Certifikacija opština BFC SEE

Certifikacija opština i gradova po meri privrede u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) je jedinstveni program za evaluaci­ju i unapređenje uslova za poslovanje i investiranje na loka­lnom nivou. Program certifikacije daje opštinama i gradovima plan reformi i jasne smernice kako da kreiraju dobru poslovnu klimu i uvedu međunarodno priznate standarde efikasne i transparentne lokalne administracije.

Za privredu i investitore koji žele da presele ili prošire svoje poslovanje u jugoistočnu Evropu, BFC SEE obezbeđuje sta­bilno i predvidivo poslovno okruženje i pomaže u identifiko­vanju opština i gradova koji nude najbolje uslove za ulaganje i imaju najveći potencijal za razvoj.

Partneri za uspeh

BFC SEE program certifikacije pokrenula je mreža instituci­ja iz regiona uz podršku Nemačke razvojne saradnje – GIZ Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga (GIZ ORF MMS), sa ciljem uspostavljanja prvog za­jedničkog standarda i pečata kvaliteta poslovnog okruženja u opštinama i gradovima jugoistočne Evrope. Regionalnu mrežu čine:

 • Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (BiH)
 • Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju (BiH)
 • Ministarstvo uprave i lokalne samouprave (BiH)
 • Ministarstvo finansija - Direktorat za finansijski sistem i una­pređenje poslovnog ambijenta (Crna Gora)
 • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Centar za lokalni ekonomski razvoj – CLER (Hrvatska)
 • Asocijacija jedinica lokalne samouprave – ZELS (Makedonija)
 • Savez privrednih komora – MCC (Makedonija)
 • Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED (Srbija)

BFC SEE se od 2012. sprovodi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedonji, Srbiji, i od 2016. u Crnoj Gori. BFC SEE platforma otvorena je za nove partnere i zemlje učesnice koji žele da se uključe u razmenu najboljih praksi i daju doprinos regulatornoj standardizaciji, unapređenju uslova poslovanja na lokalnom i nacionalnom nivou i ekonomskoj integraciji regiona.

Prednosti BFC SEE programa

 • Usaglašavanje i unapređenje uslova poslovanja u lokalnim samoupravama i regionu kroz primenu zajedničkog standarda
 • Jačanje pozicije certifikovanih lokalnih samouprava u privlačenju i pregovorima s potencijalnim investitorima
 • Razmena znanja i replikacija najboljih praksi, lokalnih politika i regulatornih rešenja među lokalnim samoupravama i zemljama regiona i EU
 • Jačanje imidža jugoistočne Evrope kao investicione destinacije kroz zajednički pečat kvaliteta (BFC SEE)
 • Podsticanje ekonomske saradnje i razmene, privlačenje novih investicija u regionu
 • Jačanje konkurentnosti na lokalnom i nacionalnom nivou i rangiranje na međunarodnim listama (fDi Financial Times, Doing business Svetske banke)
 • Promocija certifikovanih opština i gradova i izgradnja prepoznatljivosti na nacionalnom i međunarodnom nivou
 • Identifikovanje sredina koje imaju najveći potencijal za razvoj i ulaganje – od strane države, donatora i investitora
 • Podrška nacionalnih i međunarodnih institucija i donator
 • Uvezanost svih aktera, podataka, statistika i rezultata elektronskim putem (e-certifikacija)

Ključni rezultati

 • Više od 90 lokalnih samouprava iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije unapređuju svoje poslov­no okruženje i do 70% kroz BFC SEE program certifikacije
 • Uslovi za poslovanje u gradovima i opštinama certifikovanim po BFC SEE standardu su 76% bolji nego u ostalim lokalnim samoupravama prema istraživanju “tajnog kupca”
 • Financial Times je uvrstio gotovo 40% certifikovanih opština i gradova na listu najboljih investicionih destinacija u Evropi (fDi Cities of the Future) 
 • 90% certifikovanih gradova i opština u regionu smatra da je posedovanje certifikata o povoljnom poslovnom okruženju i BFC SEE pečata kvaliteta korisno ili veoma korisno
 • 20 institucija i organizacija iz 5 zemalja učestvuje u BFC SEE mreži i tako doprinosi jačanju regionalne saradnje i razmene – među njima su nadležna ministarstva, privredne komore, udruženja opština, razvojne agencije, OCD i univerziteti
 • BFC SEE mreža je razvila regionalne strukture i ojačala kapac­itete 450+ službenika lokalnih samouprava, konsultanata i evaluatora iz regiona JIE, koji su prošli obuku o standardima povoljnog poslovnog okruženja i certifikaciji
 • BFC SEE mreža je inspirisala nove regionalne inicijative i sprovela projekte u vrednosti većoj od 2 miliona € uz po­dršku ključnih međunarodnih institucija kao što su GIZ, SDC, USAID, SIDA, RCC i Svetska banka

Povezani Sadržaji

Vesti


Državama jugoistočne Evrope potrebna platforma za razmenu najuspešnijih reformi

24.04.2018

Zemlje jugoistočne Evrope mogu da ponude dobra sistemska rešenja za...Pročitaj vest
Stranica


Klub gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem

Klub gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem osnovan je...Pročitaj više
Stranica

Opštine po meri privrede

Programu BFC SEE certifikacije je pristupilo više od 90 lokalnih samouprava iz regio­na – njih 55 dobilo je certifikat...Pročitaj više

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE