News

News

30.11.2023

Prema raspoloživim podacima, u Srbiji postoji više od dva miliona nelegalnih objekata, dok se još 2,7 miliona objekata nalazi... Read more
News

16.11.2023

Oko 4,8 miliona nepokretnosti se nalazi van evidencije katastra, sami postupci su neefikasni, sistem oporezivanja je nepravičan, a u... Read more
News

Unregistered real estate is an unused resource worth billions of euros

31.10.2023

Prema zvaničnim podacima Republičkog geodetskog zavoda, gotovo svaka druga... Read more
News

Every Other Real Estate in Serbia is Unregistered

14.06.2023

U Srbiji postoji dva miliona nelegalnih objekata i još 2,7 miliona koji nisu upisani u katastar, a trenutna praksa ne može da izađe... Read more
News

Caucus analyzed laws in the field of construction and investments

27.04.2023

Novi saziv Ekonomskog kokusa Narodne skupštine u četvrtak 27. aprila... Read more
News

All data in a single place - new APR web portal presented

26.01.2023

U prostorijama Agencije za privredne registre članovima NALED-ovog ... Read more
News

Top three reforms for 2023

23.12.2022

Prvu godinu mandata nova Vlada Srbije trebalo bi da iskoristi za najteže reforme, a prema preporuci NALED-a, tri koje bi napravile najveću... Read more
News

Mass legalization needs to be a priority for the new Government

03.11.2022

Digitalizacija postupka i masovno sprovođenje ozakonjenja nelegalnih objekata,... Read more
News

Applications for construction permits rose by 20% in 2021

25.05.2022

Druga godina pandemije korona virusa nije omela aktivnosti građevinskog... Read more

This website uses cookies to ensure the best user experience. By continuing to browse the site, you consent to the use of cookies.

CONTINUE LEARN MORE