[N1] Reforma Poreske uprave

Reforma Poreske uprave bila je jedna od tačaka aranžmana sa MMF-om 2015. godine, kako bi se smanjila siva ekonomija, koja je procenjena na čak 30 odsto BDP-a. Rok za njen završetak je 2023. godina. O napretku u toj oblasti za Infobiz je govorila Jelena Bojović, direktorka za regulatornu reformu u NALED-u. 

Video gostovanje možete pogledati na sajtu TV N1 na linku.