[TVPrva] Naknade za zagađivače životne sredine

Vlada Srbije donela je novu uredbu kojom se propisuju naknade za zagađivače životne sredine s obzirom da prethodna nije dala očekivane rezultate. A u Nacionalnoj asocijaciji za lokalni ekonomski razvoj veruju da će lokalne samouprave novac sada moći da iskoriste za sanaciju zagađenja u svojim sredinama.
SLOBODAN KRSTOVIĆ(NALED): Intencija je bila da se nađe neka razumna mera kako bi se te  aktivnosti, ovaj, jednostavno nadoknadile, odnosno to što koristimo prirodne resurse i utičemo svakodnevno na aero zagađenja, vidite da je poslednjih dana, ovaj, naši gradovi su u vrhu tog zagađenja, upravo negde su razlog tome i individualna ložišta i neko zagađenje koje dolazi od fizičkih lica, da s to bar na neki način kompezuje, nadoknadi i ja se nadam da će jedinice lokalne samouprave novce koje naplate od ove naknade zapravo iskoristiti u svrhe dalje ekološke politike i nekih mera za preduzimanje, sanacije, sanacije tog zagađenja.