Upravljanje otpadom od hrane

Donator: GIZ ORF - develoPPP program
Partneri: Kompanija EsoTron, Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Agencija za zaštitu životne sredine, Uprava za veterinu, Inspekcijski organi
Period realizacije:
januar 2018 - april 2021.


NALED je pokrenuo projekat „Ka boljem upravljanju otpadom od hrane u Republici Srbiji“ koji se sprovodi u okviru programa develoPPP koji finansira Nemačko Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj preko razvojne agencije (GIZ), sa ciljem da se unapredi upravljanje ovom vrstom otpada, da se kreiraju regulatorna rešenja i urede tokovi biotpada. Ostaci od hrane nakon korišćenja mogu veoma negativno da utiču na zdravlje ljudi vraćanjem u lanac ishrane (n.pr. ishrana životinja) ili kada dospeju na deponije na kojima, pod otvorenim nebom, emituju štetne gasove sa efektom staklene bašte.

Višak hrane koji se pojavljuje u svakoj od faza, počevši od primarne proizvodnje pa do krajnje upotrebe u Srbiji uobičajno završava u komunalnom otpadu i čini 60% ukupnog otpada na deponijama.
Zbog sve većih količina i nepravilnog upravljanja otpadom od hrane, kao i opasnosti koje predstavlja po zdravlje ljudi, ovaj projekat se bavi podizanjem svesti o postojanju ovog problema, kao i o rešenjima regulisanja tokova ove vrste otpada.

Ciljevi i aktivnosti

  • Harmonizacija politika i propisa u oblasti upravljanja otpadom od hrane.
  • Kampanja za podizanje svesti o odgovornom upravljanju otpadom od hrane.
  • Edukacija republičkih i lokalnih inspekcija o upravljanju biootpadom.
  • Pilotiranje sistema prikupljanja otpada od hrane u javnim institucijama i privrednim subjektima na nivou lokalne samouprave.
  • Povećanje inspekcijskog nazora i savetodavne posete generatorima u vezi sa primenom propisa o otpadnoj hrani.
  • Upututi velike generatore otpada od hrane u procedure za odgovorno odlaganje i povećati njihov broj za 50%

Cilj je da se 1000 tona otpadne hrane deponuje kod operatera za reciklažu.