News

News

2,200 conversion requests submitted

04.04.2024

Skoro polovina kompanija koje su podnele ili se spremaju da podnesu ... Read more
News

The first platform for changes in construction plans has been launched

09.02.2024

Glas građana i privrede u urbanističkom planiranju jasnije i glasnije će se... Read more
News

Resolving priority legal property issues will be NALED's focus in 2024

30.11.2023

Prema raspoloživim podacima, u Srbiji postoji više od dva miliona... Read more
News

BFC Club: Adopt a plan for public property disposal

16.11.2023

Oko 4,8 miliona nepokretnosti se nalazi van evidencije katastra, sami postupci... Read more
News

Unregistered real estate is an unused resource worth billions of euros

31.10.2023

Prema zvaničnim podacima Republičkog geodetskog zavoda, gotovo svaka druga... Read more
News

Every Other Real Estate in Serbia is Unregistered

14.06.2023

U Srbiji postoji dva miliona nelegalnih objekata i još 2,7 miliona koji nisu upisani u katastar, a trenutna praksa ne može da izađe... Read more
News

Caucus analyzed laws in the field of construction and investments

27.04.2023

Novi saziv Ekonomskog kokusa Narodne skupštine u četvrtak 27. aprila... Read more
News

All data in a single place - new APR web portal presented

26.01.2023

U prostorijama Agencije za privredne registre članovima NALED-ovog ... Read more
News

Top three reforms for 2023

23.12.2022

Prvu godinu mandata nova Vlada Srbije trebalo bi da iskoristi za najteže reforme, a prema preporuci NALED-a, tri koje bi napravile najveću... Read more

This website uses cookies to ensure the best user experience. By continuing to browse the site, you consent to the use of cookies.

CONTINUE LEARN MORE