News

News

02.06.2023

Homoljski motivi su godinama negovani i sačuvani od zaborava i oni će biti inspiracija Prve kolonije pletilja u Kučevu koja je počela... Read more
News

01.06.2023

Predstavnici kompanije Amazon Web Services, dela jedne od najvećih globalnih kompanija Amazon, posetili su NALED i članovima Saveza za... Read more
News

26.05.2023

Prosečno vreme koje je u Srbiji potrebno da bi se postalo kupac-proizvođać tzv. prozjumer iznosi četiri meseca koliko traje prolazak... Read more
News

26.05.2023

Radnicima u Srbiji trebalo bi omogućiti fleksibilniji način korišćenja godišnjeg odmora. ... Read more
News

26.05.2023

Čak 95% ispitanih privrednih subjekata koji su korisnici Portala eUprava koriste najviši nivo pristupa, odnosno elektronski... Read more
News

Bosnia and Serbia together for cultural tourism

16.05.2023

Izrada proizvoda tehnikama ručnog rada poput tkanja, pletenja, heklanja ili pustovanja predstavlja važan deo kulturne baštine... Read more
News

Up to 4 million for wastewater treatment for local governments

16.05.2023

Kada se usvoji novi IPARD program, lokalne samouprave mogle bi da... Read more
News

Recommendations for improving the position of prosumers in Serbia adopted

15.05.2023

Unapređenje pozicije kupaca-proizvođača i kreiranje stabilnih i predvidivih... Read more

This website uses cookies to ensure the best user experience. By continuing to browse the site, you consent to the use of cookies.

CONTINUE LEARN MORE