebu za izradom zasebne publikacije – specijalnog izdanja Sive knjige koje će se fokusirati na ključne administrativne prepreke sa kojima se susreću privreda i građani u sektoru zdravstva i, po uzoru na stariju „sestru“, ponuditi konkretna rešenja za njihovo prevazilaženje. Pored kompanija i lokalnih samouprava okupljenih u NALED-u i Savezu za zdravstvo, u procesu prikupljanja preporuka za Sivu knjigu zdravstva konsultovana je i šira stručna javnost – kontaktirano je više od 30 strukovnih udruženja i udruženja pacijenata. Na ovaj način želeli smo da osiguramo participativni pristup i omogućimo svim relevantnim stranama da učestvuju u širokom javno-privatnom dijalogu kako bismo došli do zajedničkih i održivih rešenja, što je jedna od glavnih okosnica rada NALED-a.

Prvo izdanje Sive knjige zdravstva možete preuzeti ovde, a pet prioritetnih preporuka koje ono donosi su:

  • Integrisati privatni i javni sektor zdravstva
  • Pojednostaviti dobijanje naknade troškova specijalističkih pregleda u privatnoj praksi ukoliko nisu zakazani u državnoj ustanovi
  • Osigurati sprovođenje centralizovanih javnih nabavki na osnovu ažurnog Plana mreže
  • Optimizovati i digitalizovati proceduru dobijanja dozvole za lek
  • Omogućiti naplatu potraživanja veledrogerija za lekove isporučene zdravstvenim ustanovama

This website uses cookies to ensure the best user experience. By continuing to browse the site, you consent to the use of cookies.

CONTINUE LEARN MORE