Forum stručnjaka za LER

U maju 2011. godine, na inicijativu zaposlenih u sektoru za lokalni ekonomski razvoj (LER), formiran je Forum stručnjaka za LER koji okuplja predstavnike sektora lokalnog ekonomskog razvoja iz opština i gradova širom Srbije koji su u članstvu NALED-a. Cilj osnivanja  ovog Foruma je jačanje komunikacije između zaposlenih, razmena iskustava i primera dobre prakse, ali i uspostavljanja kontakata sa potencijalnim investitorima i lokalnom privredom

Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj (KLER) jedan su od ključnih činilaca za stvaranje okruženja koje pogoduje privređivanju, otvaranju novih radnih mesta, privlačenju investicija, ali i očuvanju postojeće privrede. Direktna su podrška u pripremi i praćenju sprovođenja projekata ekonomskog razvoja, uz redovno održavanje i unapređenje veze sa drugim lokalnim samoupravama i institucijama centralnih vlasti koje su zadužene za lokalni ekonomski razvoj, ali i marketing i promociju opština.

NALED, kao organizacija koja i u svom nazivu sadrži koncept lokalnog ekonomskog razvoja, svedok je doprinosa koji svih ovih godina pružaju zaposleni u kancelarijama za LER, ali i posvećenosti, nesebičnog zalaganja i spremnosti da odgovore brojnim izazovima i zahtevima privatnog, javnog i civilnog sektora.