Besplatne obuke za naručioce – primena socijalnih kriterijuma u postupcima javnih nabavki

NALED, uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida), poziva sve naručioce zainteresovane za učešće u postupcima javnih nabavki na besplatnu obuku PRIMENA SOCIJALNIH KRITERIJUMA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

 Obuke su besplatne i biće realizovane u sledećim terminima: 

  • Utorak, 17. oktobar 2023, Novi Sad, hotel Pupin
  • Petak, 20. oktobar 2023, Beograd, Naled lab, Makedonska 30
  • Petak, 24. novembar 2023, Niš, hotel Tami Residence
  • Utorak, 28. novembar 2023, Kragujevac, hotel Kragujevac
  • Sreda, 29. novembar 2023, Beograd, Naled lab, Makedonska 30

Javne nabavke imaju veliki potencijal da posluže kao alat za rešavanje socijalnih problema, poput nejednakosti, društvene isključenosti, nepoštovanja prava i posledica pretrpljenog nasilja. Svest o tome kontinuirano jača, ali praksa to ne prati i zato treba ohrabriti sve učesnike u postupcima javnih nabavki da koriste socijalne kriterijume. S tim u vezi, obuka je namenjena svim zainteresovanim naručiocima koji žele da se detaljnije upoznaju sa velikim potencijalom primene socijalnih kriterijuma u javnim nabavkama i na taj način doprinesu ostvarivanju ciljeva socijalnih politika, kroz pružanje podrške zapošljavanju lica u nepovoljnom položaju (samohranih roditelja, osoba sa invaliditetom, žrtava nasilja i slično).

yRenomirani i stručni predavači Milica Maletić i Daliborka Srećkov će pružiti najrelevantije informacije o načinu primene socijalnih elemenata u javnim nabavkama i predstaviti konkretne primere konkursne dokumentacije za određene predmete nabavki (zaštitna oprema, održavanje zelenih površina i hrana).

Pored teorijskih predavanja, predstavljanja pripremljenih primera konkursnih dokumentacija i primera iz svakodnevne prakse, ova obuka je odlična prilika za diskusiju, razmenu iskustava i otklanjanje svih dilema u vezi sa još uvek nedovoljno poznatim konceptom javnih nabavki sa socijalnim elementima.

Svi zainteresovani treba da se prijave putem slanja mejla na sledeću adresu: efektivnenabavke@naled.rs Rok za prijavu je 2 dana pre održavanja obuke ili do popune broja učesnika. Agendu obuke ćete dobiti nakon prijave.

Za više informacija možete se obratiti NALED-u na u.djakovic@naled.rs ili 069/8011544

 

This website uses cookies to ensure the best user experience. By continuing to browse the site, you consent to the use of cookies.

CONTINUE LEARN MORE