10 mera za podršku privredi i očuvanje radnih mesta tokom i posle pandemije Korona virusa

Pored pronalaženja načina da se zaštiti zdravlje stanovništva i sačuvaju životi, što je prvi i najvažniji cilj, pandemija korona virusa postavila je pred svetsku i nacionalne ekonomije  još jedan izazov – pokušati svim raspoloživim sredstvima da se izbegne dramatičan pad privredne aktivnosti, rast nezaposlenosti i panično reagovanje aktera na finansijskom tržištu, kao posledice prekida lanca snabdevanja i proizvodnje, i drastično smanjene potražnje u mnogim sektorima na globalnom nivou.  

Adekvatan odgovor na ove izazove zahteva koordinaciju i saradnju svih političkih, privrednih i društvenih aktera i definisanje seta mera za stabilizaciju ekonomije. Zato je NALED ponudio svoju pomoć institucijama Republike Srbije i podneo inicijativu da se uspostavi javno-privatni dijalog između nosilaca ekonomske politike, privrede, civilnog sektora i međunarodne zajednice kroz hitno formiranje zajedničke stručne grupe, koja će pružati analitičku i tehničku podršku Kriznom štabu za otklanjanje nastalih i sprečavanje mogućih štetnih posledica zarazne bolesti po privredu.

U cilju očuvanja radnih mesta, kontinuiteta poslovanja i likvidnosti kompanija, ali i podrške lokalnim zajednicama i pojedincima koji su najviše pogođeni, NALED je predložio da se razmotri donošenje paketa hitnih mera koje bi se primenjivale za vreme trajanja krize:

  1. Privremeno smanjenje poreza i doprinosa na zarade ili uvođenje mogućnosti odloženog plaćanja svih dažbina u vezi sa zaradama, bez zaračunavanja kamata, za preduzetnike, mikro i MSP sektor i/ili za najugroženije sektore u zavisnosti od rezultata analize uticaja pandemije na privredu;
  2. U saradnji sa bankarskim sektorom, uz obezbeđivanje dodatnih sredstava iz budžeta Republike Srbije, omogućiti privredi pristup jefitnim ili beskamatnim kreditima za obezbeđivanje likvidnosti i refinansiranje obaveza, uz mogućnost odobravanja grejs perioda za otplatu novih pozajmica;
  3. Za kompanije i preduzetnike koje posluju u najosetljivijim sektorima i beleže značajan pad prihoda, kao i za pojedince koji su ostali bez posla, obezbediti jednokratnu finansijsku podršku i/ili uvesti moratorijum u trajanju od najmanje tri meseca na otplatu kredita bankama i svih dažbina državi;
  4. Sprečiti rast cena kroz odgovarajući sistem korišćenja robnih rezervi i pojačan inspekcijski nadzor uz uvođenje kontakt centra za građane i privredu;
  5. Proširiti meru oslobođenja od poreza i doprinosa na zarade u prvoj godini poslovanja na preduzetnike paušalce, kako bi se podstaklo samozapošljavanje;
  6. Proširiti obuhvat propisa koji reguliše pojednostavljeno / elektronsko angažovanje sezonskih radnika na sektore koji su posebno skloni fluktuacijama (poput turizma), i privremene poslove koji će biti posebno aktuelni za vreme trajanje epidemije (pomoć u kući, kurirski poslovi, čuvanje dece i dr.);
  7. Stimulisati bezgotovinsko plaćanje kroz kanale javnog informisanja i eventualno smanjenje / povraćaj dela PDV-a u slučaju plaćanja karticama kao meru smanjenja širenja epidemije, ali i meru kojom se održavaju legalni tokovi ekonomije;
  8. Uvesti javne radove kao meru podsticanja zapošljavanja ranjivih grupa i podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja;
  9. Uvesti produženo porodiljsko odsustvo i vaučere za angažovanje pomoći u kući oko čuvanja dece, kako bi se zaposleni roditelji nosili sa zatvaranjem škola;
  10. Uspostaviti poseban fond za finansijsku podršku lokalnim samoupravama / regionima čije su stanovništvo i privreda najviše pogođeni epidemijom.

U saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu, NALED je već preduzeo korake da se uz podršku EBRD hitno uspostavi kontakt centar za podnošenje prijava svim republičkim inspekcijama u cilju sprečavanja rasta sive ekonomije i nezakonitog podizanja cena osnovnih životnih namirnica, zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava, namirnica i medicinskih sredstava. 

Navedene mere predstavljaju preliminarni predlog koji zahteva dodatnu analizu izvodljivosti i efekata, kao i dalje prilagođavanje u zavisnosti od razvoja situacije i potreba privrede, lokalnih samouprava i građana. Pozivamo sve članove da uzmu aktivno učešće u kreiranju javnih politika i dostave svoje komentare i sugestije za prevazilaženje krize na e-mail: covid19@naled.rs.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE