[Politika] NALED predlaže da se PDV plati po naplaćenoj fakturi

Otežana naplata je jedan od najvećih problema privrede, utoliko pre što je ova naplata redovnim okolnostima trajala dugo... Realno je očekivati da će pandemija ove rokove dodatno produžiti, produblјivanje problema se očekuje zbog dodatnog redukovanog rada sudova izvršitelјa.

NALED kao meru predlaže da država hitno izmiri svoje obaveze prema privredi, posebno ka malim firmama angažovanim na infrastrukturnim projektima, na taj način brže upumpa sredstva privredu. Istovremeno, situaciji kada obim posla opada, za većinu malih privrednika je redovno plaćanje poreskih obaveza veliko opterećenje. Pogotovo zbog činjenice da moraju da plate PDV zakonskom roku čak kada posao nije završen ili naplaćen.

Kako bi koliko-toliko olakšali celu situaciju, NALED predlaže državi da im omogući da se PDV plaća tek po naplaćenoj fakguri, kao da se omogući fleksibilniji rok za plaćanje poreza ili dozvoli reprogram duga za ovaj porez. Predlog je da se svim PDV obveznicima smanje akontacije za plaćanje poreza na dobit za tekuću godinu, to za 50 procenata.

Privredi bi mnogo značilo ako bi se ukinula zatezna kamata za kašnjenje, kao ako bi se omogućilo plaćanje na kraju godine. Budući da je već veliki broj preduzetničkih radnji preduzeća već potpuno ili delimično obustavio rad, pggo im dodatno otežava plaćanje kredita, predlog je da se prolongiraju obaveze prema bankama ili lizing kućama, bez zaračunavanja kamata. Pored obaveze plaćanja poreza privrednici moraju da izmire obaveze za neporeske namete.

Imajući to vidu, NALED predlaže da se radnje firme koje imaju te obaveze oslobode plaćanja svih lokalnih republičkih taksa naknada. Predlog je smanjenje komunalnih taksa za isticanje firmi oslobađanje ili smanjenje za 50 odsto ostalih nameta. Za sektor ugostitelјstva turizma koji je do sada pretrpeo najveće gubitke za koje je ova sezona izgublјena, važno je smanjiti takse za SOKOJ, svetleće reklame, naknade za korišćenje zaštitnih područja...

Iako bi država trebalo konačno da se odredi kada je reč umanjenju opterećenja na zarade, NALED predlaže da se slučaju obustave posla ili smanjenog prometa privremeno smanji visina poreza doprinosa na zarade ili omogući odloženo plaćanje, bez zateznih kamata. Kada je reč kafićima, restoranima, frizerima drugim zanatlijama koji su već na gubitku, predlaže se da privremeno ukidanje plaćanja ovih obaveza.

J. Petrović Stojanović

 

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE