Javno-privatni dijalog za razvoj

Donator: USAID Serbia
Partneri:  Republički sekretarijat za javne politike
Period realizacije: decembar 2018 – decembar 2020.
Preuzimanje: Brošura
Portal: https://jpd.rs/

Projekat Javno-privatnog dijaloga za razvoj pomaže izgradnji delotvorne, održive saradnje i komunikacije između države, privrede i civilnog društva.

Javno-privatni dijalog predstavlja istinski partnerski odnos privatnog, civilnog i javnog sektora, čija je suština u dvosmernoj komunikaciji. To je proces koji podrazumeva komunikaciju između građana, privrede i organizacija civilnog društva s jedne strane, i države, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ostalih institucija s druge, u vezi sa poslovima od javnog interesa, a pre svega u vezi sa sadržinom propisa i načinom njihove primene.
JPD ima mnogo različitih oblika: javne rasprave o predlozima propisa, javna slušanja u Skupštini, učešće predstavnika građana i privrede u radu javnih organa i tela, obaveštavanje javnosti o reformama koje se razmatraju ili su sprovedene, dostavljanje komentara, primedaba i mišljenja državnim organima, istraživanja stavova građana i privrede o javnim politikama i primeni propisa, razmena mišljenja na okruglim stolovima i konferencijama i dr.

Ciljevi i aktivnosti

  • Izgradnja kapaciteta za javno-privatni dijalog u državnim institucijama i šest izabranih privrednih udruženja ili organizacija civilnog društva
  • Podrška u zagovaranju i implementaciji šest ključnih reformi za poboljšanje privrednog ambijenta
  • Izrada prvog vodiča, on-line trening programa, modela i alata za javno-privatni dijalog
  • Uspostavljanje PPD Hub-a kao centralnog mesta za javno-privatni dijalog

Pored već tri pokrenute reformske teme - rešavanje problema trovanja pčela u Srbiji, unapređenje sistema paušalnog oporezivanja, ukidanje regulatornih prepreka razvoju organske proizvodnje, naredne tri teme koje će biti obuhvaćene projektom su:

  • Monitoring javnih nabavki
  • Obrazovanje za 4.0. revoluciju
  • Regulacija sistema upravljanja otpadnim vodama u cilju zaštite životne sredine

Javno-privatni dijalog za razvoj

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE