News

News

26.05.2023

Prosečno vreme koje je u Srbiji potrebno da bi se postalo kupac-proizvođać tzv. prozjumer iznosi četiri meseca koliko traje prolazak... Read more
News

26.05.2023

Radnicima u Srbiji trebalo bi omogućiti fleksibilniji način korišćenja godišnjeg odmora. ... Read more
News

26.05.2023

Čak 95% ispitanih privrednih subjekata koji su korisnici Portala eUprava koriste najviši nivo pristupa, odnosno elektronski... Read more
News

Nation that saves in bricks spent 2.5 billion EUR on non-registered real estate

28.04.2023

Iako su tokom prošle godine građani i firme izdvojili rekordnih 7,5... Read more
News

Post Office issued 170,000 parameters for registering on eGovernment portal in 2023

28.04.2023

Od početka godine građani su se za pomoć pri otvaranju naloga na Portalu... Read more
News

24.02.2023

Startapove, neformalne timove, preduzetnike, mala i srednja ... Read more
News

24.02.2023

- Siva ekonomija je vrsta hronične bolesti privrednog sistema. Na prvi pogled simptomi deluju blagi, posledice nisu jasno vidjive, pa smo... Read more
News

24.02.2023

Izdavanje građevinskih dozvola već sedam godina sprovodi se u potpunosti elektronski, a većina investitora je zadovoljna uslugom... Read more

This website uses cookies to ensure the best user experience. By continuing to browse the site, you consent to the use of cookies.

CONTINUE LEARN MORE