[NewsMax Adria] Polovina javnih nabavki u Srbiji ima samo jednog ponuđača

Iako je sistem javnih nabavki uspostavljen sa idejom da pruži konkurentnost, Srbija i na tom polju ide retrogradno. Statistika kaže da se za polovini javnih nabavki javlja samo jedan ponuđač, ali da često ima i nabavki za koje se niko ne javlja. To znači da je vrlo slabo interesovanje privrede, posebno malih i srednjih preduzeća da uopšte učestvuju u postupcima, a razlog tome je i nepoverenje u sistem.

"Rasprostranjeno je mišljenje da se javne nabavke nameštaju, da tu se već unapred zna ko će biti odbran ponuđač i to na neki način destimuliše privredu da uopšte ulazi u sve aktivnosti na pripremi tendera, na podnošenju prijave i na eventualnom traženju zaštite prava" rekla je za NewsMax Adria direktorka za dobru upravu u NALED-u Ana Ilić.

Takođe, u Srbiji se 90% nabavki radi po kriterijumu najniže ponuđene cene odnosno kupuju se najjeftiniji proizvodi i usluge, a samo desetak procenata primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.

"Vidljivo je da se nekad nakon sprovedene javne nabavke rade aneksi na te ugovore o nabavkama, pa se onda dodaju neke aktivnosti ili sredstva koja
nedostaju, tako da ta najniža cena ponekad bude prosto tako prikazana ili ponuđena kako bi neko u nabavci najbolje prošao, a da se zapravo nakon toga na neki drugi način i kompenzuje" - kaže Ilić.

This website uses cookies to ensure the best user experience. By continuing to browse the site, you consent to the use of cookies.

CONTINUE LEARN MORE