Izvršna direktorka

10+ godina sa nama

Violeta Jovanović
Izvršna direktorka


Violeta od 1998. gradi ekspertizu u oblasti lokalnog razvoja kao stručnjak i tim lider na USAID-...

10+ godina sa nama

Jelena Bojović
Programska direktorka


Jelena je, kao stručnjak u oblasti regulatorne reforme i sprovođenja lokalnih politika ekonomsk...

Milica Anđelković Đoković
Šefica Jedinice za istraživanja i analitiku


Milica je odbranom diplomskog rada pod temom „Problemi oporezivanja dohotka od rada u Srbij...

Miloš Jovanović
Specijalista za istraživanja i analitiku


Miloš je svoju karijeru započeo u NALED-u 2019. godine radom na projektu Optimizacija mre...

Aleksa Jerković
Praktikant za istraživanja i analitiku


Aleksa Jerković je osnovne studije završio na Ekonomskom fakultetu na smeru međunarodni ...

Odeljenje za održivi razvoj

10+ godina sa nama

Slobodan Krstović
Direktor Odeljenja za održivi razvoj


Slobodan je osnovne studije završio na Ekonomskom fakultetu univerziteta u Beogradu, na sm...

Sanja Knežević Mitrović
Šefica Jedinice za životnu sredinu


Sanja se NALED timu priključila novembra 2019. godine gde radi na poziciji koordinatorke za regu...

Todo Terzić
Menadžer za regulatornu reformu


Todo je osnovne studije završio na Poljoprivrednom fakultetu na modulu Agroekonomija, a pr...

Isidora Šmigić
Menadžerka za regulatornu reformu


Isidora je petogodišnje iskustvo u regulatornoj reformi stekla radom na projektima podrža...

Jovana Dživdžanović
Specijalistkinja za regulatornu reformu


Jovana je završila Pravni fakultet u Beogradu, na međunarodnom smeru, a ...

Jovana Perić
Specijalistkinja za regulatornu reformu


Jovana je završila Fakultet političkih nauka i stekla zvanje politikološkinje za m...

Emilija Ničić
Saradnica za regulatornu reformu


Emilija Ničić je apsolventkinja Fakulteta političkih nauka, na smeru za socijalnu politiku i s...

Lara Marković
Praktikantkinja za regulatornu reformu


Lara Marković je osnovne studije međunarodnih odnosa završila na Fakultetu političkih n...

Odeljenje za dobru upravu i projekte

Ana Ilić
Direktorka Odeljenja za dobru upravu i projekte


Ana od 2001. godine, radi na poslovima upravljanja i koordinacije EU i druge međunarodne pomoći...

Stefana Spasić
Šefica Odseka za EU, regionalni razvoj i saradnju


Stefana je osnovne studije ekonomije završila 2005.godine n...

10+ godina sa nama

Marko Marić
Šef Jedinice za BFC SEE program


Marko je rođen u Novom Pazaru, a završio je V Beogradsku gimnaziju, i kasnije diplomirao ...

10+ godina sa nama

Ivana Bogosavljević Čikić
Šefica Jedinice za podršku upravljanju projektima


Ivana se, nakon završenih osnovnih studija, počev od 2006. godine, aktivno bavi pitanjima...

Tatjana Volarev
Šefica Jedinice za pripremu projekata


Tatjana je deo NALED-ovog tima od oktobra 2014. godine, najpre kao projektni menadžer a zatim ka...

Jelena Thorogood
Menadžerka za upravljanje projektima


Jelena se NALED-u pridružila 2019. godine kao konsultant na projektu Plan optimizacije mreže us...

Ivana Andrašević
Šefica Jedinice za EU


Ivana je studije Molekularne biologije i fiziologije završila na Biološkom fakultet...

Stefanos Jokić
Menadžer za regionalnu saradnju


Stefanos je osnovne studije završio na Fakultetu političkih nauka 2016. godine, smer Međ...

Milica Golubović
Koordinatorka za upravljanje projektima


Milica je osnovne studije međunarodnih odnosa završila na Fakultetu političkih nauka u B...

Aleksandra Lazović
Koordinatorka za upravljanje EU projektima


Aleksandra je osnovne studije završila na Fakultetu političkih nauka, na međunarodnoj po...

Uroš Đaković
Koordinator za upravljanje projektima


Uroš je osnovne studije završio 2016. godine na Fakultetu političkih nauka Univerz...

Aleksandar Peković
Specijalista za BFC SEE program


Aleksandar je osnovne akademske studije završio na Fakultetu bezbednosti, Univerziteta u B...

Nikola Živković
Saradnik za BFC SEE program


Nikola je završio Fakultet političkih nauka, na smeru socijalni rad...

Ivona Mitrović
Saradnica za pripremu projekata


Ivona Mitrović je završila Fakultet političkih nauka u Beogradu i stekla zvanje diplomir...

Milica Dolašević
Saradnica za upravljanje projektima


Milica Dolašević je osnovne studije završila na Fakultetu bezbedn...

Milica Prpa
Praktikantkinja za upravljanje EU projektima


Milica Prpa je osnovne studije završila na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i stekla...

Odeljenje za konkurentnost i investicije

Dušan Vasiljević
Direktor Odeljenja za konkurentnost i investicije


Dušan se od 2001. godine bavi regulatornim reformama u oblasti javne uprave i ekonomskog r...

Jasmina Radovanović
Vodeća savetnica za imovinu i investicije


Jasmina je nakon završene I beogradske gimnazije, stekla diplomu Pravnog fakulteta Univerz...

Irena Đorđević Šušić
Šefica Jedinice za digitalizaciju, inovacije i preduzetništvo


Irena je osmogodišnje iskustvo u regulatornoj reformi u domenu digitalizacije, preduzetni&...

Ana Milovanović
Menadžerka za regulatornu reformu


Ana ima višegodišnje iskustvo u regulatornoj reformi u domenu digitalizacije sa pos...

Aleksandar Simić
Koordinator za regulatornu reformu


Aleksandar je je osnove studije ekonomije završio na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, ...

Nikola Komšić
Koordinator za regulatornu reformu


Nikola je diplomirao pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2011. godine. Nakon tog...

Dušan Kolundžić
Koordinator za regulatornu reformu


Dušan je osnovne studije međunarodnih odnosa završio na Pravnom fakultetu Univerzi...

Jelena Vejnović
Specijalistkinja za regulatornu reformu


Jelena je diplomirala sam na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Tokom studentsk...

Nevena Janjić
Specijalistkinja za regulatornu reformu


Nevena je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u...

Ilija Gavrilović
Specijalista za regulatornu reformu


Ilija je završio osnovne i master studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Be...

Jovana Stefanović
Specijalistkinja za regulatornu reformu


Jovana je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, na smeru međunarodni odnosi. Tokom studija...

Mila Grublješić
Saradnica za imovinu i investicije


Mila Grublješić je osnovne i master studije završila na Pravnom fakultetu Univerzi...

Petar Slavković
Praktikant za regulatornu reformu


Petar Slavković je osnovne studije završio na Fakultetu političkih nauka, a trenutno je ...

Odeljenje za komunikacije i razvoj

10+ godina sa nama

Milica Stefanović
Direktorka Odeljenja za komunikacije i razvoj


Tokom svoje karijere duge više od 15 godina Milica je stekla jedinstveno iskustvo radeći ...

Višnja Račić
Šefica Jedinice za razvoj članstva i CSR


Višnja je osnovne studije završila na Filološkom Fakultetu Univerziteta u Be...

Maja Petrašinović Nikolić
Šefica Jedinice za marketing


Maja je ekonomista sa preko 20 godina radnog iskustva na marketinškim poslovima u domaćim...

10+ godina sa nama

Jovana Ćirić
Marketing menadžerka


Jovana je angažovana u NALED-u od 2012. godine na pozicijama saradnika za marketing i komunikaci...

Milica Ožegović
Menadžerka za komunikacije, događaje i CSR


Milica je profesionalno iskustvo u komunikacijama i marketingu sticala tokom višegodi&scar...

Stefani Kostić
Koordinatorka za članstvo


Stefani je radno iskustvo u civilnom sektoru i privredi sticala tokom više od petnaest god...

Sanja Šojić
Koordinatorka za odnose sa javnošću


Sanja je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, na smeru novinarstvo i komunikologija, a tok...

Andrea Gašparević
Koordinatorka za komunikacije


Andrea je osnovne studije novinarstva završila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta...

Aleksandra Nedeljković
Koordinatorka za odnose sa javnošću


Aleksandra se NALED-u priključila 2019, najpre kao praktikantkinja a zatim kao saradnica za odno...

Anja Mirović
Specijalistkinja za razvoj članstva i informacionih sistema


Anja je osnovne studije završila na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu...

Nada Rafailović
Saradnica za odnose sa javnošću


Nada je osnovne studije novinarstva i komunikologije završila na Fakultetu političkih nau...

Ramona Đorđević
Praktikantkinja za marketing i PR


Ramona Đorđević je osnovne studije završila na Fakultetu za kulturu i medije i tako ste...

Odeljenje opštih poslova

Bojana Mančić
Direktorka Odeljenja opštih poslova


Bojana je diplomirala Psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija...

Luka Vakić
Menadžer za ljudske resurse


Luka je osnovne studije psihologije završio na Fakultetu za medije i komunikacije, a prvo ...

10+ godina sa nama

Adis Berberović
Menadžer za nabavke i pravne poslove


Adis je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položio pravosudni ispit pri M...

Ana Jakšić
Specijalistkinja za administrativne poslove


Ana je završila Pravno poslovnu školu i time stekla zvanje strukovnog menadžera. P...

Tanja Mitić
Saradnica za administraciju


Tanja je apsolvent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Trgovinski marketing i m...

Marija Matković
Specijalistkinja za ljudske resurse


Marija je zvanje diplomiranog pravnika stekla na međunarodno-pravnom smeru Pravnog fakulteta u B...

Ana Perišić
Specijalistkinja za pravne poslove


Ana je osnovne studije završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je bila ...

Anđela Maksić
Saradnica za administraciju


Anđela je zvanje diplomiranog menadžera stekla na Pravno poslovnom fakultetu Univerziteta ,,MB&...

Odeljenje za finansije

Branko Drčelić
Direktor Odeljenja za finansije


Branko je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine. U periodu od j...

Biljana Lazić
Šefica Jedinice za računovodstvo


Biljana je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Nišu, na smeru poslovna ekonomija. Svoja ...

10+ godina sa nama

Vladimir Milutinović
Menadžer za logistiku i tehničku podršku


Vladimir prva radna iskustva stiče 2002. godine u Vrhovnom sudu Srbije na poslovima arhive i adm...

Milica Krstić
Menadžerka za analizu, kontrolu i izveštavanje


Milica je osnovne i master studije završila na Ekonomskom fakultetu u Nišu na smeru...

10+ godina sa nama

Vladimir Dunđer
Menadžer za kancelariju i vozni park


Vladimir prvo radno iskustvo stiče 2006. godine u preduzeću “Protector Security System&rd...

Bojana Milačić
Koordinatorka za kontrolu troškova i izveštavanje


Bojana je osnovne studije završila 2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beo...

Jelena Zelić
Koordinatorka za NALED lab i događaje


Jelena dugogodišnje radno iskustvo stiče od 2002. godine na USAID-ovom projektu SLGRP na ...

Ljubomir Pejković
Specijalista za vožnje i logistiku


Ljubomir je diplomirao ekonomiju na Fakultetu Singidunum i time stekao zvanje dilomiranog ekonomi...

Milica Milutinović
Saradnica za finansije i administraciju


Milica je osnovne studije završila na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru statistika...

Aleksandar Matić
Saradnik za finansije i praćenje IT zahteva


Aleksandar Matić je završio osnovne studije finansija i bankarstva na Beogradskoj bankars...

Aleksa Pešić
Saradnik za IT


Aleksa je student četvrte godine softverskog i informacionog inženjerstva na Tehinčkom fakulte...

Aleksandra Botić
Praktikantkinja za događaje i logistiku


Aleksandra Botić je diplomirala turizam i hotelijerstvo na Univerzitetu Singidunum, a trenutno j...

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE