[GOstudy] Ko ima pravo na status frilensera u Srbiji

Kada kažemo frilenser najčešće mislimo na radnike u IT sektoru. Ali to mogu biti i bejbi siterke, bedinerke, oni koji drže privatne časove ili treninge, koji su gotovo po pravilu angažovani bez ugovora.

Zbog visokog poreskog opterećenja prethodnih godina frilenseri u Srbiji nisu imali penzijsko osiguranje. Za zdravstveno su se dovijali na različite načine. Sa novom poreskom reformom ti problemi su rešeni.

Koja prava ćete imati kao frilenser, zavisi od tri faktora.

Prvo, od opcije oporezivanja za koju se opredelite.

Drugo, da li vam je mesto rada u Srbiji ili u inostranstvu.

I treće, da li ste osigurani po nekom drugom osnovu.

Kada je reč o zdravstvenom osiguranju, logika je sledeća. Ukoliko niste osigurani morate da platite doprinos za zdravstveno osiguranje. Minimalni iznos za tri meseca osiguranja je 4.800 dinara, a kako vam rastu prihodi, rašće i iznos doprinosa.

Kad je reč o penzijskom osiguranju, ako su vam prihodi manji od 96.000 dinara za kvartal, i opredelite se prvu opciju oporezivanja, nećete imati obavezu plaćanja penzijskog osiguranja.

Ali vam neće ići staž.

U drugoj opciji oporezivanja, penzijsko osiguranje je obavezno i iznosi najmanje 25.200 dinara za tri meseca. Ako radite u inostranstvu, na primer na prekookeanskom brodu, nećete plaćati penzijsko. U tom slučaju, ne ostvarujete ni pravo na penzijski staž.

Da biste ostvarili prava iz socijalnog osiguranja, morate da se prijavite preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. To možete da uradite elektronski, putem CROSO portala ili na šalteru Fonda za penzijsko ili zdravstveno osiguranje.

Prvo se prijavljujete na osiguranje, pa tek onda – kada istekne kvartal, prijavljujete prihode putem portala Frilenseri. Ako redovno ostvarujete prihode kao frilenser, na osiguranje se prijavljujete samo jedanput, kad počinjete da radite.

Više informacija o pravima frilensera u Srbiji možete pronaći na platformi Gostudy na adresi gostudy.rs.

 


Related Content

News

NALED Survey: 70% of freelancers would pay taxes

29.12.2020

70% of freelancers are willing to pay taxes and contributions for their work, but high tax rates, inadequate legal framework, and...Read more
Clipping

[RTS] Web portal Freelancers for reporting taxes in second quarter

03.04.2023

There are about 10,000 freelancers in Serbia, that is, that is how many of them...Read more

This website uses cookies to ensure the best user experience. By continuing to browse the site, you consent to the use of cookies.

CONTINUE LEARN MORE