Održana radionica Koordinacionog saveta za e-upravu

Prva dvodnevna radionica Koordinacionog saveta za elektronsku upravu posvećena izradi Programa razvoja elektronske uprave 2019-2021, dokumentu javne politike kojem je cilj da strateški usmeri razvoj elektronske uprave u naredne tri godine, održana je od 18. do 20. novembra u Novom Sadu.

Na radionici je prisustvovalo 54 učesnika iz preko 30 organizacija - članova Koordinacionog saveta, koji su imali zadatak da definišu posebne ciljeve Programa. Jedan od zaključaka radionice jeste da elektronska uprava nije sama sebi cilj, već način da uspostavimo modernu i efikasnu javnu upravu. 

Koordinacioni savet za elektronsku upravu je telo koje je osnovala Vlada Republike Srbije sa ciljem da usklađuje aktivnosti na izradi i sprovođenju strateških akata iz oblasti elektronske uprave. Program razvoja elektronske uprave biće prvi dokument javnih politika koji će u potpunosti biti izrađen u skladu sa Zakonom o planskom sistemu. Program će postaviti nove standarde i ispuniti sve zakonske preduslove za izradu dokumenata javne politike, a njegova realizacija biće praćena kroz Jedinstveni informacioni sistem javnih politka koji je izradio RSJP. Konsultativni proces pratiće sve faze izrade Programa kako bi sve zainteresovane strane bile uključene u proces.

 

Održana radionica Koordinacionog saveta za e-upravu
Održana radionica Koordinacionog saveta za e-upravu
Održana radionica Koordinacionog saveta za e-upravu
Održana radionica Koordinacionog saveta za e-upravu