Counter Grey - Supporting legal work engagement in case of increased scope of work

Donator:  Ambasada Velike Britanije
Korisnici: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Period realizacije: 
jun 2021 – mart 2022.

Counter Grey” je direktan odgovor na vladine mere proširenje obima Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima proširenjem reformi na turistički i ugostiteljski sektor, građevinski sektor i pomoćne poslove i usluge domaćinstva. Kao dodatnu vrednost, pružiće preglednu analizu stanja u sektoru kreativnih industrija u pogledu neformalne zaposlenosti i procenta sive ekonomije.

Ciljevi i rezultati

Projekat će pružiti podršku Vladi Srbije, tačnije Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Poreskoj upravi i drugim relevantnim korisnicima (sektorskim ministarstvima) u cilju poboljšanja ekonomskog upravljanja i pružanja podrške oporavku u Srbiji u periodu nakon COVID-19. To će se postići razvojem fleksibilnog i pojednostavljenog modela formalnog radnog angažovanja radnika radi prelaska ovih radnika u regulisane (legalne) kanale zapošljavanja. Ovim merama projekat će doprineti suzbijanju sive ekonomije, što će pomoći poboljšanju ukupnog poslovnog okruženja u Srbiji.

Kako bi se postigli gore navedeni ciljevi, Projekat će sprovesti sledeće aktivnosti:

  1. Tehničku pomoć za izradu Zakona o pojednostavljenom modelu zapošljavanja: Ovaj zakon će pružiti pravnu osnovu za pojednostavljeni model zapošljavanja i IT sistem za rad po novom modelu za integraciju neformalnih radnika u formalnu ekonomiju.
  2. Izgradnju kapaciteta za kreiranje inkluzivnih digitalnih alata za pojednostavljenu registraciju i obuku korisnika: Ovaj veb sistem i mobilne aplikacije prilagođene korisnicima omogući će poslodavcima i radnicima da se na jednostavan način registruju i odjave, čime će se radnicima u neformalnom sektoru omogućiti ostanak unutar legalnih kanala za zapošljavanje.
  3. Promovisanje i podizanje svesti o novom zakonu i sistemu registracije: Inkluzivne promotivne aktivnosti će se sprovoditi radi promovisanja i podizanja svesti o novom zakonu i sistemu registracije, zajedno sa poboljšanjem vidljivosti podrške i uloge Fonda za dobro upravljanje Ujedinjenog Kraljevstva u njemu, sa primarnim ciljem da se motivišu poslodavci i radnici da koriste novi softver i da se pridržavaju novog zakona.

This website uses cookies to ensure the best user experience. By continuing to browse the site, you consent to the use of cookies.

CONTINUE LEARN MORE