Poslovne asocijacije uputile preporuke za primenu ekonomskih mera

NALED, Američka privredna komora (Amcham), Inicijativa Digitalna Srbija, i Savet stranih investitora (FIC) dostavili su Kriznom štabu usaglašene preporuke za efikasnu primenu najavljenog seta ekonomskih mera za smanjenje negativnih posledica COVID-19, u cilju očuvanja poslovnih aktivnosti i radnih mesta na lokalu. 

Četiri organizacije preporučuju da paket pomoći važi od 15. marta i da se odnosi i na predstavništva stranih firmi kao i na civilni sektor. Predlog je i da, umesto podnošenja formalne prijave, svi koji ispunjavaju uslove automatski postanu korisnici pomoći – osim ako se sami ne izjasne da to ne žele. 

Kada je reč o meri odlaganja plaćanja poreza i doprinosa na zarade, četiri organizacije smatraju da je važno precizirati kako će preduzeća refundirati sredstva isplaćena na ime poreskih obaveza za martovske zarade. Neophodno je da sva pravna lica imaju isti rok otplate (24 rate), a da se odlaganje obaveza ne vodi kao dug u poreskoj evidenciji. 

Kod mere oslobađanja PDV-a na donacije nužno je propisati da su poreza oslobođeni i donatori koji žele da kupe proizvod i poklone ga, a ne samo proizvođači ili oni koji prometuju taj proizvod. Uz to, potrebno je da budu oslobođeni prethodno plaćenog PDV-a pri nabavci proizvoda. Predloženo je da mera važi do 90 dana nakon vanrednog stanja kako bi se podstaklo i omogućilo doniranje sredstva za saniranje posledica pandemije. U cilju sprečavanja eventualnih zloupotreba, predlog je da oslobađanje PDV-a važi samo za donacije državnim organima, humanitarnim organizacijama, lokalnim samoupravama, socijalnim i javnim ustanovama.

Poslovne asocijacije predlažu i da se kod primene mere direktne pomoći zaposlenima u privatnom sektoru, razmotre mogućnosti da se poslodavcima umanjuje obaveza pri isplati zarade za iznos koji je zaposleni dobio od države, da se mera odnosi i na radnike koji su na prinudnom odmoru ili plaćenom odsustvu, kao i da se precizira da je reč o bruto zaradi kako bi lokalne samouprave dobile svoj deo prihoda od poreza. U slučaju da je reč o neto zaradi, osloboditi poslodavce obaveze plaćanja poreza i doprinosa, a da zaposleni ipak budu osigurani. 

Nakon formulisanog i adresiranog zajedničkog seta mera za očuvanje radnih mesta, podsticanje likvidnosti i obezbeđivanje nesmetanog transporta robe, NALED, AmCham, FIC i Inicijativa Digitalna Srbija su i preporuke za primenu ekonomskih mera dostavile predsedniku Aleksandru Vučiću i premijerki Ani Brnabić, kao vid pomoći Kriznom štabu u pripremi propisa i uputstava za uspešno sprovođenje mera Vlade.

NALED će nastaviti da se aktivno zalaže u javnosti i kod donosioca odluka za uvođenje podsticajnih mera i izbalansiranih rešenja u interesu čitavog društva. Sve aktivnosti organizacije u vezi sa COVID-19 dostupne su na www.naled.rs/covid19. 


Povezani Sadržaji

COVID-19


COVID-19: Problemi i rešenja

20.03.2020

Prikupljeni predlozi poslužiće za definisanje preporuka i mera koje će NALED komunicirati ka Kriznom štabu i insitucijama...Pročitaj više
COVID-19

NALED pokrenuo platformu za donacije gradovima i opštinama

03.04.2020

U nameri da stane uz svoje članove, NALED je osmislio i lansirao jedinstvenu...Pročitaj više

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE