Izvršna direktorka

10+ godina sa nama

Violeta Jovanović
Izvršna direktorka


Violeta od 1998. gradi ekspertizu u oblasti lokalnog razvoja kao stručnjak i tim lider na USAID-...

10+ godina sa nama

Jelena Bojović
Strateškinja za programski razvoj


Jelena je, kao stručnjak u oblasti regulatorne reforme i sprovođenja lokalnih politika ekonomsk...

Milan Antonijević
Savetnik za programski razvoj


Milan se u svojoj dosadašnjoj karijeri bavio i zalagao za ljudska prava...

Milica Anđelković Đoković
Menadžerka za istraživanja i analitiku


Milica je odbranom diplomskog rada pod temom „Problemi oporezivanja dohotka od rada u Srbij...

Miloš Jovanović
Saradnik za analitiku i istraživanja


Miloš je student završne godine osnovnih studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu...

Aleksandar Bogićević
Praktikant za istraživanja i analitiku


Aleksandar je završio Fakultet političkih nauka na smeru međunarodni poslovi. Trenutno p...

Odeljenje za održivi razvoj

10+ godina sa nama

Slobodan Krstović
Direktor za održivi razvoj


Slobodan je osnovne studije završio na Ekonomskom fakultetu univerziteta u Beogradu, na sm...

Sanja Knežević Mitrović
Menadžerka za regulatornu reformu


Sanja se NALED timu priključila novembra 2019. godine gde radi na poziciji koordinatorke za regu...

Miroslava Krstić
Menadžerka za regulatornu reformu


Miroslava je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Pored zvanja magistra ekonomskih nau...

Isidora Šmigić
Specijalistkinja za regulatornu reformu


Isidora je na poziciji specijalistkinje za regulatormu reformu u Odeljenju za održivi razvoj, a ...

Jovana Perić
Saradnica za regulatornu reformu


Jovana je studentkinja četvrte godine međunarodnih studija na Fakultetu političkih nauka u Beo...

Jovana Dživdžanović
Saradnica za regulatornu reformu


Jovana je završila Pravni fakultet u Beogradu, na međunarodnom smeru, a ...

Jovana Katanić
Praktikantkinja za regulatornu reformu


Jovana Katanić je završila Poljoprivredni fakultet i time stekla zvanje diplomiranog agro...

Katarina Despotović
Praktikantkinja za regulatornu reformu


Katarina Despotović je završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, na smeru međ...

Odeljenje za dobru upravu

Ana Ilić
Direktorka za dobru upravu


Ana od 2001. godine, radi na poslovima upravljanja i koordinacije EU i druge međunarodne pomoći...

10+ godina sa nama

Marko Marić
Šef Jedinice za BFC SEE program


Marko je rođen u Novom Pazaru, a završio je V Beogradsku gimnaziju, i kasnije diplomirao ...

10+ godina sa nama

Ivana Bogosavljević Čikić
Šefica Jedinice za podršku upravljanju projektima


Ivana se, nakon završenih osnovnih studija, počev od 2006. godine, aktivno bavi pitanjima...

Jelena Thorogood
Menadžerka za upravljanje projektima


Jelena se NALED-u pridružila 2019. godine kao konsultant na projektu Plan optimizacije mreže us...

Stefanos Jokić
Koordinator za regionalnu saradnju


Stefanos je osnovne studije završio na Fakultetu političkih nauka 2016. godine, smer Međ...

Milica Golubović
Specijalistkinja za upravljanje projektima


Milica je osnovne studije međunarodnih odnosa završila na Fakultetu političkih nauka u B...

Mila Lukić
Specijalistkinja za upravljanje projektima


Mila je osnovne studije turizmologije završila na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beo...

Goran Zeljković
Saradnik za BFC SEE program


Goran je diplomirao na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Kao student-istraživač, u...

Uroš Đaković
Saradnik za upravljanje projektima


Uroš je osnovne studije završio 2016. godine na Fakultetu političkih nauka Univerz...

Uroš Anđelković
Saradnik za upravljanje projektima


Uroš je diplomirao prava na Pravnom fakultetu na Univerzitetu Union. Tokom studija bio je ...

Aleksandar Peković
Saradnik za BFC SEE program


Aleksandar je osnovne akademske studije završio na Fakultetu bezbednosti, Univerziteta u B...

Nikola Živković
Saradnik za upravljanje projektima


Nikola je završio Fakultet političkih nauka, na smeru socijalni rad...

Filip Dukanac
Praktikant za upravljanje EU projektima


Filip Dukanac je diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogra...

Milica Dolašević
Praktikantkinja za upravljanje projektima


Milica Dolašević je osnovne studije završila na Fakultetu bezbedn...

Odeljenje za konkurentnost i investicije

Dušan Vasiljević
Direktor za konkurentnost i investicije


Dušan se od 2001. godine bavi regulatornim reformama u oblasti javne uprave i ekonomskog r...

Jasmina Radovanović
Šefica Jedinice za imovinu i investicije


Jasmina je nakon završene I beogradske gimnazije, stekla diplomu Pravnog fakulteta Univerz...

Marko Danon


Marko je ekonomista sa preko deset godina radnog iskustva u vodećim domaćim i međunarodnim org...

Oliver Rohrbach
Savetnik za ekonomske politike


Oliver je dugi niz godina radio kao specijalista za ekonomski razvoj na višem nivou menad...

Irena Đorđević
Menadžerka za regulatornu reformu


Irena je doktorantkinja političkih nauka, angažovana kao menadžerka za regulatornu reformu NAL...

10+ godina sa nama

Adis Berberović
Koordinator za regulatornu reformu


Adis je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položio pravosudni ispit pri M...

Nikola Komšić
Koordinator za regulatornu reformu


Nikola je diplomirao pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2011. godine. Nakon tog...

Ana Milovanović
Koordinatorka za regulatornu reformu


Ana je osnovne i master studije završila na Fakultetu političkih nauka i stekla zvanje Ma...

Jelena Vejnović
Saradnica za regulatornu reformu


Jelena je diplomirala sam na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Tokom studentsk...

Nevena Janjić
Saradnica za regulatornu reformu


Nevena je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u...

Iva Mališić
Saradnica za regulatornu reformu


Iva je osnovne i master studije iz oblasti prostornog planiranja završila na Geografskom f...

Ilija Gavrilović
Saradnik za regulatornu reformu


Iilja je završio Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje diplom...

Dušan Kovačević
Saradnik za regulatornu reformu


Dušan je završio Fakultet političkih nauka, smer međunarodni odnosi, a trenutno j...

Jovana Stefanović
Saradnica za regulatornu reformu


Jovana je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, na smeru međunarodni odnosi. Tokom studija...

Ksenija Miličić
Praktikantkinja za regulatornu reformu


Ksenija Miličić je osnovne studije završila na Pravnom fakultetu Univer...

Odeljenje za komunikacije i razvoj

10+ godina sa nama

Milica Stefanović
Direktorka za komunikacije i razvoj


Tokom svoje karijere duge više od 15 godina Milica je stekla jedinstveno iskustvo radeći ...

10+ godina sa nama

Ivan Radak
Šef Jedinice za odnose sa javnošću


Ivan je u tim NALED-a ušao u maju 2012. kao savetnik za medije kako bi dotadašnjim ...

Višnja Račić
Šefica Jedinice za razvoj članstva i CSR


Višnja je osnovne studije završila na Filološkom Fakultetu Univerziteta u Be...

Maja Petrašinović Nikolić
Šefica Jedinice za marketing


Maja je ekonomista sa preko 20 godina radnog iskustva na marketinškim poslovima u domaćim...

10+ godina sa nama

Jovana Ćirić
Marketing menadžerka


Jovana je angažovana u NALED-u od 2012. godine na pozicijama saradnika za marketing i komunikaci...

Milica Ožegović
Menadžerka za komunikacije, događaje i CSR


Milica je profesionalno iskustvo u komunikacijama i marketingu sticala tokom višegodi&scar...

Stefani Kostić
Koordinatorka za članstvo


Stefani je radno iskustvo u civilnom sektoru i privredi sticala tokom više od petnaest god...

Sanja Šojić
Koordinatorka za odnose sa javnošću


Sanja je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, na smeru novinarstvo i komunikologija, a tok...

Andrea Gašparević
Specijalistkinja za komunikacije


Andrea je osnovne studije novinarstva završila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta...

Aleksandra Nedeljković
Specijalistkinja za odnose s javnošću


Aleksandra se NALED-u priključila 2019, najpre kao praktikantkinja a zatim kao saradnica za odno...

Anja Mirović
Saradnica za razvoj članstva i CSR


Anja je osnovne studije završila na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu...

Igor Lužanin
Saradnik za komunikacije


Igor je na završnoj godini studija Fakulteta organizacionih nauka, na smeru menadžment. P...

Nada Rafailović
Saradnica za odnose sa javnošću


Nada je osnovne studije novinarstva i komunikologije završila na Fakultetu političkih nau...

Tamara Ilić
Praktikantkinja za odnose s javnošću


Tamara Ilić je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, odsek novinarstvo. Trenutno je na mas...

Odeljenje operative

10+ godina sa nama

Marko Stanojević
Direktor operative


Marko je dvadesetjednogodišnje profesionalano iskustvo stekao radom u privatnom sektoru i ...

Bojana Mančić
Šefica Jedinice za ljudske resurse


Bojana je diplomirala Psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija...

10+ godina sa nama

Vladimir Milutinović
Šef Jedinice za nabavke i logistiku


Vladimir prva radna iskustva stiče 2002. godine u Vrhovnom sudu Srbije na poslovima arhive i adm...

Ana Radosavljević
Menadžerka kancelarije


Ana od 2001. godine u visoko profesionalnoj atmosferi hotela Hyatt Regency Belgrade stiče radno ...

10+ godina sa nama

Vladimir Dunđer
Koordinator za vozni park


Vladimir prvo radno iskustvo stiče 2006. godine u preduzeću “Protector Security System&rd...

Luka Vakić
Koordinator za ljudske resurse


Luka je osnovne studije psihologije završio na Fakultetu za medije i komunikacije, a prvo ...

Nikola Milivojević
Specijalista za pravne poslove


Nikola je osnovne studije prava završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2019....

Tanja Mitić
Saradnica za evidenciju


Tanja je apsolvent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Trgovinski marketing i m...

Jelena Zelić
Saradnica za NALED Lab


Jelena dugogodišnje radno iskustvo stiče od 2002. godine na USAID-ovom projektu SLGRP na ...

Dejan Nikolić
Saradnik za nabavke i logistiku


Dejan stručno iskustvo stiče na administrativnim poslovima u Kancelariji za IT Vlade Srbije od ...

Marija Matković
Saradnica za ljudske resurse


Marija je zvanje diplomiranog pravnika stekla na međunarodno-pravnom smeru Pravnog fakulteta u B...

Ana Jakšić
Saradnica za administraciju


Ana je završila Pravno poslovnu školu i time stekla zvanje strukovnog menadžera. P...

Ljubomir Pejković
Saradnik za vožnje i vozni park


Ljubomir je diplomirao ekonomiju na Fakultetu Singidunum i time stekao zvanje dilomiranog ekonomi...

Cvetko Ristić
Saradnik za logistiku


Cvetko prvo stručno iskustvo stiče u kompaniji Sterling na poziciji magacionera gde su mu zadu...

Dunja Jojić
Praktikantkinja za pravne poslove


Dunja je osnovne studije završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na međuna...

Andrijana Simić
Praktikantkinja za administraciju


Andrijana Simić je osnovne studije pedagogije završila na Filozofskom fakultetu Univerzit...

Irina Anić
Praktikantkinja za događaje


Irina je apsolvent Filozofije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dosadašnje radno iskust...

Odeljenje za finansije i projekte

Branko Drčelić
Direktor za finansije i projekte


Branko je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine. U periodu od j...

Tatjana Volarev
Šefica Jedinice za pripremu projekata


Tatjana je deo NALED-ovog tima od oktobra 2014. godine, najpre kao projektni menadžer a zatim ka...

Biljana Lazić
Šefica Jedinice za računovodstvo


Biljana je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Nišu, na smeru poslovna ekonomija. Svoja ...

Milica Krstić
Menadžerka za finansije i računovodstvo


Milica je osnovne i master studije završila na Ekonomskom fakultetu u Nišu na smeru...

Danilo Rakić
Koordinator za projekte


Danilo je osnovne akademske studije završio na Fakultetu za medije i komunikacije, na Univ...

Bojana Milačić
Specijalistkinja za finansije i administraciju


Bojana je osnovne studije završila 2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beo...

Jovana Lazić
Saradnica za finansije i administraciju


Jovana je apsolvent  Ekonomskog  fakulteta Univerziteta u Beogradu, na smeru Statistika...

Slađana Vlatković
Saradnica za projekte


Slađana je osnovne studije socijalne politike i socijalnog rada, kao i master studije na program...

Milica Milutinović
Praktikantinja za finansije i administraciju


Milica je osnovne studije završila na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru statistika...

Aleksandar Matić
Praktikant za finansije i administraciju


Aleksandar Matić je završio osnovne studije finansija i bankarstva na Beogradskoj bankars...

Ivona Mitrović
Praktikantkinja za pripremu projekata


Ivona Mitrović je završila Fakultet političkih nauka u Beogradu i stekla zvanje diplomir...

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE