News

News

09.02.2023

StarTech grantisti iz prethodna dva ciklusa koji rade na razvoju zelenih inovacija, imali su priliku da svoje ideje predstave kompanijama... Read more
News

Belgrade gets 120 new recycling containers for glass packaging

02.12.2022

U Beogradu se dnevno generiše 1.500 tona komunalnog otpada, koji u... Read more
News

More than 1,000 products damage air quality that we were unaware of

30.06.2022

Tri najveća izvora zagađenja u Srbiji građani vide u industriji, saobraćaju... Read more
News

The key to less food waste in landfills: Incentives and awareness spreading

22.06.2022

Nedostatak podsticajnih sredstava, nivo znanja i zainteresovanosti preduzeća i... Read more
News

Bins for collecting waste batteries and light bulbs set up in Stari Grad

17.05.2022

U prostorijama Gradske opštine Stari grad zvanično je otpočelo javno... Read more
News

NALED, GIZ, and Esotron have collected 1,300 tons of food waste

14.04.2022

Odziv velikih ugostitelja Izazovu prikupljanja 1.000 tona otpada od hrane... Read more
News

Companies have three more years to solve the issue of wastewater treatment

08.04.2022

Prema evropskim regulativama, sva preduzeća u Srbiji koja ispuštaju... Read more
News

Sremska Mitrovica receives recycling yard for excess goods

07.04.2022

Građani Sremske Mitrovice od sada će sav kabasti otpad moći da odlažu u osam... Read more
News

Serbia is considering the best way to collect packaging waste

31.03.2022

Srbija se u oblasti zaštite životne sredine suočava sa izazovom da do... Read more

This website uses cookies to ensure the best user experience. By continuing to browse the site, you consent to the use of cookies.

CONTINUE LEARN MORE